Redsense Medical

Redsense Medical

REDS

Översikt

Redsense Medical är ett medicinteknikbolag som specialiserat sig inom området för övervakningssystem vid dialysbehandlingar. Bolagets produktportfölj kan identifiera och larma när patienter drabbas av vennålutdragning och på så sätt rädda liv genom att förhindra stora blodförluster. Försäljning sker huvudsakligen på den nordamerikanska marknaden där man erhållit ett FDA-godkännande.

Redsense Medical aktie

Kalender & Rapporter

29 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q2
26 Nov, 2024Delårsrapport 2024-Q3
26 Feb, 2025Årsrapport 2024

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Patrik Byhmer Dödsbo11.9 % 11.9 %
ShapeQ6.6 % 6.6 %
Avanza Pension5.4 % 5.4 %
Discover Capital GmbH5.3 % 5.3 %
Nordnet Pensionsförsäkring4 % 4 %
Swedbank Robur Fonder3.9 % 3.9 %
Futur Pension3.5 % 3.5 %
Aktia Asset Management2.2 % 2.2 %
Martin Olausson2.2 % 2.2 %
Andra AP-fonden2 % 2 %
Lista
Spotlight
Sektor
Medicinsk utrustning
VD
Jennie Kardell (tf)
Ordförande
Eva Walde
Noteringsdatum
17 June, 2015

Redsense Medical analys

Bolagsrapporter Redsense Medical

Insiderhandel Redsense Medical

0 - 0 av 0

Om Redsense Medical

Redsense Medical grundades 2006 och är ett svenskt medicinteknikbolag som har specialiserat sig inom området för övervakningssystem vid dialysbehandlingar. Företaget har utvecklat Redsense-systemet som används för att övervaka och larma vid blodläckage under hemodialysbehandling. Under 2024 kommer de dessutom att lansera sin nyutvecklade produkt Redsense Clamp som har förmågan att automatiskt stoppa blodflödet vid eventuella tillbud. 

Varför man ska investera i Redsense Medical

  • Förbättrade utfall för patienter
  • En marknad som förväntas växa
  • Innovation i framkant med potential för god avkastning

Redsense Medical affärsmodell

Redsense Medical utvecklar och säljer övervakningssystem för hemodialys. Produktsystemet erbjuds både för hemodialys i hemmet men även till kliniker där bolaget har en större kontroll över hur sensorerna används. Sensorerna erbjuds som en förbrukningsprodukt. Med i genomsnitt fem behandlingar i veckan för patienter som får hemodialys i hemmet innebär detta en stor åtgång på sensorer vilket bäddar för ett långsiktigt kassaflöde baserat på antalet aktiva larmenheter. För patienter på klinik sker i genomsnitt tre behandlingar i veckan.

redsense medical aktie

Marknaden för Redsense Medical

Redsense Medical är verksamt inom dialysmarknaden där bolagets system kan upptäcka blodläckage vid hemodialys. Större delen av bolagets försäljning går till den amerikanska marknaden, där man har en mycket stark ställning.  Redsenses blodläckagesystem är det enda på den amerikanska marknaden som är både CE-märkt och godkänt av FDA. Produkten används av de fem största dialysklinikkedjorna i USA (inklusive Fresenius Medical Care och DaVita som tillsammans står för 80% av den amerikanska marknaden) men även av de största sjukhusen i USA, som är inriktade mot nefrologi (njurens funktion och sjukdomar).

Patienter som behandlas på klinik med viss demens eller andra riskpatienter utan adekvat bevakning samt de patienter som får behandling i hemmet utgör Redsenses primära marknadssegment. Av ett totalt antal hemodialysbehandlingar om ca 500 miljoner per år uppskattas Redsenses potentiella totalmarknad uppgå till drygt 20%, motsvarande ca 20% av alla behandlingar på klinik och ca 100% av alla behandlingar i hemmet. Bedömningen är att Redsense för närvarande penetrerat någon procent av denna delmarknad.

redsense medical

Marknad för KRT

Marknaden för njursjukdomar eller KRT (eng. “kidney replacement therapy”) är indelad i två behandlingstyper, transplantation och dialys. Inom området för dialys finns det i sin tur två typer av behandlingsformer, peritonealdialys (PD) och hemodialys (HD). Peritonealdialys, eller bukdialys som det också kallas, genomförs i regel i en hemmiljö på grund av den låga risken för allvarliga komplikationer. Hemodialys (blodet renas utanför kroppen) är med anledning av vennålsutdragning en betydligt mer riskfylld process vilket är varför huvuddelen av alla behandlingar idag sker på klinik (ca 98%). Med Redsenses skyddssystem och den kommande lanseringen Redsense Clamp, som kan stoppa blodflödet i dialysbehandlingen, väntas andelen behandlingar i hemmet kunna öka markant. KRT är något som blir rekommenderat till patienten i samband med ESRD (eng. “end-stage renal disease”) vilket är tidpunkten då njurarna har förlorat mestadels av sina funktioner.

Det oberoende marknadsinstitutet Marketandmarkets värderar den globala marknaden för dialysbehandlingar att uppgå till ca 1,7 MdUSD år 2026 vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt om  ca 7% över de nästkommande åren.

