Emissioner
21 Mar, 2024
emission LCT

Företrädesemission LC-Tec

Uppdaterad:
21 Mar, 2024

Den 19 mars inleddes teckningsperioden för LC-Tec som fortsätter fram till den 5 april 2024. Företaget har specialiserat sig på optiska komponenter baserade på den så kallade flytande kristallteknologin (eng. Liquid Crystal - LC) där denna teknologi möjliggör att infallande ljus kan kontrolleras elektroniskt utan att rörliga delar används. För att möta behovet av ökade volymer har företaget bestämt sig för att genomföra en företrädesemission om 20,2 MSEK där kapitaltillskottet bland annat ska användas till investeringar i produktionskapaciteten. 

Översikt

LC-Tec grundades för mer än 30 år sedan och är tack vare sin patenterade teknologi en av de ledande aktörerna inom en tekniskt avancerad nisch. Företaget har specialiserat sig på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik där denna teknik används i flera olika applikationer, däribland i drönare, kameror och vid visning av 3D-filmer i biografer. Företagets verksamhet är för närvarande indelat i affärsområdena 3D, R&D, Smarta glasögon och Kamera där de två sista områdena utgör prioriterade tillväxtområden. Dessutom bedöms MedTech utgöra ett eget affärsområde framgent då företaget ser god potential inom denna bransch.  

Inom kamera-området utvecklar och producerar LC-Tec varierbara ND-filter som förbättrar film- och videoinspelningar för professionella filmproducenter. Företaget ser ett allt större intresse från kameratillverkare att inkludera LC-tekniken i sina film- och videokameror, delvis på grund av den ökande efterfrågan på elektroniska ND-filter. En annan anledning är att de vill kunna konkurrera med Sony inom dessa områden och att LC-Tec är den enda oberoende leverantören i världen som kan tillhandahålla sådana filter. Inom affärsområdet Smarta glasögon har företaget ingått samarbeten med flera tillverkare för att utveckla specialanpassade lösningar för respektive kunds produkt.

Flera stora kunder utvärderar just nu tekniken och företaget ser indikationer från flera att de kommer lägga beställningar under Q2 2024. 

Bakgrund till emission

Under flera år har företaget, tillsammans med sina kunder, utvecklat samt produktionsanpassat optiska filter för de prioriterade affärsområdena Kamera och Smarta glasögon. Utvecklingen har nu kommit så långt att bolaget är på väg att påbörja serieproduktion, vilket i sin tur kommer leda till mycket högre volymer när det kommer till antalet sålda enheter. För att kunna göra detta behövs dock både mer rörelsekapital samt kapital till produktionsinvesteringar. Mot bakgrund av detta har styrelsen därför beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 20,2 MSEK före emissionskostnader.  

Sammanfattning av teckningserbjudande

 • Villkor: För varje aktie i LC-Tec som innehas på avstämningsdagen den 15 mars 2024 erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.
 • Teckningsperiod: 19 mars - 5 april 2024
 • Handel med teckningsrätter: 19 mars - 3 april 2024
 • Kapitaltillskott före emissionskostnader: 20,2 MSEK
 • Kapitaltillskott efter emissionskostnader: 18,6 MSEK
 • Emissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från bland annat styrelsen och ledningen
 • Antal aktier före emission: 29 624 897
 • Antal aktier efter emission: maximalt 78 999 722
 • Utspädning: ca. 62,5% vid 100% teckning. 
 • Teckningskurs: 0,41 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 
   
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.