Dividend Sweden

Dividend Sweden

DIV B

Översikt

Dividend Sweden är ett investmentbolag. Bolagets affärsidé är att investera i mindre svenska börsnoterade bolag, samt att kunna bistå med expertis inom finansieringslösningar. Målet är att investeringarna skall frambringa ökat aktieägarvärde främst via utdelningar. Investeringarna utförs vanligen via brygglån alternativt emissionsgarantier. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm.

Dividend Sweden aktie

Kalender & Rapporter

29 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q2
31 Oct, 2024Delårsrapport 2024-Q3
28 Feb, 2025Årsrapport 2024

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Bo Lindén9.9 % 9.9 %
eBlitz Group AB8.4 % 8.4 %
NOSIUM AB6.2 % 6.2 %
Andreas Sönke Nissen4.8 % 4.8 %
Avanza Pension3.9 % 3.9 %
Kim Hansen3.9 % 3.9 %
Claes Strömblad3.6 % 3.6 %
Johan Markensten2.3 % 2.3 %
Simon Diaz1.9 % 1.9 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB1.6 % 1.6 %
Lista
Nordic SME
Sektor
Investmentbolag
VD
Bo Lindén
Ordförande
Jacob Dalborg
Noteringsdatum
12 July, 2022

Dividend Sweden analyser

Dividend Sweden bolagsrapporter

Insiderhandel Dividend Sweden

0 - 0 av 0

Om Dividend Sweden

Dividend Sweden är ett svenskt investmentbolag grundat år 2013. Dividend Sweden investerar huvudsakligen i mindre noterade och onoterade bolag genom att erbjuda ägarspridning och kortsiktiga finansieringslösningar. Bolaget har en givmild utdelningspolicy där minst 50% av överskottet delas ut till aktieägarna antingen kontant eller från aktieutdelningar.

Varför ska man investera i Dividend Sweden?

  • God indirekt diversifiering
  • Exponering mot onoterade bolag
  • Intressant utdelningsbolag

VD-intervju med Bo Lindén

Dividend Sweden strategi

Dividend Swedens strategi är att vara ett attraktivt alternativ för aktieinvesterare. Detta utmärks bland annat av:

  1. Dividend Sweden ska vara givmild med utdelningar
  2. Dividend Sweden minskar risken vid investeringar i mindre noterade och onoterade bolag

Aktieägare i Dividend Sweden drar nytta av att erhålla aktieutdelningar från Dividend Sweden till skillnad från att göra egna investeringar i likvärdiga företag. Exempel på fördelar är påverkan från Dividend Swedens expertis & företagsrådgivning, riskspridning & diversifiering från aktieutdelningar i olika industrier samt tillgång till onoterade bolag. Vidare erhålls aktieutdelningen utan vederlag.

Dividend Sweden Utdelning

Dividend Sweden utmärks för att ha en väldigt givmild utdelningspolicy. Bolagets nuvarande målsättning tillika strategi för att vara ett intressant alternativ för aktieägare är att dela ut minst 50% av bolagets överskott. Överskottet som delas ut kan dels bestå av kontanter dels av aktier. När aktieägare i Dividend Sweden erhåller aktieutdelning kan de sedan välja om de vill behålla innehavet eller sälja av det.

Dividend Sweden aktie

Aktieutdelningar Dividend Sweden

Från ovan framgår att utdelningar är en central del i det värde som Dividend Sweden ger sina aktieägare. Majoriteten av utdelningarna tenderar att vara i aktier i små snabbväxande bolag vilket sker genom de ägarspridningar som Dividend Sweden erbjuder kundbolagen.

Dividend Sweden Analys

Då investmentbolag främst investerar i andra bolag innebär detta att det i regel är mer betydelsefullt att analysera investmentbolagets investeringar och innehav snarare än själva bolaget. Som en följd av detta bör en analys av investmentbolaget till största del bör fokusera på de underliggande tillgångarna och värdet på dessa.

Även om substansvärdet på tillgångarna är en central del av bolagsvärderingen finns det andra viktiga faktorer att ta i beaktning vid en analys. Dessa andra viktiga faktorer kan ge stort förklaringsvärde när investmentbolagets aktie handlas till en premie eller en rabatt i förhållande till värdet på de underliggande tillgångarna. Nedan kommer ett antal punkter som kan vara bra att ha i åtanke om man vill förstå framtidsutsikterna för ett investmentbolag.

