BellPal Holding

BellPal Holding

BELLP

Översikt

BellPal är ett svenskt företag inom CareTech-segmentet som utvecklar och säljer distansomsorgsteknologi, inklusive armbandsur, genom SaaS-lösningar. Deras teknik använder AI-baserad falldetektion och trygghetslarm som är anslutna till den egenutvecklade trygghets- och omsorgsplattformen. BellPal är särskilt inriktat mot äldre kunder och har som mål att minska gapet mellan senior livsstil och äldreomsorg. Bolaget grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

BellPal Holding aktie

Kalender & Rapporter

24 Feb, 2024Årsrapport 2023
Lista
Nordic SME
Sektor
SaaS-leverantör
VD
Mikael Tinglöf
Ordförande
Niklas Nordström
Noteringsdatum
13 May, 2022
0 - 0 av 0

Om BellPal Holding AB

BellPal är ett svenskt SaaS-bolag inom CareTech-segmentet som utvecklar och säljer sofistikerad distansomsorgsteknologi och trygghetstjänster för personliga nödberedskapssystem och säkerhetsövervakning. BellPals kärnverksamhet kretsar kring bolagets AI-mjukvara som registrerar och analyserar mönster i rörliga enheter. Användningsområdet för teknologin är mångsidigt med stort fokus på bland annat falldetektion och trygghetslarm. BellPal grundades år 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm. 

Varför ska man investera i BellPal Holdings?

  • Ökar tillgängligheten till vård och omsorg
  • Effektiv omsorg och säkerhet
  • Teknik som möjliggör förbättrad livskvalité

BellPal teknik

BellPals teknik är en uppsättning trygghetsalgoritmer som genom att samla upp och analysera datapunkter kan förutse och reagera på användarens rörelsemönster. För att lyckas med detta består den avancerade AI-mjukvaran av en kombination av maskininlärning och s.k. “deep learning” anpassad för bärbara enheter (e.g., armbandsur, ring, telefon). Mjukvaran möjliggör en typ av distansteknologi som, på avstånd, kan övervaka användare som är i behov av ett skyddsnät. Detta för att alarmera vid fallolyckor samt förhindra att dessa uppstår. 

BellPal analys

Utöver BellPals mjukvara driver bolaget även en omsorgsplattform, Safety+, som tillsammans med mjukvaran tar ett helhetsgrepp kring vad som kallas distansbaserad patientövervakning samt personliga säkerhetslarm (eng.”remote patient monitoring” och “personal emergency response system”).

BellPals teknik i klockor

Ett stort användningsområde för BellPals tekniska komplikationer är i klockor där tillverkare av armband eller armbandsur kan addera BellPals mjukvara och omsortsplattform. Exempel på hårdvara som använder bolagets “edge algoritm” är Moto Smart, Motorolas smarta klocka. Mjukvaran i klockan bygger på egenutvecklad artificiell intelligens (“AI”) som kombineras med rörelsesenorer, GPS och Bluetooth. Bolagets AI verkar både proaktivt och reaktivt vid risk för fall.

BellPal sålde tidigare armbandsur, tillsammans med mjukvaran, under ett eget varumärke genom egna kanaler men har sedan Q2 2021 valt att fokusera på mjukvaran och outsourcar numera de mer hårdvaru-relaterade funktionerna i varukedjan. Detta för att dels ge hävstång åt sina tekniska huvudkompetenser och utnyttja partnernätverkets specialiteter, dels möjliggöra högre marginaler.

BellPal forum

BellPal strategi

BellPals affärsstrategi är att utveckla tekniska lösningar för att ökad livskvalité, trygghet och möjliggöra ökat stöd för omsorg i vardagen. För att lyckas med detta är målsättningen att etablera en omfångsrik teknikportfölj av trygghets- och omsorgslösningar som progressivt adderar tjänster och produkter efter affärsmässiga grunder och kundbehov. 

BellPals affärsmodell bygger på aktiv användarbetalning. De tillåter kunder att sälja Bellpal-produkter under deras varumärke eller skapa egna produkter under eget varumärke. De erbjuder två standardlösningar - Bellpal Branded och White Label - samt specifika delar av sitt system genom BellPal Enabling Solutions för att möta mer specifika behov hos kunderna.

