28 Feb, 2023

Neobo Fastigheter

Uppdaterad:
13 Mar, 2023

Nyligen listades avknoppningen Neobo Fastigheter från SBB på first North.

En liten slatt dylika aktier finns därmed nu i portföljen. Som Aktiestinsen en gång sa ”Aktier har en förmåga att föröka sig”. 

I sektorn är det egentligen bara Balder jag kan tänka mig fortsätta öka i. För övrigt är jag ganska nöjd med exponeringen mot fastigheter. Det jag redan köpt på mig. Lundberg är också delvis en form av fastighetsexponering och hanteras annorlunda.

Men tillbaka till Neobo. 

Neobo fokuserar helt på bostäder. Fastigheterna är spridda runt i nästan 40-talet kommuner i Sverige. Även om det är I Stockholmsområdet och Västsverige fokus ligger.

VD Ylva Sarby Westman har tidigare jobbat för Kungsleden och Castellum som vice VD och CFO. Slutade när det började möbleras om där.

Det man sagt är att fokus ska vara på att förädla och förvalta det man har. Så som man säger ska man ta det lugnt med fastighetsaffärer. Nyproduktion är heller inget man har tänkt sig i närtid.

Belåningsgraden på 44 %. Man angav i VD-ordet då att ” I samband med separeringen från SBB har Neobo erhållit finansiering bestående av traditionella banklån om cirka 7,4 mdkr.” och att man inte är beroende av obligationer och påverkas av förfall. Bankfinansiering är vägen framåt för Neobo och man har räntesäkrat 80 % av lånen.

Resultatmässigt fick man skriva ned fastighetsvärden sist (ned ca 7 %). Förvaltningsresultatmässigt så är det inget som imponerar än heller. Man räknar dock med ett förvaltningsresultat på ca 1,80 kr/aktie på årsbasis (1,60 kr/aktie efter skatt). 

Utdelningspolicyn är att 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt ska delas ut och man har som mål att avkastningen ska överstiga 10 % på eget kapital. Detta med en belåningsgrad som inte ska överstiga 65 % eller en räntetäckningsgrad som inte är under 1,5. Det ger ganska stora svängrum. 

Det troliga dock är att utdelningar lär vänta på sig och istället är amorteringar prio för de flesta fastighetsbolag, tills räntehöjningscykeln verkar plana ut, inklusive för Neobo.

Neobo Fastigheter

Det som talar för bostadsbolag på generell basis är bostadsbrist och låga vakanser. Kostnadsökningarna kan troligen inte kompenseras på en gång med hyreshöjningar, men så småningom. Fastigheter kan vara säkra kassaflöden om man kan hantera riskerna med belåning.

Vi får se. En notering gjord i alla fall så får det hela följas. SBB med diverse avknoppningar lär ju fortsätta vara ett svenskt bolag som berör…

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.