Bolagsrapporter
26 Feb, 2024

White Pearl Technology Group AB: Bokslutskommuniké 2023

Uppdaterad:
26 Feb, 2024

Kommentar från koncernens vd, Marco Marangoni, "WPTG uppnådde en slående 100 procentig organisk tillväxt av omsättningen den andra hälften av 2023 jämfört med andra halvåret 2022 när bolaget fångade upp den ökade efterfrågan på expertis på digital verksamhetsomställning. Ett flertal förvärv initierades av oss förra året varav ett har genomförts, och ett annat är ett pågående bud på Ayima Group, så vi är förberedda för ett dynamiskt 2024, med både organiskt tillväxt och tillväxt genom förvärv och samgåenden som hävstänger."

Halvåret 1 Juli - 31 december 2023
 • Nettoomsättningen uppgick till 122,7 (104,0) MSEK
 • EBITDA uppgick till 16 (7,6) MSEK
 • Nettoresultatet efter skatt för perioden uppgick till 12,1 (4,3) MSEK
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 11,2 (7,7) MSEK
Helåret 1 Januari - 31 december
 • Nettoomsättningen uppgick till
 • 239,6 (182,5) MSEK
 • EBITDA uppgick till 33,0 (20,3) MSEK
 • Nettoresultatet efter skatt för perioden uppgick till 28,3 (16,6) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning var 1,23 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 MSE
Viktiga händelser under rapportperioden 
 • En order på mer än 20 MSEK från en kommun i Afrika avseende IT-modernisering.
 • Projektet, som löper på flera år, är värt 27 MSEK och inleddes genom att ett etiopiskt dotterbolag implementerade ERP-lösningar.
 • Valdes till IT-supportpartner av en storstadskommun i Afrika för att optimera nödvändiga system.
 • WPTG säkrade ett supportavtal på två år värt 3,4 MSEK från ett stort kraftbolag i norra Indien avseende kritisk drift.
 • Två avsiktsförklaringar undertecknades avseende potentiella förvärv. Diskussionerna pågår.
 • White Pearl Technology Group lanserade en strategiskt plan för att få fler talanger till sina Global Delivery Centers, vilket på koncernnivå bör innebära en ökning med 15 procent. Det ger en kraftig ökning av specialkompetensen och ungdomars färdigheter samtidigt som det är positivt för samhället i stort.

Viktiga händelser efter rapportperioden 

Uppköpserbjudande till Ayima

Under första kvartalet 2024 meddelade WPTG att företaget lämnat ett anbud om att förvärva Ayima, en ledande börsnoterad global leverantör av digitala marknadslösningar med huvudkontor i Sverige. Går förvärvet igenom kommer Ayima att bidra med en omsättning på 130 MSEK till WPTG-koncernen. Förvärvet ökar WPTG:s befintliga omsättning med mer än 60 procent. Det utökar även WPTG:s närvaro i Europa och Nordamerika. WPTG har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ayima Group AB om att förvärva samtliga aktier i Ayima Group.

Förvärv av Ataraxy Digital

WPTG förvärvade 50 procent av aktierna i Ataraxy Digital, ett företag inom digitala lösningar baserat i Latinamerika. Det utökar WPTG:s portfölj på de snabbväxande marknaderna i Latinamerika. Det hjälper även till att utöka hårdvarupartnerskapen i Indien och Kina.

Comment from Group CEO, Marco Marangoni

När vi nu närmar oss slutet av vårt första år som börsnoterat företag är jag extremt stolt över det hårda arbete som hela WPTG-teamet lagt ned, och deras engagemang och uthållighet. Jag är också mycket förväntansfull inför framtiden.

