Emissioner
27 Jan, 2022
Bonzun: VD-intervju med Bonnie Roupé

Bonzun: VD-intervju med Bonnie Roupé

Uppdaterad:
7 Mar, 2023

I samband med den pågående företrädesemissionen i Bonzun har vi fått en möjlighet att intervjua VD och grundare Bonnie Roupé. Bonnie är en internationellt uppmärksammad samhällsentreprenör som är kanske mest känd för inmarschen på den kinesiska marknaden år 2014 med den digitala barnmorskan Kexuema vilket sådde fröet för nuvarande Bonzun. Bonzun grundades år 2012 men adderade ytterligare en verksamhetsgren i samband med noteringen tillika “omvända förvärvet” av Papilly AB (publ.) mot slutet av 2021. Idag söker Bonzun kapital för den fortsatta marknadslanseringen av tjänsteutbudet. Integration och expansion står för dörren när Bonzun går för tung marknadssatsning och aggressiv tillväxt. 

↓ Intervjufrågor:

----------------------------------------

  • Vilka andra bolag skulle du vilja likna Bonzun med?
  • Ni beskriver Kou Dai Yun Yu (tidigare Kexuema) som en “goodwillapplikation”. Kan ni gå in lite mer på vad detta innebär, samt hur ni kommer använda Kou Dai Yun Yu för att stärka övriga verksamhetsgrenar?
  • Vilka huvudsakliga möjligheter till synergier såg du vid fusionen med Papilly?
  • Varför ska man investera i Bonzun?
  • Vilka förhoppningar har du för första helåret 2022 på börsen med den nya Bonzun-strukturen?
  • Vilken/vilka marknader kommer ni att prioritera under det kommande verksamhetsåret? 
  • Vilka huvudsakliga lärdomar tar du med dig från resan med Kou Dai Yun Yu till Bonzun ivf och Bonzun evolve?
  • Vad är bakgrunden till Bonzuns tillkomst?
  • Bonzun-aktien har haft en tuff utveckling sedan notering. Vilka huvudsakliga aspekter tror du att kapitalmarknaden underskattar?

----------------------------------------

 

1. Bonzun är ett unikt och ungt bolag på börsen med ett tydligt digitalt avtryck. Vilka andra bolag skulle du vilja likna Bonzun med?

Bonzun är ett rent SaaS-bolag (“Software as a Service”), vi har molnbaserade tjänster som säljs som en prenumerationsmodell. Jag vet att vi ofta jämförs med bolag inom digital hälsa men dessa är ofta tjänstebolag som inte är tekniktunga. De bolag som liknar Bonzun sett till skalbarhet och affärsmodell skulle jag säga är Zendesk och Chartmogul och om jag måste välja ett bolag inom digital hälsa skulle jag säga Athenahealth. Det globalt sett mest kända svenska SaaS-bolaget är Spotify men de verkar inom en helt annan industri.

2. Ni beskriver Kou Dai Yun Yu - lanserades år 2014 under namnet Kexuema - som en “goodwillapplikation”. Kan ni gå in lite mer på vad detta innebär, samt hur ni kommer använda Kou Dai Yun Yu för att stärka övriga verksamhetsgrenar?

 Kou Dai Yun Yu är vår virtuella barnmorska i Kina. Vi upptäckte att mödravården inte är redo för en SaaS-modell men att vi kunde använda teknikplattformen till våra andra tjänster. Så när Bonzun gjorde en pivot till en mer nischad tjänst - IVF behandlingar - valde vi att även låta den ursprungliga tjänsten finnas kvar eftersom den har så stor impact. Det är tack vare den vi kan vara så snabbfotade och skalbara i vårt patientstöd då plattformen redan är genomtestad av miljontals användare i Kina och vi har lärt oss enormt mycket på den resan. Och vem vet, kanske blir mödravården redo i framtiden och då finns vi där som alternativ. I nuläget fungerar den som en dörröppnare för oss, utan den skulle vi inte finnas med i WHOs kataloger (“World Health Organization”) över teknikleverantörer de rekommenderar eller lyftas fram som goda exempel på digital hälsa. Och sen är det förstås en fördel att redan ha en närvaro i Kina sedan länge när det är dags att lansera vår IVF tjänst även i Kina. 

3. Vilka huvudsakliga möjligheter till synergier såg du vid fusionen med Papilly? 

Jag lät hela Bonzuns team genomgå Papillys program för minskad stress, eftersom vi är ett snabbväxande bolag så är personalens uthållighet A och O. Jag älskar programmet och såg potentialen i att göra Papillys tjänster till en helt renodlad SaaS-modell. Tidigare såldes stressprogrammet i liten skala tillsammans med föreläsningsserier och terapitimmar men vi såg vilket otroligt genomslag programmet kan få om man fokuserar på det digitala KBT-stödet enbart samt riktar in sig på en större företagsmarknad. Då kan all personal i ett företag genomgå programmet online och på så sätt få bukt på sina sjukskrivningar och höja produktiviteten. Vilket företag skulle inte vilja prenumerera på en sådan tjänst? Vårt arbete med Papillys stressprogram som numera heter Bonzun Evolve har framför allt skett med utgångspunkten att göra programmet mer skalbart och att sälja det som med en SaaS-modell till företag för att förebygga stress och bidra till ett hållbart arbets- och privatliv. 

