23 Aug, 2023

Byggandet av min nystartade utdelningsportfölj

Uppdaterad:
23 Aug, 2023

Idag vill jag dela med mig av en spännande ny satsning i mitt investeringsliv - min nyligen startade utdelningsportfölj. Att bygga upp en portfölj som genererar passiva inkomster är något som alltid har fascinerat mig, och jag har äntligen tagit steget mot att förverkliga detta mål. I detta blogginlägg kommer jag att berätta om mina nuvarande investeringar och mina framtida planer för portföljen.

Vad är en Utdelningsportfölj och varför är det intressant?

En utdelningsportfölj är en samling av aktier och eventuellt andra värdepapper som är noga utvalda för deras förmåga att generera regelbundna utdelningar. Utdelningarna är en del av företagens vinster som fördelas till aktieägarna och kan ge en pålitlig källa till passiva inkomster över tid. Genom att bygga upp en diversifierad utdelningsportfölj kan man potentiellt minska risken och skapa en stabil ekonomisk grund.

Mina Nuvarande Innehav: 

I dagsläget består min utdelningsportfölj av några välkända svenska bolag och en utdelnings-ETF (Exchange-Traded Fund):

  1. Handelsbanken: En solid bank med lång historia som har visat sig vara en stabil aktör på marknaden. Deras konservativa affärsmodell och starka finansiella position gör dem till ett intressant tillskott i min portfölj.
  2. Tele2: Ett telekommunikationsbolag som har expanderat internationellt.
  3. Volvo B: Ett framstående företag inom fordonsindustrin. Med fokus på hållbarhet och innovation är Volvo en aktör som jag tror kommer att fortsätta vara relevant på lång sikt.
  4. Billerud: Ett företag inom förpackningsindustrin som har visat engagemang för miljövänliga lösningar. Deras ställning inom cirkulär ekonomi och återvinning gör dem till ett intressant val för min portfölj.
  5. Xact NordenHögutdelande: En ETF är en börsnoterad fond som liknar en aktie och representerar en samling av olika värdepapper. Xact Högutdelande är en utdelnings-ETF som inkluderar flera svenska bolag med höga utdelningar. Detta ger mig möjligheten att diversifiera min portfölj ytterligare och dra nytta av en bredare exponering.

Framtida Planer: Att Växa och Diversifiera

Min plan för utdelningsportföljen är att fortsätta växa den över tiden genom att lägga till fler bolag och eventuellt andra utdelnings-ETF:er. Målet är att skapa en stabil och mångsidig portfölj som kan generera passiva inkomster och ge mig en viss finansiell trygghet.

Jag kommer att noggrant utvärdera potentiella investeringar och företag som har en historia av starka utdelningar och en långsiktig hållbarhet. Genom att diversifiera över olika branscher och sektorer hoppas jag att kunna minimera risken och skapa en portfölj som kan hantera olika marknadsscenarier.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.