Redaktionen
14 Dec, 2022
Företrädesemission Attana

Företrädesemission Attana

Uppdaterad:
1 Mar, 2023

Företrädesemission attana

Forsknings- och läkemedelsbolaget Attana bjuder in till teckning av nya aktier 

Attana grundades år 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskaraktärisering. Med sin unika och patenterad teknologi erbjuder bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument för affärskritisk information. Behovet efter validerade forskningsresultat växer och i detta erbjuder Attana snabba och pålitliga resultat. Föreliggande emission om ca 25 MSEK görs med syfte att säkerställa rörelsekapitalet samt stärka sitt varumärke från fler marknadsaktiviteter. 

Ta del av Attanas företrädesemission

Villkor: Företrädesemissionen kommer att bestå av stamaktier i med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje aktie som innehas den 12 decemer 2022 erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna två (2) nya aktier.
Teckningsperiod: 14 - 29 december.
Emissionsbelopp: ca 25 MSEK, varav emissionskostnader ca 3 MSEK.
Teckningskurs 0,18 SEK per aktie. 
Utspädningseffekt: 40 procent.
 
Informationsmemorandum Attana
Kort om Attana
Så här tecknar du aktier i Attana

företrädesemission attana

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.