Emissioner
24 May, 2023
Nyemission Nodebis Applications

Nyemission Nodebis Applications 2023

Uppdaterad:
25 May, 2023

Idag, den 24 maj 2023, inleds teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemission om ca 23 MSEK i Nodebis Applications AB som pågår fram till och med onsdagen den 7 juni 2023. Handel med teckningsrätterna äger rum på Nordic SME från och med idag till torsdagen den 1 juni 2023.

Nodebis Applications är IT-företaget som har specialiserat sig på att utveckla digitala lösningar för beslutsstöd, tillgänglighet och resursoptimering. Detta inom marknaden för delningsekonomi och effektiv resursallokering. Genom sina dotterbolag levererar bolaget innovativa applikationer och tjänster som på ett mycket smidigt sätt hjälper små och medelstora företag samt offentliga myndigheter att digitalisera sina verksamheter.

Nodebis Applications Nyemission

Motiv & bakgrund

Föreliggande företrädesemission om ca 23 MSEK görs av två huvudsakliga skäl. Det första skälet är att bredda ägarkoncentrationen i bolaget. För närvarande har en stor majoritet av Nodebis ca 2400 aktieägare innehav som är mindre än ett värde av 5000 SEK. För att uppmuntra befintliga aktieägare att öka sin ägarandel i förhållande till sina teckningsrätter, har styrelsen ingått ett avtal med huvudägaren Alfanode AB, som innebär att Alfanode AB avstår från att utnyttja 50 procent av sina teckningsrätter.

Det andra skälet är att finansiera bolagets expansion. Genom att genomföra företrädesemissionen kan Nodebis tillföra kapital som behövs för att stödja och driva bolagets tillväxtstrategi, däribland reducera räntekostnaderna markant.

Lena Sundsvik
Lena Sundsvik
VD och koncernchef för Nodebis Application

”Syftet med emissionen är att öka antalet kvalificerade aktieägare samt att finansiera expansion. Nodebis har en kommunicerad strategi att växa både organiskt och genom förvärv.”

Tidigare under året förvärvade Nodebis 55 procent av aktierna i Sandwall & Björn Holding AB, vilket inkluderar de helägda dotterbolagen Ny Media och Svensk Företagsreklam. Förvärvet genomfördes med hjälp av en säljarrevers på 18 MSEK och löper med en årlig räntesats på STIBOR plus 8 procent. 

Lena Sundsvik
Lena Sundsvik
VD och koncernchef för Nodebis Application

”De nya verksamheterna ger Nodebis lönsam tillväxt och bidrar omedelbart till koncernens egengenererade kassaflöde.”

En del av det kapital som bolaget tillförs genom emissionen avsätts för att amortera reversen och därigenom minska Nodebis räntekostnader. Med en framgångsrik företrädesemissionen bedöms bolaget kunna säkerställa den fortsatta expansionen och bibehålla bolagets långsiktiga kapacitet att dela ut årliga utdelningar, vilken till årsstämman föreslås uppgå till 0,08 SEK per aktie.

emission Nodebis Applications 2023

Nodebis Applications företrädesemission i sammandrag

  • Emissionslikvid: Cirka 22,9 MSEK
  • Villkor: Varje befintlig aktie i Nodebis ger rätt till fyra (4) teckningsrätter, och för varje sju (7) teckningsrätter kan en (1) ny aktie tecknas.
  • Teckningsperiod: 24 maj – 7 juni 2023
  • Teckningskurs: 1,05 SEK per aktie.
  • Utspädningseffekt: 36,36 procent.
     
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.