Redaktionen
28 Mar, 2022
Nyemission INBooks » Start för INBooks Emission

Nyemission INBooks » Start för INBooks Emission

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

INBooks nyemission

Idag inleds teckningsperioden för det svenska SaaS-bolaget INBooks AB (publ.) som är verksamma inom industrin för redovisning och affärssystem. För att fortsätta finansiera den kraftiga expansionen söker INBooks nytt rörelsekapital till försäljningsarbetet och vidareutvecklingen av molntjänsterna. Emissionslikviden är säkerställd till 90% från teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fulltecknad nyemission tillförs INBooks ca 26,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, samt ytterligare ca 37 MSEK om de vidhängande teckningsoptionerna aktiveras.

Kort om INBooks emission: erbjudande

✓ Teckningsperiod: 28 mars - 12 april 2022

✓ Teckningskurs: 0,80 SEK per unit

✓ Minsta teckningspost: 6 500 units

✓ Emissionsbelopp: 26,4 MSEK

 

Läs mer om INBooks emission

Ta del av INBooks teckningserbjudande 

 → Informationsfolder

 → Prospekt

 → Anmälningssedel

emission inbooks

 

Om INBooks

INBooks är en digital aktör som utvecklar och säljer bokföringssystem under en prenumerationsmodell. Verksamheten är idag fördelad över de två intäktsbenen INBooks Företag och INBooks Flow. Trots relativt nystartat har INBooks hunnit etablerat flera samarbeten med ledande banker och statliga myndigheter. Bolaget grundades först 2019 som ett privat aktiebolag men har närmat sig kapitalmarknaden i snabb takt. I höstas 2021 registrerades INBooks som ett avstämningsbolag och i ett nästa steg avser bolag ansöka om listning på NGM Nordic SME under Q2 2022.

 

INBooks Företag är en heltäckande bokföringssystem för småföretagare och mindre bolag i storleksklassen 0-5 anställda. I kontrast till traditionell bokföring ligger INBooks Företags huvudsakliga fokus på användarvänlighet vilket innefattar en hög grad av automatisering, integrering med mobila enheter samt programvara som stöder flera språk.

 

INBooks Flow är ett stödsystem för bokföringsbyråer som verkar för att strömlinjeforma bokföringsprocessen. Likt INBooks Företag ligger en stor del prioriteringarna inom automatisering och förenklande av kundengagemang. Genom att reducera de administrativa uppgifterna i det dagliga arbete vill INBooks göra det det möjligt för redovisningskonsulten att fokusera på det mer komplexa och värdeskapande momenten.

 

Inbooks emission

Marknaden för bokföringssystem växer och har långt ifrån påverkats av det globala världsläget. Av de ca 1,2 miljoner företag som idag verkar inom Sveriges gränser tillhör ca 90% det kundsegment som INBooks har nischat in sig på vilket representeras av enmansföretag (76%) och mikroföretagare (21%). Samma goda trender följs av redovisningsbyråerna vars marknad vuxit med ca 600 aktörer netto årligen sedan år 2010.

nyemission inbooks

 

 

 

Ta del av INBooks teckningserbjudande 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.