Pressmeddelanden

Ta del av

Pressmeddelande och bolagsnyheter

Pressmeddelanden, även kallade pressreleaser, är officiella uttalanden som kommuniceras av börsbolagen. Syftet med pressmeddelanden är att informera intressenter om viktiga bolagsnyheter såsom förvärv, kapitalmarknadsdagar eller vinstvarningar. Pressmeddelande kan publiceras i flera olika medier för att få god spridning av börsbolagets budskap och är en grundbult i en god relation till kapitalmarknaden.

Aktuella pressmeddelanden från svenska aktiemarknaden

Om pressmeddelanden

Pressmeddelanden är information som görs tillgänglig av börsbolag för massmedia som en del av företagets investerarrelationer (IR) och marknadsföring (PR), för att bygga goda relationer med kapitalmarknaden. Dessa meddelanden skickas till nyhetsbyråer, TV-stationer och webbmedier för att spridas vidare. Det är också vanligt att bolaget erbjuder möjligheten att prenumerera på pressmeddelanden via sin hemsida, så att budskapet når direkt till slutanvändaren av informationen.

För börsbolag, alltså bolag vars aktier handlas på etablerade marknadsplatser, omfattas dessa ofta om lagar och noteringskrav från börsplatsen hur pressmeddelanden offentliggörs och sprids. Detta då värderingen av börsbolag kan påverkas av pressmeddelande och bolagsnyheten och att ingen enskild investerare ska kunna få en otillbörlig fördel. Målsättningen med reglerna och lagarna kring pressmeddelande är att skapa en rättvisa handel genom att exempelvis undvika insiderbrott.

pressmeddelanden

Varför är pressmeddelanden viktiga för börsbolagens kommunikation?

Pressmeddelanden från börsbolag är viktiga av flera skäl. Om ett pressmeddelande inte kommuniceras på ett korrekt sätt kan det ha negativ påverkan på likviditeten och investeringsviljan i bolagets aktie, samt på värderingen av bolaget genom en inprisad förtroenderabatt. 

pressmeddelande

Nedan listar vi några viktiga faktorer för varför pressmeddelanden är viktiga:

  • Informera investerare och övriga intressenter - Pressmeddelanden ger möjligheter att kommunicera med kapitalmarknaden, vilket är avgörande för att bygga och upprätthålla relationer.
  • Transparens och tillförlitlighet - Genom att offentliggöra pressmeddelanden visar börsbolagen att de arbetar för att upprätthålla en transparent och tillförlitlig organisation. Detta uppskattas av investerare eftersom det ger en indikation på att bolaget är välskött och att det inte kommer att bli några plötsliga negativa överraskningar. Förtroende och tillförlitlighet är avgörande för intressenters riskhantering vid investeringar.
  • Rättvis spridning av information - Relevant information måste nå marknaden på ett rättvist sätt för att undvika insiderhandel och ge alla investerare möjlighet att fatta beslut baserade på samma information.
  • Hantera rykten och spekulationer - Pressmeddelanden ger börsbolag möjligheten att hantera rykten och spekulationer som påverkar företagets varumärke eller aktiekurs. Detta minskar risken för missförstånd och felaktiga tolkningar.

Analysera och tolka pressmeddelanden

En central del av aktieanalysen är att analysera, tolka och förstå de pressmeddelanden som börsbolagen publicerar. Pressmeddelanden kan ha mer eller mindre nyhetsvärde, men eftersom aktiekursen speglar den tillgängliga informationen om bolaget, innebär offentliggörandet av ett pressmeddelande att det tillför ny information för intressenter och investerare att ta ställning till.

Pressmeddelanden som bekräftar en investeringstes kring bolagets resultatutveckling är relativt enkla att förstå, då de förväntas påverka aktiekursen i motsvarande riktning. Det är dock möjligt att marknaden redan har prissatt in nyheten i förväg om den inte var särskilt överraskande eller om information har läckt ut. I sådana fall kan aktiekursen inte reagera vid offentliggörandet (eftersom informationen redan var känd på marknaden).

När pressmeddelanden kommer oväntat eller innehåller oväntade besked kan detta leda till kursrörelser. Kursrörelserna är som störst i början, men brukar stabilisera sig efter några dagar. För de som vill investera med anledning av tolkningen av dessa pressmeddelanden finns möjlighet att tjäna pengar på dessa kursrörelser om man tror att marknaden missbedömer informationen. 

Nedan följer exempel på analyser baserade på enskilda pressmeddelanden och bolagsnyheter:

Analysera och tolka pressmeddelanden med aktiebloggare

En central del av alla nyhetsbevakningar är att sammanfatta och rapportera nyheter samt tolka dem. Om du är intresserad av att höra vad Sveriges ledande aktiebloggare har att säga om de senaste pressmeddelandena på marknaden, kan du ta del av deras åsikter och synpunkter nedan tillsammans med insikter från TradeVenues egna analytiker.

Senaste blogginläggen:

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.