Redaktionen
11 Apr, 2023
Kommuniké från DS Plattformens årsstämma

Kommuniké från DS Plattformens årsstämma

Uppdaterad:
12 Apr, 2023

DS Plattformen tar beslut om förvärv och aktiesammanslagning på årsstämman 2023

Den 11 april 2023 hölls DS Plattformens årsstämma, vilket efter ett händelserikt år blev ovanligt beslutsfattande. De beslutade bland annat att godkänna förvärvet av aktierna i Whitepearl Holdings Limited (kallat "Whitepearl"), samt ett villkorat förslag om att ändra bolagsordningen genom en riktad emission. Webbleton Holdings Ltd och Bendflow Pty Ltd är de två största ägarna i Whitepearl, och efter förvärvet kommer de att äga ungefär 29 procent av aktiekapitalet och rösträtterna vardera.

Stämman godkände också en sammanläggning av aktier i en 1:15-förhållande, där 15 befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Detta krävde en riktad nyemission av tre nya aktier av serie A och 14 nya aktier av serie B och innebar också att aktiekapitalet ökade med 0,1887 kronor genom nyemissionen. I och med sammanslagningen minskar det totala antalet aktier från ca 45 miljoner till ca tre miljoner. Sammanslagningen är villkorat av en garant som tillför aktier till aktieägare vars antal aktier inte är jämnt delbart med 15. 

”Anledningen till sammanläggningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier”, heter det i kommunikén. Ett lägre antal aktier kan göra en placering i DS Plattformen och Whitepearl mer attraktiv för investerare då det bidrar till att öka likviditeten i aktien, samt talar till investerare som föredrar högre nominella värden. 

Årsstämman beslutade att välja en fyra personer stark styrelse utan suppleanter. Följande personer valdes till ledamöter i styrelsen: Sven Otto Littorin, Mark Nycander Ali, Anna Weiner Jiffer och Marco Marangoni. Sven Otto Littorin valdes som styrelseordförande.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.