Emissioner
6 Dec, 2023
Företrädesemission SensoDetect

Företrädesemission SensoDetect 2023

Uppdaterad:
26 Jan, 2024

SensoDetect är ett medicinteknikföretag som har fått ett allt större intresse under de senaste åren. Företaget erbjuder idag produkter för diagnostik, medicinering och hälsa inom ADHD, autismutredningar, schizofreni samt hörselscreening. Just nu genomför SensoDetect en kapitalanskaffning för att ta bolaget till nya höjder. Pengarna ska bland annat användas till produktutveckling samt till att stärka försäljnings- och marknadsföringsarbetet.

Om SensoDetect

SensoDetect befinner sig just nu i en övergångsfas från att vara ett utvecklingsbolag till att övergå till ett kommersiellt orienterat bolag. Företaget erbjuder idag produkter för diagnostik, medicinering och hälsa med syftet att förbättra livet för människor som lider av psykiatriska sjukdomar och personer i dess omgivning. Bolagets produkter bygger på en egenutvecklad teknologi som baseras på mer än 30 års forskning vid Lunds universitet, där företaget primärt fokuserar på screening och diagnostiskt stöd av ADHD, autism, schizofreni samt hörselscreening.

Företagets teknik har förmågan att identifiera avvikelser i hjärnstammen på ett kostnadseffektivt sätt. Tekniken kan både användas till att styrka sjukvårdsteamets diagnosteorier samt till att bekräfta effekten av förskrivna läkemedel. Det senare bidrar till att det blir lättare för sjukvårdsteamet att hitta rätt dosering. 

Grund till emission

Vid fullteckning kommer företaget att erhålla ungefär 19,4 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från företrädesemissionen kommer främst användas till produktutveckling, försäljnings-, marknadsföringsarbete, rekrytering och nyanställningar samt till att finansiera de nödvändiga ansökningarna till läkemedelsmyndigheterna.

I samband med företrädesemissionen har företaget erhållit teckningsåtaganden samt emissionsgarantier om ungefär 15,5 MSEK, vilket motsvarar 80% av företrädesemissionen. 

Sammanfattning av teckningserbjudandet

  • Villkor: Den som på avstämningsdagen den 4 december 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Fyra (4) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
  • Teckningsperiod: 6 december - 20 december 2023
  • Handel med uniträtter: 6 december - 15 december 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 19,4 MSEK
  • Utspädning: ca 64% vid 100% tecknande
  • Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 15,5 MSEK
  • Teckningskurs: 0,70 SEK per Unit vilket motsvarar 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2: 7 januari - 21 januari 2025
     

Vanliga frågor om SensoDetect

Vilken marknadsplats är SensoDetect listade på?
Vem är företagets VD?
Vart kan man läsa mer om SensoDetect?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.