Emissioner
20 Apr, 2023
Nyemission GSM Electric 2023

Nyemission GSM Electric 2023 – ökad efterfrågan när båtmarknaden genomgår grön omställning

Uppdaterad:
12 Jun, 2023

Elbilsindustrin har banat väg för marknaden för elektriska båtmotorer, som nu är redo att ta stora steg framåt tack vare rådande hållbarhetstrender, ny teknik och politiskt stöd. Marknadsbedömare tror att båtbranschen kommer att dra stor nytta av tidigare lobbyarbete för eldrivna bilar, med allt större incitament från politiska beslutsfattare. Ett företag som är väl positionerat för att dra nytta av denna utveckling är pionjärerna GSM Electric, som efter en nyligen genomförd förvärvsaffär och utveckling av en strategi, förväntas växa kraftigt på marknaden för fritidsbåtar när efterfrågan nu ökar enormt. Fram till den 17 maj 2023 har man möjlighet att delta i GSM Electrics pågående nyemission!

Nyemission GSM Electrics 2023

GSM Electric stärker kassan

GSM Electric har mötts av en växande stock av intresseförfrågningar för sina utbytespacket för elektriska drivsystem de senaste åren men har med anledning av bristen på halvledare drabbats av avsevärda förseningar i försäljningsplanerna. Denna försäljningsmässiga ”setback” har tillsammans med långa ledtider i tillverkningsindustrin ansträngt bolagets ekonomi. Med aviserad emission om 20 MSEK före emissionskostnader vill man råda bot på detta. Genom att stärka rörelsekapitalet ges GSM Electric förutsättningar att effektivisera leverans till kund och därmed ta vara på den stora efterfrågan. 

Marknad

Marknaden för elektriska drivsystem för båtar väntas växa kraftigt när alltmer fokus riktas mot hållbarhetsfrågor. I föregångslandet Norge har man redan beslutat att förbjuda fossilt drivna båtar i vissa fjordar, och liknande trender syns globalt. USA och Thailand har exempelvis tagit upp förslag om skattelättnader för den marina elektrifieringen, medan Nederländerna håller på att fasa ut båtar med fossila drivmedel från sina kanaler. Det är bara en tidsfråga innan vi ser liknande utveckling i Sverige.

Elektriska drivsystem är inte bara en miljömässig fråga, utan kan också ge ekonomiska fördelar. I Medelhavet finns det många små fiskebåtar där bränslekostnaden utgör en allt större del av fångstvärdet. I regioner med goda förutsättningar att alstra solenergi förväntas den elektriska övergången leda till betydande kostnadsbesparingar. Allt fler länder arbetar aktivt med elektrifieringsstrategier, vilket ger långsiktigt stöd för GSM Electrics marknad.
 

emission gsm electric

Mål och prognos

Av bolagets räkneexempel nedan framgår det att en omsättning om 37 MSEK och 145 MSEK hade varit möjligt år 2023P respektive år 2024P. Med nuvarande värdering ca 130 MSEK (och emissionen därtill om 20 MSEK) innebär detta att bolaget värderas kring omsättningskronan. Även om dessa siffror ska tas för just ett exempel framstår värderingen som något sparsam även i dagens riskaverta marknad. 

Värderingen framstår desto mer blygsam i relation till konkurrenten Oceanvolt som december 2022 gräsrotfinanserade 1,4 MEUR till en värdering om 4-5x omsättningen. Oceanvolt ligger visserligen ett par år före GSM Electric i kommersialiseringen, och kan däri redovisa för en god sekventiell tillväxt vilket speglas i värderingen, men bedöms i övrigt ha en teknikportfölj i paritet med den för GSM Electric. 

Det är inte lätt att värdera tillväxtbolag men sett till framtidsutsikterna för elmotorer verkar den betydande pessimism som för närvarande tar sig till uttryck på aktiemarknaden inte ha nått båtägarna!

Antal system, Sverige2023202420252026
Teoretisk marknadsstorlek, antal100 000100 000100 000100 000
Beräknat motorbyta5 0005 0005 0005 000
Beräknad andel som byter till el30%40%50%75%
= total marknad, Sverige1 5002 0002 5003 750
GSM:s marknadsandel15%40%50%60%
GSM försäljning, antal2258001 2502 250
Antal system, Europeiska marknaden2023202420252026
Uppskattad total marknad2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Andel som byter motor5%8%10%13%
Antagande om andel som konverterar til el10%15%20%25%
Antagande  om marknadsandel för GSM Electric1%2%3%3%
Försäljningsvolym504801 0001 625
Belopp i MSEK2023202420252026
Försäljning Sverige2985200380
Försäljning via återförsäljare, Europa860160260
Total försäljning37145360640

Sammanfattning av GSM Electrics teckningserbjudande

Aktie: Stamaktier i GSM Electric AB (Publ).
Teckningskurs: 20 SEK per aktie.
Minsta teckningspost: 200st, därefter fritt antal.
Antal nyemitterade aktier: 1 000 000.
Emissionsbelopp före emissionskostnader: ca 20 MSEK.
Värdering (pre-money): ca 131 MSEK.
Teckningsperiod: 1 mars 2023 - 17 maj 2023.

Kort om GSM Electric

GSM Electric är ett teknikföretag som specialiserar sig på att utveckla och sälja kompletta elmotorsystem för fritidsbåtar och mindre kommersiella båtar. Deras varumärke GreenStar Marine står för högkvalitativ teknik som ger en förbättrad båtupplevelse genom att minska buller och utsläpp. Bolaget grundades i maj 2021 efter att ha förvärvat tekniken från Green Star Marine, som har över 20 års erfarenhet av att utveckla elektriska inombordsmotorer. Med sin nuvarande produktportfölj täcker bolaget 80% av marknadsbehovet i Norden och Europa.

Transport både till havs och på land genomgår stora förändringar för att minimera den negativa påverkan på miljö, och i denna omställning ligger GSM Electric i framkant med flera utmärkelser för sina miljövänliga alternativ på den maritima marknaden. Mycket talar för att båtlivet kommer att utvecklas på samma sätt som privatbilar, men med den stora skillnaden att en båt vanligtvis byter motor två eller tre gånger under sin livstid. Detta innebär en potentiellt växande kundstock för GSM Electrics utbytespaket för elektriska drivsystem. Bolagets molntjänst STAR med prenumerationstjänster och analyserande mjukvara möjliggör även inlåsningseffekter för dessa kunder samt en ny intäktsmodell för servicevarven.
 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.