Press
13 Jun, 2023

Railway Metrics and Dynamics Sweden: Avtal tecknat med Tåg i Bergslagen AB om sensorer på fordon inom ramen för tidigare kommunicerad upphandling med Trafikverket

Uppdaterad:
13 Jun, 2023

Railway Metrics and Dynamics AB (RMD) har idag tecknat ett samverkans- och samarbetsavtal med Tåg i Bergslagen AB inom ramen för Trafikverkets innovationsinitiativ Mätning av Anläggning från Järnvägsfordon (MAJ).

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är genom kontrakt med Trafikverket utpekad leverantör inom vad som officiellt benämns "Innovationsupphandling - Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen". Enligt upphandlingen är det RMD som ska att rekrytera och instrumentera fordonsägare/trafikorganisatörer/järnvägsföretag med målet att få till samverkan. Avtalet med Tåg i Bergslagen (https://tagibergslagen.se) är ett led i detta.

- Vi är glada över det här avtalet, eftersom vi nu tar ytterligare ett steg mot bättre information om tillståndet för svensk järnväg, säger Jan Lindqvist, vd Railway Metrics and Dynamics AB.

- Det här är både viktigt och spännande. Vi vill verkligen bidra på de sätt vi kan för en bättre järnväg och underhåll av den, säger Maja Rapp, vd för Tåg i Bergslagen.

Innovationsupphandlingen med Trafikverket är en affär som betyder mycket för RMD, eftersom bolaget får arbeta med en helt ny kundkategori och affär som är skalbar i hela världen, det vill säga övervakning av fast infrastruktur. Innovationsupphandlingen aktiveras i etapper - och om alla krav uppfylls på vägen är ordervärdet cirka SEK 25 miljoner över en treårsperiod. Läs mer om innovationsupphandlingen med Trafikverket här: PRESSMEDDELANDE - Miljonavtal med Trafikverket undertecknat (https://news.cision.com/se/railway-metrics-and-dynamics-sweden/r/miljonavtal-med-trafikverket-undertecknat,c3706208).

Under testperioden som startar hösten 2023, kommer RMD att placera ut PMU-sensorer på tre av Tåg i Bergslagens fordon och sända överenskommen information till Trafikverkets nya datautbytesplattform (DUP). Trafikverket ska sedan analysera denna så kallade MAJ-data tillsammans med sina andra data från till exempel mätvagnar.

Det utgår inte någon ersättning mellan RMD och Tåg i Bergslagen fram till utgången av det som i kontraktet kallas Etapp 2. Etapp 2 innebär validering/demonstration av informationstjänst inklusive integration och får enligt upphandlingen maximalt pågå under tolv månader från det att Etapp 1 avslutats. Etapp 1 pågår just nu och förväntas avslutas i juli 2023. RMD räknar med fler liknande avtal framöver.

Däremot uppmuntrar Trafikverket parterna att inom ramen för avtalet utveckla och demonstrera nyttor och effektiviseringar i järnvägssystemet som är relaterade till fordon. Med ett separat avtal kan således även ersättning regleras mellan RMD och Tåg i Bergslagen.

- Exempel på sådana effektiviseringar kan vara tidig detektion av fordonsinstabilitet för effektivisering av fordonsunderhåll. Även positioneringsfunktionen i vår PMU-sensor kan nyttjas för exempelvis geofencing, säger Jan Lindqvist.

Med geofencing kan fordonsägare och deras kunder kontrollera tid och plats för fordonet, överlämning av fordon till och från verkstad, med mera.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.