Redaktionen
25 Oct, 2023
Crunchfish - ett företag med framtiden för sig

Crunchfish - ett företag med framtiden för sig

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

Just nu genomför Crunchfish en företrädesemission där teckningsperioden varar mellan den 18 oktober och den 1 november 2023. Crunchfish är ett svenskt teknikföretag som utvecklar en plattform för Digital Cash som kan förstärka befintliga betaltjänster med möjligheten att betala offline. Dessutom utvecklar företaget geststyrningsteknologi för AR/VR-marknaden och fordonsindustrin. 

Digitala betalningar är en sorts infrastruktur som behöver kunna stå emot tillfälliga avbrott, men trots dess utbredda roll i samhället är den inte så robust som den borde vara. Med hjälp av Crunchfishs Digital Cash-lösning blir den mer robust eftersom lösningen gör det möjligt att genomföra transaktioner mellan parter utan internetanslutning eller om backend-tjänster ligger nere. Teknologin är också viktig vid implementering av digital centralbanksvaluta (CBDC).

Som nämndes i tidigare nyhet ingick företaget sitt första kommersiella avtal i juni 2023 med IDFC FIRST Bank i Indien, där företaget ser stor potential med sin patenterade Digital Cash-teknologi på denna marknad. Idag genomförs majoriteten av alla UPI-betalningar (i.e. Indiens plattform för mobilbetalningar i realtid) från tredjepartsappar utanför bankerna. Dessa appar är i sin tur beroende av en bankpartner eftersom endast banker får registrera betalningar över UPI. Med IDFC FIRST Bank som partner och den gemensamma lösningen baserad på Digital Cash-teknologin planerar Crunchfish att erbjuda lösningar till dessa appleverantörer så att transaktioner även kan genomföras i offlineläge.  

Även när det gäller implementeringen av CBDC i Indien är IDFC First Bank en viktig samarbetspartner för Crunchfish. Tillsammans har företagen presenterat Digital Cashs telekomlösning för eRupee (Indiens digitala valuta) till Indiens centralbank, RBI. Om både appleverantörer och RBI börjar använda Crunchfishs tekniklösningar, tror vi på TradeVenue att detta kommer ha en mycket positiv inverkan på företagets utveckling framåt, både vad gäller förbättrad omsättning och resultat.

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 oktober erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
  • Teckningsperiod: 18 oktober - 1 november 2023
  • Handel med teckningsrätter: 18 oktober - 27 oktober 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 85,4 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 75,2 MSEK
  • Antal aktier före emission: 33 039 167
  • Antal aktier efter emission: 44 052 222
  • Utspädning: 25% vid 100% teckning
  • Teckningskurs: 7,75 SEK per aktie
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.