Redaktionen
5 Dec, 2022
Hynion: VD-intervju med Ulf Hafseld (NO)

Hynion: VD-intervju med Ulf Hafseld (NO)

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

FORTRINNSRETTEMISJON HYNION intervju ulf hafseld

 

Les emisjonsprospektet

Var befinner sig Hynion idag och vilka viktiga milstolpar ser bolaget framöver?

Hynion er vel etablert med fem stasjoner i Norge og Sverige, og er således den største aktøren i regionen i dag.  Hynion har vedtatt planer for fire nye stasjoner i Sverige, samtidig som vi jobber med planer for et trettitalls stasjoner i Nord-Europa.  Vi ser fra EUs side en stadig økende interesse for hydrogen som drivstoff, og at kravene de kommende årene sier at hydrogen vil komme sterkt inn i markedet dette tiåret.  Hynion vil følge utviklingen nøye og etablere stasjoner i takt med øvrige markedsaktører.

Hur drivande är utvecklingen av vätgasdrivna bilar, eller FCEVs (“Fuel Cell Electric Vehicles”), för utbyggnaden av vätgasstationer och vätgassamhället?

Siden Hynion primært retter sin virksomhet mot transportsektoren er utviklingen av hydrogenkjøretøy av avgjørende betydning.   Det har i de siste åtte årene vært mulig å kjøpe hydrogenbiler fra Toyota og Hyundai i Skandinavia som en tidlig region for utprøving av slike kjøretøy.  Nå gjøres det klar for at også tyngre kjøretøy skal komme med hydrogendrift, og dette vil gjøre økonomien i hydrogenstasjonen bedre, siden volumene hydrogen som da omsettes kan vokse raskere.  Signalene fra produsentene av tyngre kjøretøy er tydelige, og Hynion forventer stor vekst i denne sektoren i dette tiåret.  Interessant er det å se at flere bilprodusenter som for eksempel BMW og Honda nå varsler at de vil sette i gang produksjon av hydrogenbiler.

FORTRINNSRETTEMISJON HYNION intervju ulf hafseld

Vad betyder vätgasstationer och vätgasproduktion för koldioxidutsläppen? 

Å kjøre en hydrogenbil er en svært behagelig måte å kutte klimagassutslipp på, siden man kan opprettholde sin aktivitet og livskvalitet samtidig som man kutter kraftig i sitt karbonbudsjett. Kjører man 1500 mil per år og har et gjennomsnittlig bensinforbruk på 0,6 liter per mil vil man redusere utslippene med ca 2 tonn CO2 i året ved å benytte til hydrogenbil. Dette er en vesentlig del av klimagassavtrykket per innbygger, som i Sverige er 3,4 tonn per år, og i Norge 6,7 tonn per år (2019 tall).

intervju ulf hafseld FORTRINNSRETTEMISJON HYNION AS

Hur står sig vätgasdrivna bilar mot el- och bensindrivna bilar?

Hydrogenbilene er moderne og velutstyrte biler som er svært gode å kjøre.  Siden de er helelektriske, vil de også være stillegående og ha rask akselerasjon.  Rekkevidden er opp mot 700 km, og det tar ikke mer tid å tanke en hydrogenbil enn en bensindrevet bil.  Utfordringen i dag er å finne stasjoner å tanke hydrogen på, og det er dette Hynion ønsker å gjøre noe med ved å bygge flere hydrogenstasjoner.

Vad kostar det att använda vätgas som drivmedel?

Vi selger hydrogen i kg, og som en tommelfingerregel sier vi at man kan kjøre 100 km på 1 kg hydrogen.  Kjører man pent kan man komme ned på mye lavere tall.  Hydrogenprisen settes til å bære bensinekvivalent, dvs. at det skal koste det samme å kjøre 100 km med bensinbil som med hydrogenbil av samme type.  Er prisen på hydrogen 125 kr/kg (inkl mva) koster det 12,5 kr/mil for drivstoffet.  Dette tilsvarer 20,80 kr per liter bensin om bilen bruker 0,6 liter per mil.

Hynion har idag en ledande roll på den svenska vätgasmarknaden. Hur många vätgasstationer är målsättningen att sätta i drift de nästkommande tre åren? Samt hur är utbyggnaden tänkt att finansieras?

Hynion starter nå utbyggingen av fire nye hydrogenstasjoner i Sverige; Västerås, Jönkøping, Malmø og Göteborg.  Alle disse vil bli store stasjoner som skal kunne tanke et femtitalls lastebiler alternativt flere hundre biler hver dag.  Alle stasjonene vil ligge i nærheten av de store ferdselsårene og logistikksentra for varetransport, og skal kunne betjene både lastebiler og personbiler.  Videre ser Hynion på andre lokaliseringer som vil passe inn i nettverket og ytterligere styrke anvendelsen av hydrogen i transportsektoren.  I den neste fasen sikter Hynion mot et nettverk på 30 stasjoner i Nord-Europa. 

