Redsense Medical

Redsense Medical

REDS

Översikt

Redsense Medical är ett medicinteknikbolag som specialiserat sig inom området för övervakningssystem vid dialysbehandlingar. Bolagets produktportfölj kan identifiera och larma när patienter drabbas av vennålutdragning och på så sätt rädda liv genom att förhindra stora blodförluster. Försäljning sker huvudsakligen på den nordamerikanska marknaden där man erhållit ett FDA-godkännande.

Redsense Medical aktie

Kalender & Rapporter

8 May, 2024Bolagsstämma 2023
8 May, 2024Delårsrapport 2024-Q1

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Patrik Byhmer14 % 14 %
ShapeQ6.6 % 6.6 %
Avanza Pension5.4 % 5.4 %
Discover Capital GmbH5.3 % 5.3 %
Nordnet Pensionsförsäkring4.1 % 4.1 %
Swedbank Robur Fonder3.9 % 3.9 %
Futur Pension3.5 % 3.5 %
Aktia Asset Management2.2 % 2.2 %
Martin Olausson2.2 % 2.2 %
Andra AP-fonden2.1 % 2.1 %
Lista
Spotlight
Sektor
Medicinsk utrustning
VD
Pontus Nobréus
Ordförande
Eva Walde
Noteringsdatum
17 June, 2015

Redsense Medical analys

Bolagsrapporter Redsense Medical

Insiderhandel Redsense Medical

0 - 0 av 0

Om Redsense Medical

Redsense Medical AB är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar övervakningssystem för att upptäcka blodläckage vid hemodialysbehandlingar. Redsense-systemet är baserad på en patenterad fiberoptisk teknologi och är den första och hittills enda produkten som är designad för att identifiera vennålsutdragningar under hemodialys. Bolaget erbjuder idag den andra generationen av produkten, som varje år skyddar vid över 1 000 000 behandlingar.

Varför man ska investera i Redsense Medical

  • Förbättrade utfall för patienter
  • En marknad som förväntas växa
  • Innovation i framkant med potential för god avkastning

Redsense Medical affärsmodell

Redsense Medical utvecklar och säljer övervakningssystem för hemodialys. Produktsystemet erbjuds både för hemodialys i hemmet men även till kliniker där bolaget har en större kontroll över hur sensorerna används. Sensorerna erbjuds som en förbrukningsprodukt. Med i genomsnitt fem behandlingar i veckan för patienter som får hemodialys i hemmet innebär detta en stor åtgång på sensorer vilket bäddar för ett långsiktigt kassaflöde baserat på antalet aktiva larmenheter. För patienter på klinik sker i genomsnitt tre behandlingar i veckan.

redsense medical aktie

Marknaden för Redsense Medical

Enligt studier drabbas globalt omkring 2 100 patienter av vennålsutdragning varje dag, med 21 dödsfall i veckan som följd – tragedier som hade kunnat undvikas. Idag är närmare fyra miljoner patienter med kronisk njursvikt hänvisade till att flera gånger i veckan få hemodialys – en siffra som beräknas fortsätta växa med sex procent årligen på grund av åldrande befolkning och andra faktorer. Varje hemodialystillfälle är förknippat med en risk för vennålsutdragning, och Redsenses mål är att etablera blodläckagelarmet som en standard inom hemodialysvården.

redsense medical

Warren Buffett, som många anser vara en av tidernas skickligaste investerare, har ofta undvikit att investera i bioteknik med anledning av de svårigheter att analysera potentialen för dessa bolag. Detta är inte detsamma som att säga att Warren Buffett är emot investeringar i bioteknik. I en intervju med CNBC 2014 kommenterade Warren Buffett att framgångsrika bioteknikbolag kan bli “oerhört framgångsrika” [egen översättning]. Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway har dessutom tidigare investerat i läkemedelsbolag som Johnson & Johnson och Pfizer Inc.

Redsense Medical aktie

Redsense Medical noterades 17 juni 2015 på Aktietorget (numera Spotlight Stock Market) under kortnamnet $REDS. Noteringen motiverades bland annat av att öka tillgången till kapitalmarknaden och tillväxtfinansiering samt för att uppmärksamma sitt varumärke hos allmänheten.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
redsense medical avanza

Den 2 oktober 2017 genomförde bolaget ett listbyte till Nasdaq First North för att underlätta för fler internationell institutionella investerare att bli aktieägare i bolaget samt för att främja den internationella marknadsföringen. Tiden på First North visade sig dock kortvarig och 3 maj 2019 bytte Redsense handelsplats tillbaka till Spotlight. Återgången till Spotlight motiverades av att de regelverksfrågor och avgifter som krävs för att vara noterad på First North inte längre var nödvändiga för att attrahera det utländska kapitalet. Som noterat bolag på First North tillkommer det dels högre avgifter för att vara listat, dels högre kostnader för att upprätthålla handelsplatsens regelverk som exempelvis fordrar en Certified Adviser (CA).

