Nyhet
16 Jun, 2023
Humle fonder

Uppsidan för småbolag kommer tillbaka - som alltid tidigare

Uppdaterad:
16 Jun, 2023

Svenska småbolag har historiskt presterat bättre än storbolagen på börsen, men 2022 såg det annorlunda ut. 

”2022 var ett katastrofår för svenska småbolag på börsen. Värdering blev plötsligt en av de viktigaste frågorna för marknaden vilket tog hårt för småbolagen”, säger Petter Löfqvist.

Petter är förvaltare för Humle småbolagsfond och har varit med i gamet länge. Med över 20 års erfarenhet av framgångsrik förvaltning inom småbolagssektorn har han tidigare sett liknande fenomen.

"Vi hade liknande scenarier under både IT-bubblan och finanskrisen, där justeringar i värderingen var ännu kraftigare. I båda fallen återhämtade sig marknaden och värderade småbolag högre igen, vilket ledde till en stadig premie. Jag tror att en liknande anpassning kommer att ske denna gång", säger Löfqvist.

Löfqvist, som har överavkastad mot småbolagsindex under 11 av de 13 år som han har varit aktiv som fondförvaltare, har en filosofi som bygger på att småbolag generellt sett växer sina vinster snabbare än större bolag, vilket motiverar en premie. Samtidigt poängterar han att noggrannhet i bolagsval är än viktigare nu då marknaden premierar lönsam tillväxt. 

"Vi har justerat vår portfölj för att återspegla detta. Mindre bolag med utsikter till lönsam tillväxt på längre sikt har fått ge vika för bolag som kan visa både tillväxt och lönsamhet. Samtidigt undviker vi bolag som är alltför beroende av konsumentmarknaden, då vi tror att den kommer att vara utmanad på grund av högre räntor och inflation", förklarar Löfqvist.

humle och atle fonder

I det utmanande marknadsklimatet har även inflationsaspekten fått ökad betydelse för Löfqvists val av bolag till portföljen.

“Vi lägger större vikt vid att bolagen har prissättningsmakt och kan överföra ökade produktionskostnader till kunderna utan att påverka efterfrågan i alltför stor utsträckning.”

Historiskt sett har Löfqvist fokuserat på fastighetsbolag på grund av deras inflationsskyddande egenskaper, men även här betonar han vikten av selektivitet i den nuvarande situationen.

“Riskerna inom fastighetssektorn ligger främst i belåningsgraden. Vi föredrar att hålla oss i kassa-starka bolag med låga finansieringskostnader, som exempelvis Sagax och NP3.”

När Löfqvist summerar möjligheterna för nordiska småbolag framöver återkommer han till att förutsättningarna i grunden inte har förändrats.

"Jag tror inte att förutsättningarna för småbolag att växa sina vinster på lång sikt har förändrats på grund av det svaga börsåret 2022. Innovation, entreprenörskap, strukturell tillväxt, ledningars aktieägande och synergistiska förvärv är faktorer som har historiskt drivit småbolagen och kommer fortsätta göra det i framtiden,” avslutar Petter Löfqvist.

Följ Humle Fonder

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.