BellPal Holding

BellPal Holding

BELLP

Översikt

BellPal är ett svenskt SaaS-bolag inom CareTech-segmentet som utvecklar och säljer estetiska armbandsur med distansomsorgsteknologi. Klockans tekniska komplikationerna kommer från AI-baserad falldetektion och trygghetslarm som är uppkopplade till den egenutvecklade trygghets- och omsorgsplattformen. Bolaget är inriktat mot ett äldre kundsegment och avser brygga omsorgsgapet från senior livsstil till äldrevården. BellPal grundades år 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender & Rapporter

15 Feb, 2023Årsrapport 2022
Lista
Nordic SME
Sektor
Hardware Equipment
VD
David Ziemsk
Ordförande
Fredric Forsman
Noteringsdatum
13 May, 2022

Om BellPal Holding AB

BellPal är ett svenskt SaaS-bolag inom CareTech-segmentet som utvecklar och säljer sofistikerad distansomsorgsteknologi och trygghetstjänster för personliga nödberedskapssystem och säkerhetsövervakning. BellPals kärnverksamhet kretsar kring bolagets AI-mjukvara som registrerar och analyserar mönster i rörliga enheter. Användningsområdet för teknologin är mångsidigt med stort fokus på bland annat falldetektion och trygghetslarm. BellPal grundades år 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm. 

Varför ska man investera i BellPal Holdings?

  • Ökar tillgängligheten till vård och omsorg
  • Effektiv omsorg och säkerhet
  • Teknik som möjliggör förbättrad livskvalité

BellPal teknik

BellPals teknik är en uppsättning trygghetsalgoritmer som genom att samla upp och analysera datapunkter kan förutse och reagera på användarens rörelsemönster. För att lyckas med detta består den avancerade AI-mjukvaran av en kombination av maskininlärning och s.k. “deep learning” anpassad för bärbara enheter (e.g., armbandsur, ring, telefon). Mjukvaran möjliggör en typ av distansteknologi som, på avstånd, kan övervaka användare som är i behov av ett skyddsnät. Detta för att alarmera vid fallolyckor samt förhindra att dessa uppstår. 

BellPal analys

Utöver BellPals mjukvara driver bolaget även en omsorgsplattform, Safety+, som tillsammans med mjukvaran tar ett helhetsgrepp kring vad som kallas distansbaserad patientövervakning samt personliga säkerhetslarm (eng.”remote patient monitoring” och “personal emergency response system”).

BellPals teknik i klockor

Ett stort användningsområde för BellPals tekniska komplikationer är i klockor där tillverkare av armband eller armbandsur kan addera BellPals mjukvara och omsortsplattform. Exempel på hårdvara som använder bolagets “edge algoritm” är Moto Smart, Motorolas smarta klocka. Mjukvaran i klockan bygger på egenutvecklad artificiell intelligens (“AI”) som kombineras med rörelsesenorer, GPS och Bluetooth. Bolagets AI verkar både proaktivt och reaktivt vid risk för fall.

BellPal sålde tidigare armbandsur, tillsammans med mjukvaran, under ett eget varumärke genom egna kanaler men har sedan Q2 2021 valt att fokusera på mjukvaran och outsourcar numera de mer hårdvaru-relaterade funktionerna i varukedjan. Detta för att dels ge hävstång åt sina tekniska huvudkompetenser och utnyttja partnernätverkets specialiteter, dels möjliggöra högre marginaler.

Se exempel på hårdvara där BellPals mjukvara ingår nedan.

BellPal forum

BellPal strategi

BellPals affärsstrategi är att utveckla tekniska lösningar för att ökad livskvalité, trygghet och möjliggöra ökat stöd för omsorg i vardagen. För att lyckas med detta är målsättningen att etablera en omfångsrik teknikportfölj av trygghets- och omsorgslösningar som progressivt adderar tjänster och produkter efter affärsmässiga grunder och kundbehov. 

BellPal nyheter

BellPal Analys

För att analysera ett bolag som BellPal med flera potentiella intäktsben är det viktigt att behandla varje verksamhetsgren separat. Detta då analysen bland annat måste beakta hur BellPalls mångsidiga plattform och teknik kan överföras i olika kontexter såsom B2C vid direktförsäljning till kund med egen hårdvara (e.g., larmklocka), B2B där BellPal licensierar ut mjukvaran och erbjuder "white label"-lösningar (e.g., samarbetet med Motorola), eller B2E-kundsegmentet inom distansomsorgsteknologi till patienter och medarbetare där köparen kan skilja sig avsevärt. Respektive område bjuder på egna möjligheter och utmaningar för att bolaget framgångsrikt ska kunna ta marknadsandelar. En analys av BellPal måste således adressera samtliga potentiella intäktsströmmar.

BellPal kan analyseras både fundamentalt och tekniskt. Genom att följa länken här kan du upprätta en egen teknisk BellPal-analys på TradingView med flera analysverktyg som stöd- och motståndsnivåer samt glidande medelvärden.

Då BellPal med sin mycket skalbara och mångsidiga teknik och omsorgsplattform är strukturerade över en SaaS-modell kan en BellPal analys ta inspiration från analyser på andra SaaS-bolag.

En vanlig metod för att värdera större bolag med flera divisioner och inriktningar är att räkna på summan av delarna (“sum-of-the-parts valuation”). 

BellPal marknadsanalys

BellPals marknad drivs av strukturella trender från demografins utveckling samt möjliggörs av samhällets digitalisering och tekniska framsteg. Människan blir allt äldre och med detta kommer nya utmaningar. Fallskador och fallolyckor är idag en ledande orsak till antalet intagna på akuta sjukhusmottagningar, något vilket inte spås minska.

BellPal Holding

Förutom det mänskliga lidandet från de dödsfall och fysiska nedsättningar som uppstår vid fallskador innebär detta en stor ekonomisk belastning på världens sjukhussystem samtidigt som det växande seniora kundsegmentet efterfrågar en självständighet från vårdinriktningar.

För att brygga omsorgsgapet mellan senior livsstil och äldrevård möjliggör BellPals värdeerbjudande en ökad livskvalitén för sina användare med potentialen att förhindra ⅓ av alla fallolyckor. Till detta hjälper BellPals innovation till att behandla den stigmatisering som är associerad till vårdinrättningens traditionella larmknappar.

BellPal aktie

BellPal noterades på NGM SME efter att DS SPAC 1 AB (Dividend Swedens SPAC-bolag) förvärvade bolaget år 2021. BellPal-aktiens första handelsdag var 13 maj 2022 under tickern $BLLP.

bellpal aktie

För att följa BellPal-aktiens senaste kursutveckling går det att vända sig till flertalet aktienätmäklare. Exempel på två sådana nätmäklare som följer BellPals kurs är Avanza och Nordnet.

BellPal riktkurs

BellPals riktkurs är den aktiekurs som en bank eller ett analyshus tillskriver en akties värde. Riktkursen brukar ofta mynna ut i en rekommendation att antingen köpa, sälja eller behålla aktien. TradeVenue publicerar ingen riktkurs på BellPal.

BellPal nyheter

För att följa alla nyheter som handlar om BellPal går det att prenumerera på bolagets utskick. Det går även att följa bolaget på TradeVenue där vi, utöver att samla nyheter från bland annat kvartalsrapporter och förvärv, även samlar alla unika analyser på BellPal från TradeVenue-plattformen.

Forum

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.