Nodebis Applications

Nodebis Applications

Översikt

Nodebis Applications är ett IT-företag med specialisering inom utveckling av digitala lösningar för beslutsstöd, tillgänglighet och resursoptimering. Genom sina dotterbolag levererar bolaget innovativa applikationer och tjänster som möjliggör effektiv digitalisering. Dessa digitala verktyg används av både små och medelstora företag samt offentliga aktörer för att effektivisera sina verksamheter.
Lista
-
Sektor
Digitala plattformar
VD
Lena Sundsvik
Ordförande
Lars Save

Nyemission Nodebis Applications

Teckningsperioden för Nodebis Applications nyemission pågick mellan 24 maj och fram till 7 juni. TradeVenue bevakade och producerade material under hela teckningsperioden. Ni finner allt material på denna sida.  

Om Nodebis Applications

Nodebis Applications är ett svenskt IT-företag som förvärvar och investerar i företag inom den digitala transformationen. Deras fokusområde är att hjälpa små och medelstora företag samt myndigheter att anpassa sig till den digitala eran. Genom sin mjukvaruportfölj erbjuder bolaget verktyg för att öka produktiviteten och minska affärsriskerna i beslutsfattandet. Nodebis Applications har två huvudsakliga affärssegment: resursoptimering och beslutsstöd. Företaget hette tidigare Empir Vezzel Applications AB, som i sin tur tidigare hette Vezzel AB.

Nodebis Applications aktie

Affärssegment Nodebis Applications

Optimizing Shared Services 

Optimizing Shared Services (OSS) erbjuder digitala tjänster som syftar till att effektivisera delningsekonomin genom att allokera och optimera resurser i tid och rum. Dessa tjänster är främst inriktade på fordonsadministration och delning av poolbilar.

Inom OSS-segmentet består verksamheten av två dotterbolag, Portify och Miljöbilscentralen i Sverige.

Business Information Services

Business Information Services (BIS) tillhandahåller digitala beslutsstödstjänster och rapporter för beslutsfattare både inom privat och offentlig sektor. Syftet är att underlätta och förbättra beslutsprocessen genom tillgång till relevant och noggrann affärsinformation.

Inom BIS-segmentet består verksamheten av tre dotterbolag: Bisnis Analys, Medmind och Radsoft. Bisnis Analys erbjuder beslutfattare inom näringsliv och kommuner ett webbaserat analysverktyg vid namn Bisniskollen. Tjänsten säljs genom årsabonnemang och ger obegränsad användning.

Medmind genomför kvalitativa marknadsundersökningar främst för läkemedelsföretag i Norden, samtidigt som de erbjuder digitala lösningar inom marknadsföring, kommunikation och affärsintelligens.

Radsoft erbjuder digitala tjänster inom systemspel och fungerar som digitalt ombud åt nordiska speloperatörer inom sportspel och trav.

nodebis Applications nyheter
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.