Redaktionen
26 Feb, 2023
DS Plattformen intervju

Intervju med Bo Lindén, VD på DS Plattformen

Uppdaterad:
2 Mar, 2023

TradeVenue har träffat DS Plattformens VD Bo Lindén som berättar om förvärvet av Whitepearl Holding Limited samt hur den kommande perioden kommer att se ut. 

Intervjufrågor:

  1. DS Plattformen ingår avtal om förvärv av Whitepearl Holding Limited, vad är detta för bolag?
  2. Vad är anledningen till att Whitepearl vill bli listade i Sverige?
  3. Vad betyder en framgångsrik notering för Whitepearl?
  4. För befintliga aktieägare i DS Plattformen, vad kan man egentligen förvänta sig av det nästkommande halvåret?
  5. Kan vi förvänta oss att ägarna och investerargruppen kring Dividend Sweden och DS Plattformen fortsätter att använda SPAC-fenomenet som ett sätt att skapa aktieägarvärde?
  6. Hur ser du på framtiden för börsen och den pessimism som för närvarande ger sig till uttryck i värderingarna på de mindre tillväxt- och utvecklingsbolaget? Hur kommer börsåret 2023 se ut?

DS Plattformen ingår avtal om förvärv av Whitepearl Holding Limited, vad är detta för bolag?

- Whitepearl grundades 2019 och är ett diversifierat IT-bolag som arbetar inom molnlösningar, AI, IoT och mobila lösningar. De säljer både sina egna lösningar såväl som tjänster och produkter från andra leverantörer där partnerskap finns med bland annat SAP, Oracle, Microsoft och NetSuite. Koncernen består idag av 32 bolag i 30 länder med över 650 anställda och konsulter och nuvarande fokus är i tillväxtländer, främst i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika. Strategin är nu att även expandera till mer utvecklade marknader som Europa och USA och där kunna tillhandahålla tjänster och produkter till en låg kostnad genom sin verksamhet i tillväxtländer.

Whitepearl omsatte under 2021 ca 17 miljoner USD med ett resultat på ca 1,4 miljoner USD. Whitepearl har haft stark tillväxt och räknar med fortsatt god utveckling både avseende omsättning och resultat. I samband med den planerade transaktionen värderas Whitepearl till ca 260 MSEK.

Vad är anledningen till att Whitepearl vill bli listade i Sverige?

- Whitepearl planerar att växa både genom organisk tillväxt och förvärv. För att genomföra detta så har bolaget identifierat Sverige som ett optimalt land att notera sig och att skapa en bas för sin fortsatta verksamhet.

Vad betyder en framgångsrik notering för Whitepearl?

- Vi förväntar oss en framgångsrik notering och bedömer att Whitepearl som huvudsakligen verkar i länder med en stark konjunktur har mycket goda förutsättningar att attrahera svenskt investeringsintresse. Detta ger Whitepearl goda möjligheter till geografisk expansion in i Norden och förutsättningar för utvecklande förvärv.

Förvärvet är villkorat ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North.

- Ja den processen är långt framskriden, eftersom Whitepearl är en internationell IT-koncern med verksamhet i många länder passar Nasdaq First North dem bättre.

För befintliga aktieägare i DS Plattformen, vad kan man egentligen förvänta sig av det nästkommande halvåret?

- Vi förväntar oss att samgåendet med Whitepearl genomförs inom kort, med en väsentlig värdestegring och att vi aktieägare i DS Plattformen kommer ta del av en spännande tillväxtresa med Whitepearl.

Kan vi förvänta oss att ägarna och investerargruppen kring Dividend Sweden och DS Plattformen fortsätter att använda SPAC-fenomenet som ett sätt att skapa aktieägarvärde?

- Att bistå bolag med ägarspridningar inför listning i Stockholm är en av våra kärnverksamheter. Vi kommer utifrån Dividend Sweden AB jobba vidare med den här typen av affärer både via vårt traditionella ägarspridningserbjudande via aktieutdelningar, men även via omvända förvärv och troligen även SPAC-bolag.

Hur ser du på framtiden för börsen och den pessimism som för närvarande ger sig till uttryck i värderingarna på de mindre tillväxt- och utvecklingsbolaget? Hur kommer börsåret 2023 se ut?

- Börsåret har ju startat remarkabelt starkt på storbolagslistorna men som du säger har det ju inte påverkat de mindre utvecklingsbolagen nämnvärt. Jag tror att vi kan förvänta oss ett fortsatt turbulent börsår, med många affärsmöjligheter. Jag ser även en god möjlighet att Whitepearl som växer starkt med god lönsamhet kan sticka ut väl i under 2023.

TradeVenue tackar DS Plattformens VD Bo Lindén för intervjun och önskar DS Plattformen lycka till i framtiden.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.