Nodebis Applications

Nodebis Applications

NODE

Översikt

Nodebis Applications är ett IT-företag med specialisering inom utveckling av digitala lösningar för beslutsstöd, tillgänglighet och resursoptimering. Genom sina dotterbolag levererar bolaget innovativa applikationer och tjänster som möjliggör effektiv digitalisering. Dessa digitala verktyg används av både små och medelstora företag samt offentliga aktörer för att effektivisera sina verksamheter.

Nodebis Applications aktie

Kalender & Rapporter

21 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q2
6 Nov, 2024Delårsrapport 2024-Q3
12 Feb, 2025Årsrapport 2024

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Alfanode AB63.1 % 63.1 %
Johan Sandwall7.1 % 7.1 %
Rambas AB3.5 % 3.5 %
CPB2 Holding2.9 % 2.9 %
Paul Rehn2.7 % 2.7 %
Syn1.8 % 1.8 %
Peter Ragnevi1.7 % 1.7 %
Verksamhetspartner L. Sundsvik AB1.6 % 1.6 %
Bengt Lindström1.3 % 1.3 %
Redovisningskontoret Järviken AB1.2 % 1.2 %
Lista
Nordic SME
Sektor
Digitala plattformar
VD
Lena Sundsvik
Ordförande
Lars Save
Noteringsdatum
2 December, 2022

Nodebis Applications analys

Nodebis bolagsrapporter

Nodebis Applications bloggbevakning

Företrädesemission Nodebis Applications

Nodebis Applications genomförde en företrädesemission mellan 24 maj och fram till 7 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till ca 110 procent. TradeVenue bevakade och producerade material under hela teckningsperioden.

Insiderhandel Nodebis

0 - 0 av 0

Om Nodebis Applications

Nodebis Applications är ett svenskt IT-företag verksamma inom den digitala transformationen. Tidigare hette företaget Empir Vezzel Applications AB och innan dess hade de namnet Vezzel AB.  

Deras fokusområde är att hjälpa små och medelstora företag samt myndigheter att anpassa sig till den digitala eran. Genom sin mjukvaruportfölj erbjuder bolaget verktyg för att öka produktiviteten och minska affärsriskerna i beslutsfattandet. Nodebis Applications har idag två olika affärssegment vid namn Optimizing Shared Services (OSS) och Business Information Services (BIS). 

Nodebis Applications aktie

I samband med Nodebis Applications emission (2023) genomförde TradeVenue en intervju med VD Lena Sundsvik. Ta del av intervjun nedan. 

Varför ska man investera i Nodebis Applications?
 

  • Skalbar affärsmodell
  • Stark finansiell ställning
  • Högt insiderägande

Affärssegment Nodebis Applications

Optimizing Shared Services 

Optimizing Shared Services (OSS) erbjuder digitala tjänster som syftar till att effektivisera delningsekonomin genom att allokera och optimera resurser i tid och rum. Dessa tjänster är främst inriktade på fordonsadministration och delning av poolbilar.

Inom OSS-segmentet består verksamheten av två dotterbolag, Portify och Miljöbilscentralen i Sverige.

Business Information Services

Business Information Services (BIS) tillhandahåller digitala beslutsstödstjänster och rapporter för beslutsfattare både inom privat och offentlig sektor. Syftet är att underlätta och förbättra beslutsprocessen genom tillgång till relevant och noggrann affärsinformation.

Inom BIS-segmentet består verksamheten av fyra dotterbolag: Bisnis Analys, Medmind, Radsoft och Ny Media. Bisnis Analys erbjuder beslutfattare inom näringsliv och kommuner ett webbaserat analysverktyg vid namn Bisniskollen. Tjänsten säljs genom årsabonnemang och ger obegränsad användning.

Medmind genomför kvalitativa marknadsundersökningar främst för läkemedelsföretag i Norden, samtidigt som de erbjuder digitala lösningar inom marknadsföring, kommunikation och affärsintelligens.

Radsoft erbjuder digitala tjänster inom systemspel och fungerar som digitalt ombud åt nordiska speloperatörer inom sportspel och trav.

Ny Media tillhandahåller flera nischade tidningar samt gör kvalificerade urval för att nå specifika målgrupper för rekrytering av nya kunder. 

nodebis Applications nyheter

Nodebis Applications strategi

Nodebis strategi är att växa både organiskt och genom förvärv där Nodebis ambition är att fylla marknadens behov på ett bättre sätt än deras konkurrenter. Företagets förvärvsmodell bygger på ca 50% i egna aktier, 25% i eget kapital och 25% i belåning. Vid förvärv av entreprenörsdrivna bolag i ett relativt tidigt skede ser de gärna att nyckelpersoner behåller ca 20-30% under minst två år för att säkra en smidig övergång samt minska affärsrisken i transaktionen. Nodebis letar främst efter bolag som nått en viss mognadsgrad och lönsamhet där de har en tydlig produkt eller tjänsteägare som även har en ägarandel av viss signifikans. 

nodebis strategi

Nodebis Applications mål och utdelningspolicy

Nodebis Applications har som mål att uppnå en nettoomsättning om 120 MSEK år 2026 med ett EBT om 20 MSEK. De har dessutom en utdelningspolicy som innebär att den årliga utdelningen till sina aktieägare ska uppgå till minst 1 SEK per aktie beaktat företagets investerings- och kapitalbehov. 

Nodebis Applications marknad

Nodebis kundbas består främst av kommuner och regioner, men innefattar också bolag inom den privata sektorn. 

Bolaget bedömer att marknadsvärdet i Sverige för digitala beslutsstödstjänster uppgår till minst 3 MdSEK per år där detta värde baseras på den totala omsättningen hos konkurrerande företag i Sverige inom området. Enligt bolaget estimeras de två största aktörerna (UC och Bisnode) ha en marknadsandel om cirka två tredjedelar tillsammans medan den resterande tredjedelen utgörs av diverse andra bolag. Nodebis ser idag möjligheter att ta marknadsandelar inom den återstående tredjedelen men också att utmana de större aktörerna på marknaden. 

Enligt bolaget bedöms deras adresserbara marknad vara ca 500 MSEK i Sverige där deras ambition är att uppnå en marknadsandel om 25%. Detta motsvarar 125 MSEK i intäkter per år. 

nodebis applications marknad

Inom fordonsadministration består marknaden av alla svenska regioner och kommuner, samt offentliga och privata bolag med betydande fordonsflottor. Nodebis målsättning är att åtminstone 50% av landets kommuner och regioner ska välja att bli kunder hos företaget.

Nodebis Applications aktie

Nodebis noterades på Nordic SME den 2 december 2022 där motivet till noteringen både var att öka ägarspridningen men också att underlätta finansieringen vid förvärv av nya verksamheter. 

Nedan finner du bolagets historiska börsutveckling.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Nodebis Applications nyheter

Håll dig uppdaterad kring Nodebis genom TradeVenue. Vi kommer nämligen att publicera de senaste nyheterna samt pressmeddelandena om bolaget. Vi kommer dessutom erbjuda analytiska kommentarer, exklusiva VD-intervjuer samt andra unika artiklar. 

Vanliga frågor om Nodebis Applications

Vilken lista är Nodebis Applications aktie noterad på?
När börsnoterades Nodebis?
Var kan man läsa mer om Nodebis?

Nodebis Applications forum

Önskar du att diskutera Nodebis Applications med andra delägare eller personer som är intresserade av företaget? Om så är fallet, kan du utnyttja vårt kommentarsfält nedan för att dela dina tankar, ställa frågor eller dela med dig av din kunskap.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.