Kontigo Care

Kontigo Care

KONT

Översikt

Kontigo Care AB (“Kontigo”) är ett svenskt teknikbolag som utvecklar digitala lösningar med fokus på beroendevård. Bolagets unika eHälsoplattform Previct ® är ett digitalt system som möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende på distans. Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare vill Kontigo skapa unika kommunikationsverktyg för kostnadseffektiv och tillgänglig behandling. Bolaget grundades år 2013 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kontigo Care aktie

Kalender & Rapporter

13 May, 2024Delårsrapport 2024-Q1
28 May, 2024Bolagsstämma 2023
20 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q2
11 Nov, 2024Delårsrapport 2024-Q3
31 Jan, 2025Årsrapport 2024

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Caceis bank, Germany branch, W8IMY10.7 % 10.7 %
Jönsson, Bengt Johan Christer9.9 % 9.9 %
Squad Green Balance9.8 % 9.8 %
Carl Mårten Karlsson7.7 % 7.7 %
Nordnet Pensionsförsäkring6.6 % 6.6 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension5.6 % 5.6 %
Grevelius, Fredrik2.9 % 2.9 %
IBKR Financial Services AG2.1 % 2.1 %
Albinsson, Patrik1.9 % 1.9 %
Red one and Red two AB1.8 % 1.8 %
Lista
First North Stockholm
Sektor
Hälsovårdstjänster
VD
Ulrika Giers
Ordförande
Ove Joanson
Noteringsdatum
23 June, 2015

Insiderhandel Kontigo Care

0 - 0 av 0

Om Kontigo Care

Previct är bolagets AI-drivna digital plattform för beroendevård. Med hjälp av nykterhetstester samlar plattformen upp datapunkter i realtid som genomgår avancerad beteendeanalys för att hjälpa vårdenheter att identifiera återfall, förbättra terapisamtal och effektivisera behandlingen. Teknologins framväxt i samhället och ökad användning av mobila hälsolösningar har gjort det möjligt för Kontigo att likt de biomarkörer och mätdata som används vid behandling av kardiologi, cancer och diabetes, samla in och analysera digitala motsvarigheter för missbruksproblematik.

Plattformen Previct består av en molnlösning där patienten har tillgång till en mobilapplikation med tillhörande alkoholmätare och där vårdpersonal har tillgång till en vårdportal. All utveckling av Previct sker in-house. Nuvarande digitala vårdplattform inbegriper även andra moduler för drog- och spelberoende samt stödsystem för familj och arbetsplats. Kontigo arbetar kontinuerligt med att ta fram och patentera nya digitala biomarkörer. 

Kontigo ser även över förutsättningarna för att använda sin tekniska kompetens, avancerade plattform och upparbetade nätverk för att behandla även andra beroendeproblem som exempelvis ätstörningar.

Kontigo aktie

Varför ska man investera i Kontigo Care

  • Stabil och hälsosam affärsutveckling med god skalbarhet
  • Hög tillväxtpotential för digital beroendevård
  • Gör skillnad för människor dagligen 

Kontigo Care affärsmodell

Kontigos affärsmodell bygger på en prenumerationsmodell där kunder tecknar avtal om att använda Previct-enheter under en viss tidsperiod med månatliga inbetalningar. Löptiderna för dessa avtal kan variera mellan tre till tolv månader. Längre abonnemang möjliggör ett stabilare intäktsflöde för bolaget. Kunderna är vårdgivare inom både offentlig och privat sektor. 

Kontigo Care analys

Marknaden för Kontigo Care

Beroendesjukdomar är mycket kostsamma för samhället och underbehandlade i stor utsträckning. För alkoholberoende uppskattas ca 3-4 procent av västvärldens befolkning vara drabbade. Hälsoeffekterna för alkoholberoende är betydande och man räknar med att ca 5 procent av alla dödsfall i världen är orsakad av alkoholproblematik. I Sverige bedöms alkoholens skadeverkningar årligen uppgå till ca 100 MdSEK varav 15 MdSEK är hänförligt till vård och omsorg. Majoriteten av drabbade får dock ingen vård och bland de som får tillgång till behandling är återfallsfrekvensen mycket hög.

Kontigo Care forum

Traditionell vård av beroendesjukdomar är baserad på samtalsterapi, vård på behandlingshem eller medicinering. Dessa vårdinsatser är mycket kostsamma med en dessutom hög risk för återfall. Med ökat digitaliseringsarbete däremot finns det goda förutsättningar att göra beroendevården både mer kostnadseffektiv och verkningsfull från distansbaserad applikationer. Detta genom att kombinera enklare KBT- och självhjälpsverktyg med mer avancerade sensorbaserade lösningar som Previct vilken bedöms kritiskt vid återfallsprevention för patienter med svårt beroende. Kontigo vill fånga in patienterna med det starkaste beroendet.

