Rapportkommentar
24 May, 2024
analysguiden redsense q1 2024

Redsense Medical: Produktlansering och väntan på Medicare-beslut/ Analysguiden

Uppdaterad:
24 May, 2024

Kvartalet påverkades negativt av förra årets starka avslutning. Trots en omsättning på 1,7 MSEK och en EBIT på -2,6 MSEK finns inga tecken på minskad efterfrågan. Bolagets möjlighet till Medicare-stöd och den kommande lanseringen av ‘Clamp’ kan bli en stor tillväxtdrivare kommande år.

Q1 påverkat negativt av stark avslutning på förra året
Omsättningen uppgick till 1,7 MSEK (6,8 MSEK) och EBIT uppgick till -2,6 (0,1 MSEK). Det finns inga tecken på att det är någon fundamentalt minskad efterfrågan utan bolagets starka avslutning på förra året har medfört att distributörerna byggt upp lagernivåer som påverkat bolaget negativt försäljningsmässigt detta kvartal.

Medicare-beslut kan ge stor tillväxt kommande år
Redsenses marknad har stor potential att snabbt växa som en följd av det lagförslag (Home Dialysis Risk Prevention Act / H.R.3118) som presenterades i maj 2023. Om detta förslag godkänns skulle det innebära att bolagets produkter för hem-hemodialys täcks av Medicare. Med tanke på att det är ett valår i USA finns det dock en risk att förslaget inte hinner behandlas innan valet är genomfört. Detta innebär dock inte att möjligheten till Medicare-stöd är borta, eftersom detta är ett prioriterat område för båda politiska partierna i USA. Vi bedömer att frågan kommer att tas upp igen oavsett vem som vinner valet i höst, men det kommer att innebära en tidsförlust.

Ett godkännande skulle vara av stort värde för Redsense och vi tror också att det skulle sända en stark signal och möjligtvis öppna dörren för ett liknande förslag avseende dialyskliniker. Om detta blir verklighet skulle det öppna upp en marknad som är mångdubbelt större och potentiellt vara en “game-changer” för bolaget.

Vi noterar att detta lagförslag har support hos viktiga grupper bl a ”American Association of Kidney Patients” (AAKP).

analysguiden redsense kommentar

Clamp lanseras inom kort
Vi behåller vår prognos för 2024 även om bolagets nya produkt ”Clamp” är något försenad enligt våra prognoser vilket kan få en negativ effekt jämfört med våra prognoser. Lanseringen kommer initialt att ske i länder som Kanada, Australien, England och Tyskland. Lansering på bolagets största marknad, USA, kommer förmodligen att ske under 2025 då man först behöver ett godkännande av FDA.

Noterbart är också att man stärkt sin kassa med en riktad nyemission till ShapeQ uppgående till 9,8 MSEK som genomfördes till en premie till den då aktuella kursen.

Som första kvartalet visade vill vi igen påpeka att utvecklingen under året kommer att vara baktungt med ett svagare första halvår som en effekt av bolagets starka avslutning 2023.

Utvecklingen i USA gällande Medicare-godkännandet kommer vara det som kommer driva bolagets utveckling under kommande år anser vi. Vi ser också en framgångsrik lansering av Clamp som en möjligheter för bolaget att växa utanför USA där det finns fina marknadsandelar att ta.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer:

Om oss
Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden


Motiverat värde är en uppfattning om vad bolaget borde vara värt givet Analysguidens huvudscenario. Det är inte samma sak som att aktiekursen ska spegla detta värde.

Bifogade filer
Analys Redsense Medical Q1 2024

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.