Trots makroekonomiska utmaningar och volatilitet under det senaste året har vi uppnått enastående resultat, som vi är stolta över att få presentera för marknaden. Vår affärsmodell är fortsatt relevant och WPTG:s organiska tillväxt visar att vår portfölj med diversifierade lösningar och geografisk närvaro fungerar i längden. Vi fortsätter att vinna stora affärer och det är ett bevis för kundernas förtroende för WPTG:s förmåga att möjliggöra digital omställning och teknikbaserad innovation. Det förtroende som aktieägare visat för vår strategiska riktning har fungerat som en katalysator för vår resa som ett börsnoterat företag. Mitt ledningsteam och jag kommer att belöna det förtroendet genom att stanna kvar på vår branschledande tillväxtbana de kommande åren.

WPTG uppnådde en enastående organisk omsättningsökning på hela 100 procent under andra halvåret 2023 genom att dra nytta av den ökande efterfrågan på experter inom digital omställning. Våra anpassningsbara erbjudanden möjliggör för företag i många olika branscher att utnyttja den snabba teknikförändringen.

Tack vare omsättningsökningen på 70 procent har vi kunnat berika vår portfölj genom att utöka våra investeringar i nästa generations kapacitet, däribland molnlösningar, AI och maskininlärning (ML). Genom optimeringsinitiativ som spänner över förbättrat utnyttjande och globala inköp har vi inte bara kunnat hantera det ökade inflationstrycket utan också förbättra våra vinstmarginaler över lag. Vår strikta driftsmodell och ständiga strävan efter ökad effektivitet positionerar WPTG för fortsatt lönsamhetsökning.

Våra integrerade team med specialiserade experter skapar snabbt lösningar som tillgodoser våra internationella kunders komplexa behov. Lokala talanger i de olika regionerna bidrar med värdefulla marknadsinsikter, medan ledningen använder beprövade metoder för att skala upp de senaste innovationerna globalt.

Vi har utökat vår regionala leveranskapacitet, och kompletterar även våra. kärnerbjudanden genom partnerskap i angränsande områden. Med hjälp av denna nästa generations kompetens kommer vi att kunna bredda spektrumet av end-to-end-lösningar som vi kan erbjuda globala företag som efterfrågar.

Tillväxtutsikter

Vi har just tillkännagett vår intention att förvärva Ayima, experter på digitala marknadsföringslösningar med huvudkontor i Sverige. Det är vårt största förvärv och strategiska investering inom digitala innovation hittills. Förvärvet genomfördes efter en majoritetsinvestering i Ataraxy, vilket bidrog med differentierad styrka inom AI och UX-design i Latinamerika.

Ayima-affären möjliggör en omedelbar ökning i Europa och Nordamerika genom att vi kan kombinera styrkor inom sökning, innehåll samt e-handel och vår portfölj med de senaste digitala lösningarna. Vi ser att potentialen är enorm att snabbt skala upp på dessa högvärdemarknader under de kommande kvartalen.

Dessutom bidrar Ataraxy med en stabil grund för att vi ska kunna dra nytta av den ökande efterfrågan på de senaste kundinriktade teknikinnovationerna, till exempel AI och UX-design, i Latinamerika. De är specialister i framkant som kan tillgodose regionens snabbt ökande aptit på digital utveckling.

Vår strategiska prioritet just nu är alltså att utöka tillgången till och vår erbjudande om att hjälpa kunder med deras digitala omställning i Europa, Nordamerika och Latinamerika, samtidigt som vi fortsätter att öka vår kapacitet i Asien och Mellanöstern.

Jag är spänd inför de möjligheter som ligger framför oss under 2024. Vi har redan offentliggjort ett antal nya spännande satsningar och ser fram emot att dessa ska bidra till vår långsiktiga vision och genom enastående resultat, omvandlas till aktieägarvärde. Vårt mål är att bygga en långsiktig aktieägarbas som får ett ökat värde av sitt aktieägande i vårt företag över tid. Jag är övertygad om att du kommer att vilja fortsätta denna resa tillsammans med mig och mitt team när vi skapar en spännande värld för WPTG med den digitala tekniken.

Bokslutskommunikén, bilagd här kan även laddas ner från White Pearl Technology Groups hemsida. www.whitepearltech.com

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari, 2024 klockan 10:00 CET.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.