Bolagsrapporter
17 May, 2023

BellPal Holding: Kvartalsrapport Q1, 2023

Uppdaterad:
17 May, 2023
1 januari - 31 mars 2023
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (54) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -5,5 (-20,3) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,8).
  • Soliditeten uppgår till 62% (70%)
Väsentliga händelser under rapportperioden
  • Bellpal tecknar tilläggsavtal med världsledande varumärket Motorola.
  • BellPal Holding AB offentliggör utfall av nyttjande av teckningsoptioner serie TO 2 som tillför bolaget cirka 2,46 MSEK.
  • Bellpal har lanserade Safety+ i USA och Kanada
  • Bellpal med Motorola, Moto Watch får en förfrågan av Connect America
  • BellPal Holding AB genomförde en riktad emission riktad mot leverantörer till bolaget och andra kreditgivare till bolaget som kvittar fordringar uppgående till c:a 6,1 MSEK gentemot bolaget.

VD-ord

Jag vill börja med att dela med er av resultatet för första kvartalet i försäljningen, där vi mötte vissa utmaningar som resulterade i att vi inte nådde våra uppsatta mål. Trots detta vill jag betona de positiva aspekterna och det potential vi har inför framtiden.

Vidare har samarbetet med Motorola öppnat massvis av nya möjligheter för oss. Genom deras etablerade varumärke och marknadsnärvaro har vi kunnat nå ut till en bredare publik och skapa uppmärksamhet kring våra produkter. Denna exponering har lett till förfrågningar från andra aktörer, vilket bekräftar att vår strategi att diversifiera och samarbeta ger oss en stark grund för tillväxt och framgång.

Även om försäljningsstarten inte har varit explosiv genom Motorola, är vi övertygade om att det kommer att bära frukt i framtiden. Vi inser att det tar tid att etablera sig på marknaden och bygga förtroende hos kunderna. Men vi är fast beslutna att fortsätta driva företaget framåt och öka vår närvaro hos kunderna genom marknadsföring för att generera försäljning.

Vi är också medvetna om det växande behovet av smarta och effektiva vårdlösningar när befolkningen åldras. Mellan 2019 och 2025 förväntas antalet personer över 65 år öka med hela 105%, vilket innebär en betydande tillväxt. Med vår närvaro i USA, där vi samarbetar med Motorola, har vi en unik möjlighet att dra nytta av denna marknadstillväxt. Varje dag fyller 10 000 amerikaner 65 år, vilket tydligt visar på den enorma potentialen och möjligheterna som ligger framför oss. Våra produkter och tjänster erbjuder en stabil och avancerad lösning som är svår att konkurrera med. Vi ser en stor potential för tillväxt och möjligheter inom detta område, och vi är fast beslutna att vara en av de ledande inom senior tech.

Framåt och uppåt är vår fokus. Vi har identifierat områden där vi kan förbättra vår marknadsföring och ge ännu bättre stöd till våra distributörer. Genom att öka vår närvaro inom detaljhandeln och kommunicera på ett tydligare sätt om våra tjänster och paketering, kommer vi att nå ut till ännu fler potentiella kunder.

Vi är också glada över de nya förfrågningar från betydande aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen som bolaget fått. Dessa samarbeten öppnar spännande möjligheter för oss att växa och stärka vår grund ännu mer.

Jag vill tacka er för ert fortsatta stöd och förtroende. Trots utmaningarna är vi fast beslutna att övervinna hinder och driva företaget framåt. Med vårt dedikerade och passionerade team är vi övertygade om att vi kommer att nå våra mål och fortsätta erbjuda innovativa lösningar inom omsorgssektorn.

Tack än en gång för ert förtroende och stöd.

David Z.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2023 kl. 18.00.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.