Emissioner
30 Oct, 2023
Företrädesemission i Insplorion

Företrädesemission i Insplorion

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

Sensorbolaget Insplorion, vars vision är att använda sensorteknik för en accelererad övergång till en hållbar framtid genomför en företrädesemission med teckningsperiod 26 oktober – 9 november.

Syftet med emissionen är att bolaget ska ta ytterligare steg mot kommersialisering samt vidareutveckla bolagets sensorplattform. Företrädesemissionen genomförs helt utan garanter. Bakgrunden till detta är enligt bolaget att de har en väldigt stark tro på den egna verksamheten och därmed vill att allt kapital från emissionen ska komma bolaget och dess aktieägare till handa.

Om Insplorion

Insplorion grundades 2010 med ambitionen att utveckla och patentera unik sensorteknik för precisionsmätning inom en mängd områden. Bolagets vätgassensorer möjliggör säker och effektiv utbyggnad av väteinfrastruktur genom dess unika fördelar som detekteringshastighet, selektivitet och förmåga att fungera i miljöer där många sensorteknologier inte kan verka. 

I fjol togs beslutet att helt fokusera på sensorer för vätgasdetektion. Sedan dess har det gått snabbt. Insplorion har på mindre än ett år gått från det beslutet till att nu befinna sig i en kommersialiseringsfas med fokus på att hitta partners inom transportsektorn (fordon, fartyg och flyg), energisektorn och lagring av förnybar energi, där de ser störst potential. Under september månad skrev bolaget tre kommersiella avtal. Insplorion är nu aktuella med en företrädesemission för att accelerera kommersialiseringen och fortsätta utveckla bolagets sensorplattform. 

Vätgasindustrin är på otroligt stark frammarsch. Enligt en rapport från BloombergNEF investerades det 72,6 miljarder dollar i vätgasindustrin globalt under 2022. Det är en ökning med 50 procent jämfört med 2021, men bolaget ser ytterligare stora investeringar inom vätgasindustrin. Häromveckan presenterade USA:s president, Biden, att sju regionala centrum för vätgas kommer att få 7 miljarder dollar i finansiering i syfte att påskynda produktionen av kostnadseffektiv och ren vätgas i USA.

Företrädesemission i Insplorion

Emissionsvillkor i sammandrag

  • Emissionsvolym: 19,6 MSEK
  • Pre-money värdering: 19,6 MSEK
  • Unit: En unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption (TO2)
  • Teckningskurs: 1,50 SEK per unit motsvarande 1,50 SEK per aktie
  • Teckningsperiod: 26 oktober - 9 november 2023
  • Företräde: Befintliga aktieägare erhåller på avstämningsdagen den 23 oktober en uniträtt per aktie som ger rätten att teckna en unit. 
  • Teckning av TO2: Två teckningsoptioner (TO2) berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen kommer att fastställa till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen 10 handelsdagar innan utnyttjandeperioden, dock lägst 0,15 SEK och högst 6 SEK. Utnyttjandeperioden löper från 11 - 25 mars 2024.

    För fullständiga villkor, anvisningar och övrig information, läs prospektet.

Läs mer: https://insplorion.emissionsinfo.se/

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.