Emissioner
26 Apr, 2023
GSM Electric intervju emission

Intervju med emissionsaktuella GSM Electric

Uppdaterad:
26 Apr, 2023

Vi på TradeVenue har haft möjlighet att intervjua Mattias Fredriksson, VD på emissionsaktuella GSM Electric. I intervjun berättar han om sina erfarenheter och hur han ser på bolagets framtida utveckling.
 

Mattias Fredriksson
Mattias Fredriksson
CEO, GSM Electric

“Vi fokuserar på re-powering, alltså att byta ut motorer i befintliga båtar. Där är vi oslagbart bäst i världen som det ser ut nu.”

Intervjufrågor:

Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund, samt hur gick tankarna när du anslöt till bolaget?

- Jag är gammal kappseglare som har seglat både jolle och kölbåt genom åren. På senare tid har det blivit mest eldrivna motorbåtar. Jag är entreprenör och har drivit bolag inom IT, IoT och elektrifiering och arbetat med både mjukvarubolag och egenutvecklad hårdvara samt inbyggda system. När jag fick möjligheten att kombinera mitt båtintresse med framtidens teknik i områden som jag gillar och har mycket erfarenhet utav kunde jag inte motstå. Att man sedan gör en stor insats för att haven ska små bättre och bli renare plats kändes helt rätt.

 Vad är GSM Electric för företag?

- GSM Electric är ett Green-tech bolag som arbetar för att alla mindre och medelstora båtar, nya som gamla, ska förorena haven så lite som möjligt när de är ute på sjön. Därför har vi de senaste 20 åren arbetat med att ta fram lösningar för att driva båtar elektriskt. Vi har idag kompletta drivlinor med allt man behöver för att elektrifiera sin båt oavsett om man är båttillverkare eller har ärvt sin familjs gamla ögonsten. 

GSM Electric har funnits ett tag på marknaden under olika ägarförhållanden men har inte lyckats få försäljningen att växa. Hur ska ni se till att realisera den potential som finns i bolaget?

-Vi har haft bekymmer med halvledarbrist, långa leveranstider på komponenter samt för lite kapital för att kunna hålla lager. Det har gjort att vi har tappat många affärer eftersom kunderna inte får sina system till säsongen som man hade tänkt sig. Ett välfyllt lager hos oss och ute hos återförsäljare kommer förändra detta så att kunderna kan få systemen när de behöver och inte ha 10 månader framförhållning som det har varit de senaste åren. 

När man talar om elektrifieringen av fordon är det ofta de miljömässiga fördelarna som lyfts fram. Vad är fördelarna med att övergå till en elektrisk drivlina i båtar?

-Det finns väldigt många fördelar. Förutom miljöaspekterna tycker jag att det mest påtagliga för användarna är att båten blir tyst. Den upplevs på ett helt annat sätt när man hör vågskvalpet även på motordrivna båtar under färd och man kan prata med alla ombord på ett annat sätt. Man får helt enkelt en helt annan båtupplevelse med eldrift.

Sedan får man större utrymme i båten. Det är många båtar som har fått en koj extra när förbränningsmotor och tank har försvunnit. Man slipper doft av drivmedel och kladd med oljor eftersom det inte behövs om man väljer rätt typ av eldrift. Väljer man rätt installation och rätt tillbehör så har man alltid tillgång till utsläppsfri energi ombord på båten.   

GSM Electric har vid tidigare investerarpresentation samt i emissionsprospektet (nedan/ovan) lyft fram Ocean Volt (Oceanvolt Oy) som en huvudsaklig konkurrent med både direkt jämförbara produkter och en längre tid som verksamt bolag, däri väletablerade relationer med båtvarv. Var ligger GSM Electrics huvudsakliga konkurrensfördelar? 

-Vi fokuserar på re-powering, alltså att byta ut motorer i befintliga båtar. Där är vi oslagbart bäst i världen som det ser ut nu. Våra lösningar är anpassade för enkel installation, med självjusterande motorupphängningar, hylsrör konverteringsadaptrar och monteringskit för att få rätt längd på axlar mm.  Oceanvolt har fokuserat mer på nya båtar och är starkare hos de stora segelbåtstillverkarna än vad vi är. Eftersom att det finns mer än 30 miljoner båtar i världen i vårt segment samt att dessa båtar byter motorer ca 3 ggr under sin livstid så är vårt marknadssegment mycket större. Och vi anser att det gör avsevärt mer miljönytta att hålla liv i och modernisera den existerande flottan.   

