Redaktionen
2 Feb, 2023
Kontigo Care företagsbesök

Företagsbesök hos Kontigo Care

Uppdaterad:
2 Feb, 2023

I början av januari månad påbörjade TradeVenue sin analysbevakning av forsknings- och utvecklingsbolaget Kontigo Care. För att bilda sig en rättvisande bild av bolaget och dess framtidsutsikter tog TradeVenues analytiker sig tid att åka upp till bolagets huvudkontor i Uppsala. Detta för att samtala med vd Ulf Kindefält och produkt- och marknadschef Maria Winkvist om den tid som varit samt vägen framåt. Nedan kommer en kortare kommentar om resan.

ulf kindefält maria winkvist

Kort om Kontigo Care

Kontigo Care är ett svenskt teknik- och forskningsbolag som utvecklar digitala lösningar inom sektorn för vård och omsorg. Sedan start har bolagets målsättning varit att revolutionera beroendevården och detta genom att kombinera det bästa med traditionell vård och digitaliseringens framväxt.

kontigo care kontor

När man behandlar patienter med beroendeproblem har detta historiskt skett genom terapi och under mycket subjektiva former. I detta vill Kontigo Care ta nästa steg och introducera digitala biomarkörer. Genom att låta patienten använda Kontigo Cares sensorenhet (blåsinstrument) och digitala verktyg kan vårdgivaren på ett mycket effektivt vis komplettera samtalsterapin med objektiv data. Den data som bolaget samlar in från patienten kan därefter användas som underlag för beteendeanalys. Kontigo Cares AI-baserade algoritmer är prediktiva och kan indikera när risken för återfall är hög eller när nyttan från motivationshöjande insatser är mycket hög.

Korta punkter om TradeVenues företagsbesök hos Kontigo Care

Ulf Kindefält och Maria Winkvist berättade att bolaget lämnat ett händelserik kvartal bakom sig med fokus på det potentiella genombrottet på den Nederländska marknaden. Detta efter ett avslutat pilotprojekt med beroendevårdskliniken Ready for Change. Nu är förhoppningen att samarbetet kan övergå till en permanent lösning i klinikens onlineterapi. En framgångsrik etablering i Nederländerna kommer med stor sannolikhet att bidra positivt när bolaget skalar upp affärsmodellen internationellt.

Idag kommer huvuddelen av Kontigo Cares intäkter från affärssegmentet inriktat mot alkoholberoende (Previct Alcohol) men bolaget har även identifierat nya användningsområden inom spel- och drogmissbruk. Det sistnämnda genom att använda mobilkameran för att detektera förändringar i iris och pupillen. I november meddelade bolaget att de lämnat in patent för tre olika uppfinningar som utgör delar av drogprodukten (Previct Drugs), bland annat en metod för att genomföra en videofilmning av ögonen med medicinsk precision i vilken ljusmiljö som helst.

previct drugs kontigo care

Övrig inblick från besöket lämnas åt initieringsanalysen som kommer att presenteras inom kort samt följas upp vid framtida delårsrapporter.

När man analyserar mindre bolag kan det ofta vara utmanande att skissa fram en prognos då verksamheten tenderar att vara mycket känslig mot förändringar i sin omvärld. Något som särskiljer Kontigo Care från den typen av förhoppnings- och utvecklingsbolag är Kontigo Cares historiskt goda omsättningstillväxt från återkommande licensintäkter, vilket inte bara belyser kvalitén på bolagets produkter utan även skapar en högre nivå av förutsägbarhet och stabilitet i kassaflödet.
 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.