Var identifieras det största användningsområdet för vätgasen samt vilken kundgrupp har Hynion valt att rikta in sig mot?

Hynion ønsker å betjene transportsektoren med hydrogen drivstoff.  I første runde har man siktet seg inn på personbiler siden dette er den kjøretøygruppen som først ble utviklet.  Videre fremover ser vi at lastebiler vil komme i mye større omfang, og våre nye stasjoner sikter seg inn mot denne kundegruppen.  Men Hynion vil være åpne for å kunne tanke alle typer fremkomstmidler til lands, til vanns eller i luften.

FORTRINNSRETTEMISJON HYNION AS aktie

Ni är ett ungt bolag men med en erfaren ledning. Vilka tidigare erfarenheter tar ledningen med sig till detta bolag?

Gründerne i Hynion har begge rundt 20 års erfaring fra design, etablering og drift av hydrogenstasjoner, og har dermed med seg en unik kompetanse.  Denne skal benyttes til å designe og drive de fremtidige stasjoner slik at disse kan levere hydrogen som tilfredsstiller brukernes behov.

Vad är den initiala investeringskostnad och tid som krävs för att upprätta en vätgasstation, samt med vilken investeringshorisont räknar ni med att få en station lönsam? Hur ser motsvarande kalkyl ut för kommande vätgasproduktionsenheter?

I Energimyndighetenes utlysning tidligere i år var det krav om at hydrogenstasjonene skulle stå klare innen utgangen av Q3 2022.  Dette betydde så vidt over ett år for etablering av de nye stasjonene.  Dette er et meget tøft krav og på grensen av hva som er mulig. Spesielt når leveringstider på nye kompressorer ble oppgitt til 48 uker.  I dette prosjektet regner vi en kostnad på 31 mkr per stasjon, da for en stasjon som skal ha fire fyllepunkter ved 350 og 700 bar, og kunne levere 1500 kg hydrogen per dag.  Stasjonene vil kunne bli lønnsomme allerede ved lav utnyttelsesgrad, såfremt hydrogenet kan fremskaffes til en akseptabel kostnad. 

Siden det i dag er svært lite hydrogen som er tilgjengelig på det kommersielle markedet er prisene høye vil Hynion derfor etablere mindre lokale produksjonsanlegg for å sikre hydrogen til best mulig kostpris.  Ved å produsere i takt med svingende elpris, kan Hynion redusere kostnaden på hydrogenet, og dermed oppnå god lønnsomhet i sine stasjoner.  Slik kan lønnsomhet oppnås ved stasjonene allerede ved en utnyttelsesgrad under 50 %.

HYNION AS FORTRINNSRETTEMISJON

Vad har nuvarande vätgasstationer för lagringskapacitet? Finns det någon risk med att energimängden går till spillo om inte får någon direkt avsättning för gasen eller under hur lång tid kan vätgasen lagras? 

Nåværende stasjoner er primært bygget for demonstrasjon og introduksjon av hydrogen­biler, men kan utvides for å ta større volumer og økt trafikk.  Normalt vil man ha 1-3 dagers forbruk lagret på stasjonen, og enten produsere lokalt eller få tilkjørt hydrogen.  Lagrene vil utvides i takt med etterspørselen.  Hydrogenet omsettes raskt, og det er ingen fare for at tankene skal slippe ut hydrogen da de sammen med hele anlegget har en meget høy tetthetsklasse.

intervju FORTRINNSRETTEMISJON HYNION AS

Vätgas klasscifieras ofta i olika färgkoder såsom grön, vit, grå, blå bland annat. Vilka gaser har Hynion valt att rikta in sig mot?

Hynion vil levere grønt hydrogen i alle sine anlegg.  Primært gjennom å kjøpe grønne sertifikater, slik man for eksempel gjør på stasjonen på Høvik, alternativ gjennom samarbeid med selskaper som produserer grønn strøm eller grønt hydrogen.

Varför ska man investera i vätgasstationer?

Hydrogen er ett av fremtidens viktigste drivstoff, og det blir mer og mer tydelig at det nå vil bli økt tempo i introduksjonen av hydrogen – spesielt innen EU.  Er man med og investerer nå, sikrer man seg en god posisjon og et godt utgangspunkt til et stort og profitabelt marked.

FORTRINNSRETTEMISJON HYNION AS

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.