Redsense Medical aktie

Redsense Medical noterades 17 juni 2015 på Aktietorget (numera Spotlight Stock Market) under kortnamnet $REDS. Noteringen motiverades bland annat av att öka tillgången till kapitalmarknaden och tillväxtfinansiering samt för att uppmärksamma sitt varumärke hos allmänheten.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
redsense medical avanza

Den 2 oktober 2017 genomförde bolaget ett listbyte till Nasdaq First North för att underlätta för fler internationell institutionella investerare att bli aktieägare i bolaget samt för att främja den internationella marknadsföringen. Tiden på First North visade sig dock kortvarig och 3 maj 2019 bytte Redsense handelsplats tillbaka till Spotlight. Återgången till Spotlight motiverades av att de regelverksfrågor och avgifter som krävs för att vara noterad på First North inte längre var nödvändiga för att attrahera det utländska kapitalet. Som noterat bolag på First North tillkommer det dels högre avgifter för att vara listat, dels högre kostnader för att upprätthålla handelsplatsens regelverk som exempelvis fordrar en Certified Adviser (CA).

Patrik Byhmer
Patrik Byhmer
Dåvarande VD Redsense Medical (2019-04-18)

Samtidigt var en av anledningar till varför vi valde att notera oss på First North att utländskt kapital och svenska institutioner skulle ges större möjlighet att investera i Redsense. Emellertid så har de krav som tidigare funnits gällande investeringar på mindre marknader luckrats upp, vilket inneburit att detta kapital nu även investerar och återfinns på Spotlight.

Medicinteknikbolaget Odinwell med inriktning mot utveckling av produkter inom sårvård var tidigare ett dotterbolaget till Redsense Medical. Vid Redsense Medicals extra bolagsstämma den 19 april 2021 fattades beslut att avknoppa och dela ut samtliga aktier i dåvarande Odinwell till aktieägarna. I samband med detta togs beslut om att notera det tidigare dotterbolaget vilket skedde med första handelsdag på Spotlight den 9 juni 2021. Odinwells sårvårdsteknologi började utvecklas inom Redsense Medical år 2018.

Redense Medical - OTCQX

Från och med den 29 september 2023 kan Redsense Medicals aktier också handlas på handelsplatsen OTCQX i USA. OTCQX drivs av OTC Markets Group och är en handelsplats för värdepapper som inte är noterade på den amerikanska börsen. 

Pontus Nobréus
Pontus Nobréus
VD Redsense Medical

Vi är glada över att nu kunna erbjuda amerikanska investerare möjligheten att börja handla Redsense Medical aktier. Dessutom genom en cross-trade på OTCQX förenklar vi processen för internationella investerare och institutioner som överväger att handla dessa aktier. Med största delen av vår omsättning i USA och vårt starka fokus på denna marknad är dubbelnoteringen ett naturligt steg för att möta det ökade intresset för Redsense Medical.

Redsense Medical analys

Vid en analys av Redsense Medical finns det flera viktiga aspekter att ta i beaktning. Nedan har vi listat ett flertal faktorer som kan tänkas spela in vid en analys av Redsense Medical:

Efterfrågan på marknaden: Är efterfrågan på Redsense-systemet ekonomiskt signifikant? Detta kan besvaras av att man undersöker hur vanligt förekomsten av bloddialys är såväl som de befintliga alternativen för behandling eller förebyggande åtgärder.

Produkteffektivitet: Är produkten bevisat effektiv när det gäller att förhindra eller mildra blodläckage? Det kan vara användbart att granska data från kliniska prövningar eller andra bevis på produktens prestanda.

Regulatoriskt godkännande: Har produkten godkänts av relevanta tillsynsorgan? Exempelvis kan ett godkännande från Food and Drug Administration (FDA) i USA vara en avgörande faktor för produktens globala potential.

Konkurrenter och substitut: Vilka andra produkter finns på marknader som tillgodoser samma medicintekniska behov? Hur står sig Redsense-systemet egenskaper och fördelar mot konkurrensen?

Lönsamhet: Vad är lönsamhetskalkyler för Redsense-systemet samt vilka förutsättningar krävs för att verksamhete ska vara lönsam? Klarar produkten framtida prisförändringar?

Tillväxtpotential: Hur stor är sannolikheten att marknaden för produkten växer över tid? Kan Redsense och Redsense-systemet växa på flera marknader?

Flera analyshus har tidigare analyserat Redsense Medical. På TradeVenue samlas samtliga analyser och kommentarer om Redsense Medical-aktien.

Företagsbesök hos Redsense Medical

Redsense Medical nyheter

På TradeVenue hittar du de senaste nyheterna och pressmeddelandena om Redsense Medical. För att få dem direkt till din e-post, kan du prenumerera på bolagets pressutskick nedan.

Vanliga frågor om Redsense Medical

På vilken börs är Redsense Medical listad?
Vilken sektor tillhör Redsense Medical?
Vem är VD på Redsense Medical?
När börsnoterades Redsense Medical?
Var kan man läsa mer om Redsense Medical?
Vad är en vennålsutdragning?
Vad är hemodialys?
Vilka risker finns det vid hemodialys?
Hur vanligt är hemodialys?
Hur ofta behövs dialys?
Fördelar med Redsense Medical

Redsense Medical forum

Önskar du att diskutera Redsense Medical med andra delägare eller personer som är intresserade av företaget? Om så är fallet, kan du utnyttja vårt kommentarsfält nedan för att dela dina tankar, ställa frågor eller dela med dig av din kunskap.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.