Kontigo Care aktie

Kontigo Care AB noterades 23 juni 2015 på First North under kortnamnet $KONT. Den transparensen och kvalitetsstämpel som följer med listningen av Kontigos aktie bedömdes medföra operativa fördelar gentemot bolags intressenter såsom kunder, samarbetspartner och myndigheter. Samtidigt innebar noteringen och ägarspridningen en värdefull ökad tillgång till kapitalmarknaden med en särskilt viktig roll för framtida expansionsmöjligheter.

Kontigo Care analys

När man analyserar ett e-hälsobolag som Kontigo Care finns det många saker att ta i beaktning. Nedan har vi listat några förslag på vad som kan vara bra att reflektera över innan man investerar i Kontigo Care:

Marknad: Utvärdera marknaden för Kontigo. Hur stor är efterfrågan på Kontigos produkter och tjänster? Växer marknaden för beroendeproblematik eller förväntas den vara konstant? Om kunder inte vänder sig till Kontigos produkter, vad finns det i sådana fall för konkurrenter?

Affärsmodell: Vad har Kontigo för affärsmodell. Vad finns det för fördelar och nackdelar med Kontigos prenumerationsmodell? Vad har Kontigos affärsmodell för förutsättningar att addera andra inkomstkällor som exempelvis annonsering eller affiliate-länkar? Är Kontigos affärsmodell långsiktigt hållbar?

Finansiell ställning: Hur ser Kontigos finansiella ställning ut. Är Kontigo lönsamma idag? Baserat på Kontigos finansiella ställning i den senaste kvartalsrapporten, befinner sig bolaget i en hållbar ekonomisk situation?

Produkter och tjänster: Vad för produkter och tjänster kan Kontigo erbjuda. Hur unika och konkurrenskraftiga är Kontigos eHälsoplattform?  Finns det en tydlig målgrupp för Previct och hur många Svenska kommuner använder sig idag av Kontigos värdeerbjudande?

Tekniska aspekter: Utvärdera hur välfungerande Kontigos digitala behandlingsplattform är. Är eHälsoplattformen användarvänlig? Värnar plattformen om kundernas privata data? Är produkten färdigutvecklad eller växer antalet funktioner?

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Varför ska man investera i eHälsa och bolag som vill motverka beroendeproblematik?

Det kan vara attraktivt att investera i eHälsa och digitala stöd för beroendepersonligheter av flera anledningar. Till att börja med väljer många att investera i etiskt hållbara aktiebolag då dessa innehav kan kombinera avkastning och kapitalvinster med en positiv inverkan på samhälle och miljö. Om man som investerare vill vara med och bidra positivt till samhällsutvecklingen kan det därför vara ett bra beslut att investera i Kontigo.

Andra orsaker till varför Kontigo är en intressant placering är att det är långsiktigt hållbart att hjälpa människor övervinna sitt beroende. Detta talar för en långsiktig affärsmodell vilket kan ge bra avkastning för investerare. Då Kontigos intäktsmodell dessutom är mycket skalbar förväntas lönsamhetsmarginalerna kunna växa kraftigt med omsättningen.  

Beroendeproblematik är mycket allvarligt och drabbar många. För Kontigo Care som adresserar dessa utmaningar finns det därmed förutsättningar att tillgodose en stor marknad. En investering i Kontigo Care är dock förenad med risk. Se till att göra en grundlig analys innan du väljer att investera i bolaget då en investering både kan öka och minska i värde.

Kontigo Care nyheter

TradeVenue samlar aktuella nyheter om Kontigo Care och dess verksamhet. Om du vill hålla dig uppdaterad och inte missa några nyheter eller utskick från Kontigo Care, kan du prenumerera på deras utskick genom att klicka på knappen nedan. Då kommer utskicken automatiskt att skickas till din e-post.

Vanliga frågor om Kontigo Care

På vilken börs är Kontigo Care listad?
Vilken sektor tillhör Kontigo Care?
Vem är VD på Kontigo Care?
När börsnoterades Kontigo Care?
Var kan man läsa mer om Kontigo Care?
Krävs det CE-märkning för Kontigo Care produkter?
Vilka är Kontigo Cares kunder?
Vad betyder mHealth?
Vad är beroendevård?
Erbjuder Kontigo Care stöd för människor med medberoende?

Kontigo Care forum

Om du är intresserad av Kontigo Care och dess digitala lösningar inom beroendevård, är du välkommen att diskutera företaget med andra aktieägare eller personer som delar ditt intresse. Använd kommentarsfältet på TradeVenue eller några av de andra externa forumen som vi delat. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.