Redaktionen
16 Jun, 2022

IPO i Medicortex

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

IPO i Medicortex

Bioteknikföretaget Medicortex är på väg mot börsen. Med ökad tillgång till kapitalmarknaden får bolaget bättre ekonomiska förutsättningar att ta nästa steg och accelerera produktutvecklingen. Medicortex utvecklar tester för att upptäcka och behandla traumatiska hjärnskador i nära anslutning till skadans uppståndelse. Teckningsperioden stänger den 27* juni 2022.

→ Teckna aktier i Medicortex här

 

ipo medicortex

 

Marknaden för hjärnskador är en miljardindustri med en årlig tillväxt om ca 8%. Medicortex har identifierat ett länge oberört gap på marknaden vilket är den stora andel huvudskador som lämnas obehandlade med bakgrund mot de osäkerhet och kostsamma processer som är associerade med utredningar. När huvudskador uppstår finns det en hög risk att dessa – även vid mildra fall som hjärnskakningar – leder till bestående hjärnskador med långtgående konsekvenser. Hjärnskador är ett allvarlig tillstånd för både individ och samhälle som kan innebära substantiella nedsättningar i livskvalitén. För att adressera gapet vill Medicortex bidra med nya effektiva upptäcksmetoder i ett tidigt skede då nuvarande alternativ är alldeles för tidskrävande, kostsamma samt kräver vårdpersonal i sjukhusmiljö. 

 

 

Produkt

Medicortex snabbtest är baserat på unika biomarkörer i saliv och urin vilket skiljer sig avsevärt från de blodprover som används av de flesta konkurrenterna. Produkten är beräknad att lanseras under 2025 och har mottagit flera utmärkelser och erkännande för sin innovation från bland annat forskningsfinansiären US Department of Defense Medical Research Fund. 

 

emission medicortex

Motiv

Medicortex har beslutat om att ta upp sin aktie för handel för att i huvudsak stärka produktutvecklingen men även för att kunna använda sig av aktierna som betalningsmedel i eventuella strategiska förvärv. Som en del av bolaget strategi att växa kan bolaget bilda strategiska samarbeten och partnerskap med ett välkänt diagnostikföretag.

 

ipo medicortex

 

 

Kort om bolaget:

Medicortex är ett bioteknikföretag som grundades 2014 i Åbo, Finland. Bolaget utvecklar ett diagnostiskt test för att upptäcka traumatisk hjärnskada och läkemedelsmolekyler för behandling av skadan. Hjärnskada är ett allvarligt tillstånd för individen och skadebördan för samhället är betydande. Medicortex vill ligga i framkant när det gäller att utveckla lösningar på denna växande utmaning.

 

—-----------------------------------------------

Teckningserbjudandet i sammandrag:

✓ Antal nyemitterade aktier

Prel. högst 4 800 000 aktier för institutionella investerare

Prel. högst 1 200 000 aktier för privatpersoner

✓ Emissionslikvid: 3 mEUR

✓ Övertilldelningsoption: max 2 000 000

 

✓ Pris: 0,50 EUR/aktie

✓ Minsta teckningspost (allmänheten): 1 000 aktier

✓ Teckningsperiod: 13 - 27 juni

✓ Ticker: $MEDFIN

✓ Marknad: Nasdaq First North Growth Market Finland

—-----------------------------------------------

 

*Rättelse

Bolaget har erhållit positivt besked om forskningsbidrag upp till 2 MUSD från US Department of Defense, vilket betyder att ett tilläggsprospekt behöver upprättas. På grund av detta förlängs teckningsperioden från den 23e till den 27e för att hinna med tilläggsprospektet. Läs mer om det positiva beskedet här.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.