Redaktionen
23 Dec, 2022
Attana företrädesemission

Attana företrädesemission - Allt du behöver veta!

Uppdaterad:
2 Mar, 2023

Den 29 december stänger teckningsperioden för bioteknikbolag Attana AB. Attana som har potential att höja den industriella standarden från sina effektivitetsvinster vid utvecklingen av ny läkemedel står inför ett mycket intressant 2023 när utfallet från flera samarbeten offentliggörs. Med en välfylld kassa och långt framskridna projekt med amerikanska aktörer öppnar sig snart en mycket stor marknad för bolaget. I vår analys ser vi förutsättningar till en god resultatutveckling framåt även om vi tror att 2023 kommer att bli något av ett mellanår.

En investering i Attana är en investering i läkemedelsindustrin där stora effektivitetsvinster finns att hämta vid utvecklingen av nya läkemedelskandidater. Om du är nyfiken på det material som vi har publicerat om Attana finns detta tillgängligt i länkarna nedan.

Attana

→ Attana | Teckna här

→ Attana | Komplett informationsmemorandum

→ Attana | Hemsida

TradeVenue

→ Snabbanalys Attana | “Redo att slå sig in på den amerikanska marknaden

→ Nyhet | “Företrädesemission Attana

→ Intervju Attana | “Intervju med Attanas VD” ~ Miljonär innan 30

 

 attana nyemission

Kort om Attanas teckningserbjudande

Villkor: För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt.

Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Emissionsbelopp: 25 MSEK.

Nettolikvid: 22 MSEK.

Teckningskurs: 0,18 SEK per aktie.

Antal aktier före erbjudandet: 209 067 428

Antalet aktier efter erbjudandet: 348 445 712

Utspädningseffekt: 40 procent

Teckningsperiod: 14 - 29 december 2022

 

 attana emission

Varför ska man investera i företag som effektiviserar utvecklingen av nya läkemedel?

Det finns flera anledningar till varför det är intressant att investera i Attana och deras teknik som effektiviserar utvecklingen av nya läkemedel. Nedan har vi tagit upp ett fåtal faktorer som vi tror talar för en god avkastning.

 

Förbättrade utfall för patienter - Teknologi som effektiviserar de prövningar som nya läkemedelskandidater ställs inför bidrar långsiktigt till förbättrad patienthälsa och livskvalité. 

 

Strömlinjeformad process för läkemedelsutveckling - Det är mycket kostsamt att ta fram nya läkemedel till marknaden. Attanas innovation har en stor potential i att reducera en substantiell del av dessa kostnader och avbrott från att hjälpa läkemedelsbolag att prioritera rätt läkemedelskandidater. 

 

Ny innovation - Ny innovation som höjer den industriella standarden vid läkemedelsutveckling har goda förutsättningar att ge en god avkastning. Det finns långsiktiga förutsättningar att framtidens läkemedelsbolag måste använda sig av Attanas produkter och tjänster för att vara konkurrenskraftiga. 

 

ny emission attana

Alla investeringar är förknippade med risker och Attana är inget undantag. Det är viktigt att skapa sig en egen uppfattning innan man tar ett investeringsbeslut då det finns en risk att man förlorar hela eller delar av investeringen. 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.