Investeringsstrategi: Det är viktigt att förstå investeringsstrategin som investmentbolaget tillämpar och hur den skiljer sig från andra investeringsfonder och -bolag. Vilken typ av tillgångar investerar bolaget i, och hur diversifierad är portföljen? Exempelvis investerar Dividend Sweden i mindre noterade och onoterade innehav, detta bland annat genom att bistå med finansieringslösningar.

Historisk avkastning: Investeringsbolagets historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning men ger en indikation på hur väl bolaget har lyckats att generera avkastning för sina investerare. I Dividend Swedens fall kan detta vara lite klurigt att räkna på då bolaget både ger utdelning i aktier och i pengar, där avkastningen på de aktier i andra bolag som Dividend Sweden delar ut beror på när aktieägaren väljer att sälja av det nya innehavet.

Ledning: Investmentbolags ledning är viktig eftersom de ansvarar för att fatta beslut om hur portföljen ska förvaltas. Det är viktigt att analysera ledningens erfarenhet, kompetens och tidigare resultat för att bedöma deras förmåga att förvalta portföljen på ett framgångsrikt sätt.

Transparens: Det är viktigt att investmentbolag är transparenta i sin kommunikation med investerare, inklusive information om portföljen, avkastningen och kostnader. Detta då det kan vara svårt för investerare att ta del av information kring investmentbolagens innehav, i synnerhet de onoterade innehaven. Ju mer transparenta de är, desto mer kan investerare lita på bolaget.

Kostnader: Investmentbolags kostnader kan variera och det är viktigt att analysera dessa för att bedöma hur de påverkar avkastningen. Kostnaderna inkluderar förvaltningsavgifter, transaktionsavgifter och andra administrativa avgifter. 
 

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Varför vill man investera i investmentbolag med exponering mot mindre listade bolag?

Det finns flera anledningar till varför investerare kan vara intresserade av investmentbolag som fokuserar på små snabbväxande bolag. En av de största fördelarna är den potentiellt höga avkastningen som kan uppnås. Att investera i investmentbolag kan också ge en god diversifiering av portföljen. Dessutom tenderar investmentbolag att ha en hög grad av kompetens och erfarenhet inom området. Om man väljer att investera i dessa småbolag indirekt genom investmentbolaget kan investerare därmed dra nytta av den upparbetade expertis och erfarenhet som finns.

Dividend Sweden riktkurs

Dividend Swedens riktkurs är den värdering som man tror att aktien kommer nå efter en period, eller den värdering man tror att aktien borde ha. För att få fram en riktkurs eller ett värderingsintervall för Dividend Sweden bör man utgå från substansvärdet på Dividend Swedens tillgångar då bolaget i huvudsak investerar i andra bolag. Om riktkursen för Dividend Sweden är högre än nuvarande värdering är detta en köpsignal för bolagets aktie. Om riktkursen är lägre än vad aktien handlas för vid nuläget är detta en säljsignal. 

Få insikt i vad TradeVenues analytiker tror om Dividend Swedens framtida potential genom att läsa deras senaste analys eller rapportkommentar på Dividend Sweden. 

Dividend Sweden aktie

Dividend Swedens aktie åternoterades på Nordic Growth Market den 23 januari 2022 efter att DS Plattformen delade ut Dividend Sweden till sina aktieägare. I samband med utdelningen blev bolagets nya ticker $DIV. Bolaget noterades ursprungligen år 2013 under namnet Dividend Sweden som sedermera blev DS Plattformen där den tidigare verksamheten (Dividend Sweden) omstrukturerades som ett helägt dotterbolag inom DS Plattformen. 

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Dividend Swedens aktie kan köpas digitalt på flera olika e-handelsplattformar såsom Avanza eller Nordnet. Bolagets historiska kursdata från tiden då bolaget först noterades finns inregistrerat i DS Plattformens historiska aktiekurs.

Nyheter Dividend Sweden

TradeVenue samlar de senaste nyheterna och pressmeddelandena från Dividend Sweden och publicerar också deras delårsrapporter. Om du vill ha pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post kan du prenumerera på Dividend Swedens utskick nedan. Du kan också prenumerera på bolagets pressutskick genom att klicka på länken nedan och få dem direkt till din e-post.

Vanliga frågor om Dividend Sweden

På vilken börs är Dividend Sweden listad?
Vilken sektor tillhör Dividend Sweden?
Vem är VD på Dividend Sweden?
När börsnoterades Dividend Sweden?
Var kan man läsa mer om Dividend Sweden?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.