Emissioner
25 Apr, 2023
Nyemission i MyMall 2023

Nyemission i MyMall 2023

Uppdaterad:
25 Apr, 2023

Webgallerian Scandinavia förvaltar och äger marknadsplatsen MyMall, som är känd för att handplocka och kurera webbshoppar för att erbjuda en mer spännande shoppingupplevelse online. MyMalls unika affärsmodell innebär att företaget inte behöver belasta sin resultaträkning med marknadsföringskostnader, eftersom dessa bekostas av de medverkande butikerna inom deras Marketing Community. Detta ger MyMall en betydligt större budget för marknadsföring än vad de skulle kunna uppnå på egen hand.

Denna marknadsföringsstrategi har en direkt påverkan på försäljningen och utgör skälet till att MyMall kan visa vinst redan under sitt första år. Företaget behöver inte stora kapitaltillskott för att bli lönsamt, utan pengarna som samlas in används för att stärka försäljning, support och fortsatt tekniskt underhåll av plattformen.

Investeringar har tillkommit från både USA och Sverige, med totalt 16 miljoner investerade i bolaget. Detta stöd bevisar att MyMall är på rätt spår när det gäller att erbjuda en unik och engagerande shoppingupplevelse för sina kunder.

Några ord från grundaren

Ingemar Gleissman
Ingemar Gleissman

Min resa som grundare av bolaget startade med e-handel mellan 2004 och 2008 och ledde till en omsättning om 116 miljoner SEK på fyra år. Men den stora utmaningen då, liksom idag, var kostnaden för marknadsföring i den hårda konkurrensen på marknaden.

Genom denna erfarenhet såddes fröet till mitt nuvarande bolag, en shoppinggalleria med handplockade, särskilt utvalda webbutiker, samlade under ett tak där de får möjlighet att till lägre risk och kostnad få väsentligt förbättrad försäljning. Att samarbeta och hjälpa varandra för att synas och höras är det bästa sättet för mindre aktörer att ta upp kampen mot storbolagen.

På MyMall kan kunderna hitta butiker de inte visste fanns och uppleva att en del av tjusningen med shopping är att bli överraskad. Det är dags för oss mindre aktörer att ta upp kampen mot storbolagen. Vår största chans att ta marknadsandelar är att vi samarbetar och hjälps åt för att synas och höras så att vi får större synlighet i den allt hårdare konkurrensen på marknaden.

MyMall nyemission

MyMall löser det största problemet för mindre webbutiker

Det börjar med det största problemet för tusentals mindre webbutiker – att hålla nere marknadsföringskostnaderna som ständigt ökar på grund av hård konkurrens från större aktörer som drar nytta av stordriftsfördelar. Priserna på marknadsföringstjänster har ökat med 21 % för år 2022 jämfört med 2021 (enligt Vivamedia), vilket gör det allt svårare för mindre webbutiker att synas på Google och FB/Instagram.

För att öka avkastningen på annonsutgifter behöver små och medelstora webbutiker oftast spendera mer än de har råd med. MyMall har löst detta problem genom att skapa en Marketing Community där webbutiker samarbetar och bidrar till en gemensam marknadsföringsbudget. Tillsammans kan de nå den kritiska nivån för annonsutgifter och uppnå högre ROAS (Return On Ad Spent) än vad de någonsin skulle kunna uppnå på egen hand.

Hur funkar det?

 • Webbutiker går ihop för att öka kraften och effekten av marknadsföringen, vilket sparar avsevärda kostnader för varje deltagande butik. 
 • Alla webbutiker i Marketing Community bidrar med en liten marknadsföringsavgift som är dedikerad till en gemensam marknadsföringsbudget som sparar kostnader för alla.
 • 3000 kr/mån per butik ger vid 500 butiker en budget på 1 500 000 kr/mån (18 miljoner SEK på ett år) 
 • Att gå med i Marketing Community kan avsevärt minska kostnaderna för den enskilda butiken.
 • Marknadsföringen blir väsentligt effektivare.

Affärsmodell

MyMalls intäktsstrategi bygger på provision från butikernas försäljning och ligger mellan 6% - 15%. Detta ska jämföras med att de flesta andra marknadsplatser tar mellan 15 % – 25 % provision.

Butiker handplockas och kureras och måste uppfylla särskilda kriterier för medverkan på plattformen. Butiker erlägger ett marknadsföringsbidrag varje månad till en gemensam marknadsföringsfond som används till såväl varumärkesmarknadsföring som till produktmarknadsföring för de enskilda butikerna.

Hur kan MyMall spå en lönsamhet som ligger så långt över branschsnittet?

Nyckeln är att MyMall, till skillnad från andra aktörer på marknaden, ej betalar för marknadsföring. Istället är det butikerna kopplade till plattformen som allokerar en marknadsföringsbudget. På så vis minimerar MyMall sin risk och möjliggör en högre lönsamhet, samtidigt som MyMall kan hålla provisionen lägre och attrahera fler butiker.

MyMall emission

Erbjudandet i sammandrag

Emissionen är fulltecknad och styrelsen har godkänt viss överteckning. Denna bryggfinansiering ska kunna ge ett positivt resultat under den kommande 12-månadersperioden.

Värderingen är baserad på det rådande börsklimatet, historisk värdeutveckling, faktiska investeringar i bolaget samt genomförd affär i närtid som utgör en väldefinierad referens (se nedan not om CDONs förvärv av Fyndiq). 

 • Bolagets namn: WebGallerian Scandinavia AB (publ)
 • Teckningskurs: 2,09 SEK
 • Minsta teckningspost: 5000 SEK
 • Emissionsbelopp: Minst 3 000 000 SEK (varav 100 % är tecknat)
 • Värdering före emission: 20 168 500 SEK
 • Teckningstid: 2023-04-17 – 2023-05-17. Styrelsen kan förlänga teckningstiden vid behov. Emissionen kan också avbrytas i förtid.

Värdering

Enligt e-handel.se förvärvade börsnoterade Cdon konkurrenten Fyndiq den 16 februari 2023 för en preliminär köpeskilling på 735 MSEK. Fyndiq hade ett resultat på 607 MSEK 2021, och värderades med rimlighet till ungefär en gång försäljningen under föregående år. MyMall har använt samma värderingsmodell i sina beräkningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.