14 May, 2023

PLUS Fastigheter Sverige Index

Uppdaterad:
14 May, 2023

Ingen har väl missat turbulensen i fastighetssektorn den senaste tiden. När jag noterade ned Castellums senaste rapporten skrev jag om korg-tänk och även om en fastighetsfond som kan agera substitut till direktägande i sektorn. Om man nu vill ha exponering där. Fastigheter liksom bank är svåra branscher och ska hanteras med försiktighet. På balansräkningarna sitter de med tillgångar som snabbt kan raderas med ett pennstreck. 

Hur som helst fonden som uppmärksammades var PLUS Fastigheter Sverige Index.

Som det brukar vara så startades denna branschfond då det var som hetast i sektorn. Hösten 2021. Följer det vanliga mönstret. Efter en tid av stora uppgångar så är det lätt att få ihop kapital och man startar upp fonder som ligger rätt i tidens ”buzz-word”. 

Därefter som vi vet så har fastigheter som grupp gått ner, ner och ner. Fonden har nästan halverats sedan start.

Fonden är uppbyggt enligt index. Det är FCG fonder som har fonden och det ska följa SIX Real Estate Index, som innehåller samtliga bolag inom fastighetssektorn som är upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm. I den senaste årsberättelsen så angavs 37 innehav.

Sagax är största innehavet på ca 17 %, Balder och Castellum därefter på ca 10-9 % och sedan Hufvudstaden, Fabege, Wihlborg, Wallenstam och Atrium på ca 5 %. Exponeringen fortsätter sedan nedåt i skala mot våra svenska börsnoterade fastighetsbolag.

Förvaltningsavgiften är på 0,2 %. Vilket får sägas ligger i ok-spannet då det gäller indexfonder.

Som det verkar är det ett yngre garde som ”förvaltar”. Då det är indexfond så ska det enbart följa ett index.

En branschfond kan vara intressant för den som vill få exponering utan att själv behöva välja specifika aktier. Det generella rådet är att undvika hypade sektorer då de är just hypade. Oavsett om det är fastigheter, ny teknik, gaming eller vad än det kan vara. Däremot kan det vara intressant när allt ser mörkt ut. En fond kan då hjälpa till att hantera diversifierings-frågan och sprida riskerna. 

Själv är jag inte köpare i fonden. Jag har redan min ”korg” av fastighetsbolag. Det fondsparande jag har sker i väldigt breda indexfonder, ej bransch. År efter år matas det in pengar där. Det är den del av sparandet som bara löper på och där inga försök görs att vara smartare, tajma eller något annat än marknaden.

Men för den som önskar fastighetsexponering, så skulle jag nog säga att fonden kan vara intressant alternativ. Man får ha i åtanke dock att vi troligen enbart är halvvägs igenom. Räntehöjningarna har ej slagit igenom med full kraft hos bolagen. Sedan är kursrörelser, värderingar och räknesnurror svår prognostiserade. Kurser rör sig i regel snabbare och före de facto utveckling. Jättesvårt att tajma. Spridda köp är ett sätt att hantera det.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.