4. Varför ska man investera i Bonzun? 

Vi har redan investerat över 25 000 timmar i utvecklingstid på vår mjukvara och lagt resurser på att bygga organisation. Användarna älskar vår produkt, vi har hittat vår affärsmodell så nu börjar vår tillväxtresa. Ett SaaS-bolag kan behöva en del utvecklingstid för att hitta rätt, men när det väl sitter så tar det fart.  Att vi dessutom löser några av samhällets stora problem är ju dessutom en enorm bonus. Värdet av ett bolag kan ju också sägas vara summan av alla problem man löser. 

 5. Vilka förhoppningar har du för första helåret 2022 på börsen med den nya Bonzun-strukturen?

Min förhoppning för första helåret på börsen är att vi ska kunna visa marknaden hur snabbt det går att skala upp vår tjänst, hur bolagets ansträningingar ger många nya nöjda betalande kunder och hur lönsamt det är att driva ett SaaS-bolag när man väl har hittat rätt. 

6. Ni har satt aggressiva tillväxtmål med målsättningen att bli en global ledare för tjänster inom digital hälsa, vilken/vilka marknader kommer ni att prioritera under det kommande verksamhetsåret? Samt varför just dessa?

Under 2022 kommer vi fokusera på USA, Kanada, England och Sverige men också se till att få ett fotfäste i Kina även för vår IVF tjänst. Anledningen till att vi börjar med dessa marknader är att vi ser en bra tillväxt där och då kommer vi skala upp desto mer. USA är ju en tillväxtmarknad vad gäller IVF, där genomförs fortfarande färre IVF behandlingar per capita än i Europa, endast 250 000 behandlingar per år och behandlingarna är dyra, de kostar i snitt 120 000 kr vilket kan jämföras med t ex Norden där en IVF behandling i snitt kostar 30 0000 kr.

7. Vilka huvudsakliga lärdomar tar du med dig från resan med Kou Dai Yun Yu till Bonzun ivf och Bonzun evolve? 

Det vi framför allt har lärt oss av resan med Kou Dai Yun Yu är vad som krävs av ett globalt bolag. Hur man kan bortse från kulturella skillnader och hålla sig till likheterna bland annat genom att ta datadrivna beslut. När man som svensk entreprenör ska lansera en tjänst för kinesiska konsumenter går det inte att bara lita på sin magkänsla. Vi satsade på att testa tre nya saker i veckan under en period och sedan läsa av data och fokusera i större skala på det som fungerade. Vi har också lärt oss vad som krävs av en organisation för att fortsätta vara effektiv när man skalar upp sin användarbas. Allt ifrån integrerad kundtjänst med AI (“Artificiell Intelligens”) som lär sig svara på de mest basala frågorna så vi kan finnas där för våra användare, till att vara förutseende i teknikutvecklingen så att allt alltid fungerar. Och kanske det viktigaste, att alltid ta datadrivna beslut. Att ha en konsumenttjänst i Kina med miljontals användare gav oss enorma lärdomar, i allt från hur man bygger intuitiva tjänster till hur vi kan optimera vår marknadsföring. 

8. Vad är bakgrunden till Bonzuns tillkomst?

Jag startade Bonzun för att jag ansåg att digital hälsa var underutvecklad, sjukvården hade inga verktyg för att ta sig an ny teknik och de teknikbolag som fanns fokuserade på underhållning och spel. Jag tyckte, och tycker fortfarande, att det behövs ett teknikbolag som är helt fokuserad på evidensbaserad pålitlig mjukvara. I min dröm är även offentlig sektor kund till Bonzun, men vi gräver där vi står och börjar med den privata sektorn som har en annan möjlighet till inköp av innovativ mjukvara. 

9. Bonzun-aktien har haft en tuff utveckling sedan notering. Vilka huvudsakliga aspekter tror du att kapitalmarknaden underskattar?

Det har varit ett negativt sentiment generellt för teknik och tillväxtbolag under 2021, vilket medfört att många av dessa bolag, inte minst på amerikanska Nasdaq-börsen, sett kraftigt sjunkande aktiekurser. Jag tror man underskattar hur lång tid det kan ta för ett SaaS-bolag att bygga sin tjänst och hur fort det går att skala upp när man har hittat rätt. Vi lanserade ju en IVF tjänst precis innan pandemin när alla IVF behandlingar i hela världen pausades.  Det är först nu som marknaden har öppnat upp och nu är vi helt redo att leverera en helt överlägsen teknisk lösning till våra kunder, IVF klinikerna. Under tiden har vi sålt tjänsten direkt till patienter men jag tror marknaden underskattar hur nära vi är ett genombrott.

→ Ta del av teckningserbjudandet här:

----------------------------------------

Sammanfattning av Bonzuns Företrädesemission:
Teckningsperiod: 17 - 31 januari
Teckningskurs: 2,50 SEK per unit, motsvarande 1,25 SEK per aktie.
Aktieägare i Bonzun erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 13 januari 2022.
Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1
Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 - 26 januari 2022.

----------------------------------------

Kort om Bonzun
Ordförande: Håkan Johansson
VD: Bonnie Roupé
CFO: Olof Hermelin
Lista: First North Growth Market 

----------------------------------------

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.