Emissioner
18 Oct, 2023
Företrädesemission Crunchfish

Företrädesemission Crunchfish

Uppdaterad:
26 Oct, 2023

Idag, den 18 oktober, inleds teckningsperioden för Crunchfishs företrädesemission på First North Growth Market som kommer att pågå fram till den 1 november 2023. Crunchfish är ett svenskt teknikföretag som utvecklar en plattform för Digital Cash som kan förstärka befintliga betaltjänster med möjligheten att betala offline. Dessutom utvecklar företaget tekniska lösningar inom geststyrning för AR/VR-marknaden och fordonsindustrin. Nettolikviden från nyemissionen om ca. 75,2 MSEK, kommer bland annat att användas för marknadsföring, försäljning, produktutveckling och bolagets rörelsekapitalbehov, samt för att lösa ett konvertibellån om 7,5 MSEK.

Samhällsinfrastruktur såsom el, internet och telekommunikation måste vara noggrant utformade för att kunna stå emot tillfälliga avbrott. Digitala betalningar är också en form av allmännytta, men trots dess utbredda roll i samhället är den inte så robust som den borde vara. Med Crunchfishs Digital Cash blir det möjligt att utföra offlinebetalningar, vilket innebär att transaktioner kan genomföras mellan parter utan internetanslutning eller om betaltjänstens backend-tjänster ligger nere. Utöver privata betaltjänster är teknologin också viktig vid implementeringar av digital riksbanksvaluta (CBDC).

Crunchfish ser stor potential med den patenterade Digital Cash-teknologin i Indien, Sydostasien, Afrika, Latinamerika och i länder med CBDC-projekt. I juni 2023 ingick företaget det första kommersiella avtalet med IDFC FIRST Bank i Indien. Digital Cash har initialt implementerats av IDFC First Bank för CBDC i Indien och visades upp under mässan Global Fintech Fest i Mumbai under september 2023.

Utöver detta utvecklar företaget geststyrning baserat på AI-teknologi som är primärt optimerad för AR/VR och fordonsindustrin. Bolaget ser en ökad efterfrågan inom detta område och har idag flera kommersiella avtal med kunder såsom Lenovo, Oppo och Ximmerse. Med den positiva marknadsutvecklingen ser företaget möjligheter att accelerera tillväxten inom detta affärsområde.

Grund till Crunchfish nyemission

Vid fullteckning kommer företaget att erhålla ungefär 75,2 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 60%. Nettolikviden kommer att användas för att betala av konvertibellånet om 7,5 MSEK till Corespring Invest AB genom kvittning. Cirka 70% av det återstående beloppet kommer att användas till marknadsföring, försäljning och produktutveckling, resterande likvid kommer att användas som rörelsekapital.

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 oktober erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
  • Teckningsperiod: 18 oktober - 1 november 2023
  • Handel med teckningsrätter: 18 oktober - 27 oktober 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 85,4 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 75,2 MSEK
  • Antal aktier före emission: 33 039 167
  • Antal aktier efter emission: 44 052 222
  • Utspädning: 25% vid 100% teckning
  • Teckningskurs: 7,75 SEK per aktie
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.