Patrik Byhmer
Patrik Byhmer
Dåvarande VD Redsense Medical (2019-04-18)

Samtidigt var en av anledningar till varför vi valde att notera oss på First North att utländskt kapital och svenska institutioner skulle ges större möjlighet att investera i Redsense. Emellertid så har de krav som tidigare funnits gällande investeringar på mindre marknader luckrats upp, vilket inneburit att detta kapital nu även investerar och återfinns på Spotlight.

Medicinteknikbolaget Odinwell med inriktning mot utveckling av produkter inom sårvård var tidigare ett dotterbolaget till Redsense Medical. Vid Redsense Medicals extra bolagsstämma den 19 april 2021 fattades beslut att avknoppa och dela ut samtliga aktier i dåvarande Odinwell till aktieägarna. I samband med detta togs beslut om att notera det tidigare dotterbolaget vilket skedde med första handelsdag på Spotlight den 9 juni 2021. Odinwells sårvårdsteknologi började utvecklas inom Redsense Medical år 2018.

Redsense Medical analys

Vid en analys av Redsense Medical finns det flera viktiga aspekter att ta i beaktning. Nedan har vi listat ett flertal faktorer som kan tänkas spela in vid en analys av Redsense Medical:

Efterfrågan på marknaden: Är efterfrågan på Redsense-systemet ekonomiskt signifikant? Detta kan besvaras av att man undersöker hur vanligt förekomsten av bloddialys är såväl som de befintliga alternativen för behandling eller förebyggande åtgärder.

Produkteffektivitet: Är produkten bevisat effektiv när det gäller att förhindra eller mildra blodläckage? Det kan vara användbart att granska data från kliniska prövningar eller andra bevis på produktens prestanda.

Regulatoriskt godkännande: Har produkten godkänts av relevanta tillsynsorgan? Exempelvis kan ett godkännande från Food and Drug Administration (FDA) i USA vara en avgörande faktor för produktens globala potential.

Konkurrenter och substitut: Vilka andra produkter finns på marknader som tillgodoser samma medicintekniska behov? Hur står sig Redsense-systemet egenskaper och fördelar mot konkurrensen?

Lönsamhet: Vad är lönsamhetskalkyler för Redsense-systemet samt vilka förutsättningar krävs för att verksamhete ska vara lönsam? Klarar produkten framtida prisförändringar?

Tillväxtpotential: Hur stor är sannolikheten att marknaden för produkten växer över tid? Kan Redsense och Redsense-systemet växa på flera marknader?

Flera analyshus har tidigare analyserat Redsense Medical såsom Analyst Group, Analysguiden (Aktiespararna) och Penser Access (Erik Penser Bank). På TradeVenue samlas samtliga analyser och kommentarer om Redsense Medical-aktien.

Företagsbesök hos Redsense Medical

Redsense Medical nyheter

På TradeVenue hittar du de senaste nyheterna och pressmeddelandena om Redsense Medical. För att få dem direkt till din e-post, kan du prenumerera på bolagets pressutskick nedan.

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Varför ska man investera i bioteknik och bolag som utvecklar alarm för blodläckage?

Att investera i bioteknik som alarmerar vid fall av blodläckage är attraktivt av flera olika anledningar. För det först ger alla typ av teknik med potential att förbättra patienters hälsa och välbefinnande förutsättningar att sänka kostnaderna för sjukvård, i detta fall från att upptäcka fall blodläckage i realtid. Exempel på komplikationer som går att undvika med bioteknik för blodläckage är hypovolemisk chock vilket kan inträffa när patienter förlorar en stor mängd blod.

För det andra, marknaden för alarm för blodläckage förväntas växa långsiktigt i takt med att världens population blir äldre och riskerna för kroniska sjukdomar såsom diabetes och cancer ökar. Dessa sjukdomar medför ofta invasivt ingrepp vilket ökar risken för blodläckage. Ett invasivt ingrepp är ett medicinskt ingrepp där man måste öppna upp kroppen.

För det tredje, investeringar i bioteknik vars innovation ligger i framkant kan snabbt nå den globala marknaden och leda till attraktiv avkastning på investerat kapital. Alla investeringar är dock förknippade risk så det är viktigt att göra en rigorös analys innan man väljer att investera sitt kapital.

Vanliga frågor om Redsense Medical

På vilken börs är Redsense Medical listad?
Vilken sektor tillhör Redsense Medical?
Vem är VD på Redsense Medical?
När börsnoterades Redsense Medical?
Var kan man läsa mer om Redsense Medical?
Vad är en vennålsutdragning?
Vad är hemodialys?
Vilka risker finns det vid hemodialys?
Hur vanligt är hemodialys?
Hur ofta behövs dialys?
Fördelar med Redsense Medical

Redsense Medical forum

Önskar du att diskutera Redsense Medical med andra delägare eller personer som är intresserade av företaget? Om så är fallet, kan du utnyttja vårt kommentarsfält nedan för att dela dina tankar, ställa frågor eller dela med dig av din kunskap.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.