Emissioner
1 Dec, 2022
Botnia Exploration emission

Botnia Exploration företrädesemission - Allt du behöver veta!

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Sista veckan för Botnia Explorations pågående företrädesemission. Om Botnia Exploration lyckas gå från prospekteringsbolag till gruvbolag väntar attraktiva kassaflöden och då prövningsprocessen är ur vägen är det bara en tidsfråga innan guldbrytningen drar igång. Pågående emission ser ut att bli bolagets sista och med exponering mot guld erbjuds exponering mot hetaste råvaran i oroliga tider.

 Nyemission botnia exploration guld

Nedan har vi sammanställt allt som skrivits om Botnia Exploration på TradeVenue men även annan relevant information för nyfikna investerare.

Botnia Exploration

→ Botnia Exploration | Teckna här

→ Botnia Exploration | Teaser

→ Botnia Exploration | Emissionsprospekt

→ Botnia Exploration | Hemsida

TradeVenue

→ Snabbanalys Botnia Exploration: “Attraktiva kassaflöden

→ Nyhet: “Företrädesemission Botnia Exploration

→ Marknadsanalys | “Veckans aktiespaning | Varför rusar inte guldpriset?

→ VD-intervju | tf vd Thomas Söderqvist

 

aktie botnia exploration nyemission

Kort om Botnia Explorations teckningserbjudande

✓ Erbjudandet: Företrädesemission av aktier om ca 80,8 MSEK.

✓ Villkor: Varje (1) befintlig aktie i Botnia Exploration berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

✓ Teckningsperiod: 22 november – 6 december 2022.

✓ Teckningskurs: 6.50 SEK per aktie.

✓ Antal aktier före emissionen: 29 006 861

✓ Utspädningseffekt: 30 procent

✓ Garanti- och teckningsåtaganden: 85%

nyemission avanza botnia exploration

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.