BellPal nyheter

BellPal Analys

För att analysera BellPal och dess olika intäktsströmmar är det viktigt att behandla varje verksamhetsgren separat. Eftersom BellPal har en mångsidig plattform och teknik som kan överföras till olika kontexter - såsom direktförsäljning till kund (B2C) med egen hårdvara, licensiering av mjukvaran till företagskunder (B2B) och distansomsorgsteknologi till patienter och medarbetare (B2E) - är det viktigt att beakta varje område för att bolaget framgångsrikt ska kunna ta marknadsandelar. En analys av BellPal måste därför adressera alla dessa potentiella intäktsströmmar.

Eftersom BellPal är strukturerade över en SaaS-modell (Software as a Service), kan man ta inspiration från andra SaaS-bolag vid en BellPal-analys. En vanlig metod för att värdera större bolag med flera divisioner och inriktningar är att räkna på summan av delarna ("sum-of-the-parts valuation").

För att analysera BellPal kan man använda sig av både fundamental och teknisk analys. På TradingView kan man använda flera analysverktyg som stöd- och motståndsnivåer samt glidande medelvärden för att göra en teknisk analys.

BellPal marknadsanalys

BellPals marknad drivs av strukturella trender från demografins utveckling samt möjliggörs av samhällets digitalisering och tekniska framsteg. Människan blir allt äldre och med detta kommer nya utmaningar. Fallskador och fallolyckor är idag en ledande orsak till antalet intagna på akuta sjukhusmottagningar, något vilket inte spås minska.

BellPal Holding

Förutom det mänskliga lidandet från de dödsfall och fysiska nedsättningar som uppstår vid fallskador innebär detta en stor ekonomisk belastning på världens sjukhussystem samtidigt som det växande seniora kundsegmentet efterfrågar en självständighet från vårdinriktningar.

För att brygga omsorgsgapet mellan senior livsstil och äldrevård möjliggör BellPals värdeerbjudande en ökad livskvalitén för sina användare med potentialen att förhindra ⅓ av alla fallolyckor. Till detta hjälper BellPals innovation till att behandla den stigmatisering som är associerad till vårdinrättningens traditionella larmknappar.

BellPal aktie

BellPal noterades på NGM SME efter att DS SPAC 1 AB (Dividend Swedens SPAC-bolag) förvärvade bolaget år 2021. BellPal-aktiens första handelsdag var 13 maj 2022 under tickern $BLLP.

bellpal aktie

För att följa BellPal-aktiens senaste kursutveckling går det att vända sig till flertalet aktienätmäklare. Exempel på två sådana nätmäklare som följer BellPals kurs är Avanza och Nordnet.

BellPal riktkurs

BellPals riktkurs är den aktiekurs som en bank eller ett analyshus tillskriver en akties värde. Riktkursen brukar ofta mynna ut i en rekommendation att antingen köpa, sälja eller behålla aktien. TradeVenue publicerar ingen riktkurs på BellPal.

BellPal nyheter

Genom att prenumerera på BellPals utskick kan du hålla dig uppdaterad med alla nyheter som rör bolaget. Dessutom kan du följa BellPal på TradeVenue där du kan hitta nyheter från kvartalsrapporter och förvärv, samt unika analyser av BellPal från TradeVenue-plattformen. Du kan prenumerera på bolagets utskick via länken nedan och få dessa skickade till din e-postadress.

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Varför kan en investering i BellPal och distansbaserad omsorgsteknologi vara intressant?

Marknaden för digitalisering av äldreboenden, vård och omsorg i allmänhet i stort behov av tekniklösningar för att möta de utmaningar som branschen står inför. I synnerhet för att möta det stora underskottet på personal. Med en åldrande befolkning och ökad efterfrågan på vård och omsorgstjänster, kan tekniklösningar som BellPals spela en viktig roll för att förbättra livskvaliteten för de äldre och minska trycket på vårdpersonal. 

Fördelen med BellPals affärsmodell, som är baserad på aktiv användarbetalning, är att den möjliggör en flexibel och anpassningsbar lösning för olika typer av kunder samtidigt som den kan upprätthålla ett stabilt intäktsflöde.

Vanliga frågor om BellPal

På vilken börs är BellPal listad?
Vilken sektor tillhör BellPal
Vem är VD på BellPal?
När börsnoterades BellPal?
Var kan man läsa mer om BellPal?

BellPal forum

Om du är intresserad av BellPal och vill kommunicera med andra investerare eller personer som är intresserade av bolaget, så är du välkommen att använda vårt forum nedan för att dela dina tankar, frågor eller kunskap.

Det finns även möjlighet att kommunicera med BellPal via deras hemsida, på sociala medier och på Placeras forum.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.