Båtåkande är vanligtvis en aktivitet som begränsas till sommaren. (1) Vilka säsongsvariationer i försäljningen bör man bli varse om som investerare, samt (2) vad betyder det för kassaflödet att ”en båt byter motor två- tre gånger under sin livstid” i termer av efterservice och/eller merförsäljning?

-Jag håller inte med dig om att båtåkande enbart begränsas till sommaren. Det gör det kanske om man har enbart Norden som marknad. Men våra ambitioner är mycket större än så. Det finns 2 båtmässor i veckan året runt om du har hela världen som din marknad. Vi fokuserar i huvudsak på Europa. Men vi har sålt drivlinor till alla världsdelar. Tittar vi på Norden så är hösten den viktigaste tiden. Det är då distributörer och återförsäljare arbetar hårdast med båtar som ska levereras till nästa säsong. Även privatpersoners renoveringsprojekt brukar starta då. På våren är det också mycket aktivitet. På sommaren är det mest reservdelsförsäljning.   

I prospektet nämner ni molntjänsten STAR som en prenumerationstjänst utöver drivlina och batterier. Kan ni utveckla lite vad för insikter den analyserande mjukvaran kommer att bidra med, samt vilket intäktsflöde man kan räkna med från det intäktsbenet?

- Starplattformen är ingången till den smarta båten – framtidens båt. Här kan du dela ut engångskoder om du vill ge någon tillgång till båten. Här kan man se hur mycket ström du har i batterierna och hur långt man kommer på den energin i den fart och energiåtgång som man har just nu.  Vi har möjlighet att ge vår kunder proaktiv service som vi kommer paketera i olika typer av tjänster. Vi samlar också in driftsdata för att kunna optimera batterier, motorer och propellrar för att hela tiden förbättra och effektivisera våra befintliga och nya system. För att utnyttja batterier för lagring och lastbalansering under vinterförvaring spelar Starplattformen också en viktig roll. 

I en tidigare finanseringsrunda kommunicerade bolaget ut sina planer att noteras augusti/september 2023, vilket är något som lämnats okommenterat i pågående nyemission. Hur ser noteringsplanerna ut samt när kan man som investerare förvänta sig att göra en exit?

-Vår plan är att notering ska ske inom 12-18 månader. Vilket innebär någon gång q3-q4 2024. Det är en fullt realistisk plan om vi kommer hela vägen med emissionen. Det krävs att vi kan hålla fokus på affären i stället för kapitalanskaffning för att den planen ska hålla.

Vilka är de största utmaningarna för att GSM Electric ska nå lönsamhet? 

-Vi ligger mycket bra till för att kunna visa lönsamhet redan i år. Vi har mycket affärer i vår pipeline och räknar med att vi ska klara att leverera 225 kompletta system redan i år. Våra marginaler kommer öka med ökande volymer eftersom mycket av våra inköpspriser inte har förhandlats och köpts in i större volymer.  

Mycket talar för att en lågkonjunktur står för dörren och i tider av ekonomisk oro är kanske inte det första konsumenten prioriterar en ny båtmotor. Vad är era förväntningar på marknadsläget på kort och medellång sikt?

- Vi ser att flera saker talar för re-powering både vad gäller konjunkturen för man har en tendens att hålla liv i sina befintliga båtar snarare än köpa nytt i sådana tider. Sedan ser vi att både stöd och bidrag börjar dyka upp i olika länder för att byta ut sin gamla drivlina mot en utsläppsfri motor. Vi ser också att flertalet sjöar i Europa förbjuder fler förbränningsmotorer, och vi tror att detta kommer att ske även i Sverige i känsliga områden där man bedriver havsodling eller på annat sätt har känsliga marina miljöer. 

Varför ska man investera i GSM Electric?

Det finns flera anledningar. Om man tror att marinbranschen kommer att se en liknande utveckling som bilindustrin men man missade att köpa Teslas aktie i tidigt läge, så har man en möjlighet att förhoppningsvis vara med på en ny börsresa med mycket god utveckling och avkastning. 

Att man samtidigt gör en insats för vår havsmiljö och bidrar till att omställningen i en hel bransch går fortare är ju en miljöbonus som känns bra både för en själv och för kommande generationer som också vill njuta av havet, båtar den havsnära naturupplevelsen . 

Kommer du att delta i nyemissionen?

Jag har hittills satsat ca 20 MSEK genom åren i våra elektriska drivlinor. Och jag har har backat upp med brygglån. I den förra emissionen konverterade jag 1,7 MSEK i brygglån. Jag kommer även denna gång vara med och stötta.

Läs mer om GSM Electrics emission

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.