Press
4 Jul, 2024
sensodetect marknadsuppdatering

SensoDetect® uppdaterar marknaden

Uppdaterad:
4 Jul, 2024

SensoDetect erbjuder för närvarande en världsunik teknikplattform som omfattar tre områden: SensoDetect Medication, SensoDetect Diagnostics och SensoDetect Health. De olika testen, som kan genomföras samtidigt på under 15 minuter, fortsätter att ge ett globalt intresse för våra tjänster. Det största intresset finns i Saudiarabien.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Fokus Saudiarabien. Som en del Saudi Vision 2030, under ledning av kung Salman bin Abdulaziz Al Saud, lägger landet nu enorma resurser på att förändra och förbättra hälso- och sjukvården med mål att bli världsledande. Under våren 2024 gjordes därför ett strategiskt val att lägga vårt huvudsakliga fokus och resurser på Saudiarabien. Vi erbjöd SensoDetects patenterade och världsunika test (kombination av ett hörsel- och ASD-test) och knöt till oss en av de högst ansvariga för Saudi Vision 2030, Dr Saleh, som vår medical advisor.

Inom Saudi Vision 2030 befinner sig nu SensoDetects teknikplattform. Vad som kvarstår, innan vi kan få en exklusivitet för obligatorisk mätning av alla nyfödda barn (ca 500 000/år), är resultaten från vår ASD studie på Princess Noura University Hospital (PNUH). När väl detta är på plats blir det nästa naturliga steget att erbjuda ASD / ADHD mätning till skolbarn i åldern 6 - 12 år.

sensodetect marknadsuppdatering

ASD studien på PNUH i Riyadh, Saudiarabien är nu i full gång och de första resultaten från fas 1 väntas inom 3-6 månader. Vi fortsätter även vårt arbete med att nå en snabbare kommersiell framgång i Mellanöstern tillsammans med vår distributör Arabian Trade House (ATH) och vår plattform av inflytelserika beslutsfattare. Jag är övertygad om att vi under 2024 kommer att se en stigande försäljning och ett ökat kassaflöde, med målet att nå upp mot 2 miljoner mätningar per år 2025 - 2026.

Genombrott i Saudiarabien ger ett ökat intresse i Kina. I och med ASD studien i Saudiarabien kan vi snart erbjuda ett världsunikt test för att bedöma risken för ASD för alla barn under 2 år. Resultatet är ett avsevärt bättre förhandlingsläge för 2 olika Joint Ventures (JV) i Kina. Styrelseordförande Wang från Xiamen Encheng Group Co. Ltd har varit besök i Sverige och täta kontakter med Dr Liu från Beijing Haiexi Medical Technology Co., Ltd, båda som ett resultat av genombrottet i Saudiarabien. Vår styrelsemedlem Wendi Ma är i skrivande stund i Kina för att för att föra förhandlingen vidare med målsättningen att Kina skall generera intäkter under hösten 2024. Vidare har vi, för att säkra möjligheterna till forskning, registrering och en lyckad lansering, tagit emot besök av lokala regeringsrepresentanter från Fujian och Guangdong Sheng regionerna. Med statlig support och bra avtalade JV kommer vi snabbare till avslut med hela regioner och kan på så vis snabbare komma åt den marknad som vi värderar till 9 miljarder sek.

sdet uppdateringar marknaden

SensoDetect siktar även vidare globalt. Även om fokus ligger på Saudiarabien och Kina är SensoDetect även redo att realisera sin fulla potential globalt. Resultaten från vår ASD studie kommer ge oss världsunika biomarkörer för ASD vilket sedan kan användas för att öppna upp en helt ny marknad för ASD mätningar för barn under 2år. Något som idag inte bara är väldigt svårt, utan som framför allt är mycket tids- och kostnadskrävande. Marknaden och behovet är stort och vi har därför som målsättning att redan i slutet av 2024 leverera en världsunik patenterad, objektiv, data driven och effektiv screening för tidig intervention av ASD.

Med en stark forskningsbakgrund, en mångsidig och skalbar teknisk plattform och strikt kostnadskontroll, fortsätter vi kommersialiseringen och stärker våra marknadspositioner. SensoDetect är snart en integrerad del av modern psykiatri och den snabbt växande globala hälsotrenden.

PA Hedin
Verkställande direktör,
SensoDetect Aktiebolag (publ)

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.