Emissioner
11 Oct, 2023
Nyemission Risk Intelligence

Nyemission Risk Intelligence

Uppdaterad:
12 Oct, 2023

Idag, den 11 oktober 2023, inleds teckningsperioden för Risk Intelligences nyemission på Spotlight Stock Market där perioden löper fram till den 24 oktober. Risk Intelligence är en ledande leverantör inom säkerhetsriskintelligens och hjälper exempelvis kunder som driver 15,7% av den globala kommersiella flottan med underrättelseinformation. Pengarna från nyemissionen, tillsammans med ett långsiktigt lån från tillväxtfonden EIFO om högst 5 MDKK, kommer att användas till företagets tillväxt samt till att återbetala bolagets samtliga kortfristiga lån.

Om Risk Intelligence

Risk Intelligence grundades 2001 och är en ledande leverantör inom säkerhetsriskintelligens. Bolaget analyserar och sammanställer underrättelser för att ge djupgående analys av aktuella och potentiella hot för att kunderna ska kunna planera, bedöma och bedriva sin verksamhet i riskfyllda områden. Underrätelsedatan inhämtas från lokala källor, on-site analytiker och från ett stort underrättelsenätverk. Företaget hjälper kunder som driver 15,7 % av den globala kommersiella flottan, men också en rad andra privata och statliga kunder samt två av världens tre största logistikföretag.

Företagets huvudprodukt är Risk Intelligence System, som gör det möjligt för kunder att övervaka globala säkerhetsrisker i hela försörjningskedjan. Affärsmodellen för denna produkt är prenumerationsbaserad, fullt skalbar och har en förnyelsegrad på 98-99%. Utöver Risk Intelligence System tillhandahåller bolaget säkerhetsrapporter samt konsulttjänster. 

Företaget har som mål att uppnå ett positivt nettoresultat år 2024 samt växa med 30% fram till 2026. För att möjliggöra en framgångsrik implementering av strategin för år 2025 har styrelsen formulerat en övergripande strategi. Denna strategi inriktar sig på att förbättra balansräkningen, etablera betydande likviditetsreserver och säkra kapital för nödvändiga investeringar. Genom att vidta dessa åtgärder skapas stabilitet för hela 2025-strategin samtidigt som de finansiella kostnaderna kraftigt minskas. Detta kommer resultera i både ett positivt operativt kassaflöde och ett positivt resultat före skatt (EBT). Företaget har kommunicerat att de kommer att ha ett positivt kassaflöde i Q4 2023.

Grund till Risk Intelligence nyemission

Vid fullteckning kommer företaget att erhålla ungefär 15,8 MDKK efter emissionskostnader, varav ett långsiktigt lån på ytterligare högst 5 MDKK kommer att erhållas från den danska statens tillväxtfond (EIFO). Ungefär 2 MDKK kommer att användas till en ny plattform, medan cirka 13 MDKK kommer att användas för att återbetala samtliga kortfristiga lån. Resterande belopp, ungefär 5,8 MDKK, kommer att fungera som likviditetsreserv för framtida tillväxtmöjligheter. Företaget har erhållit teckningsåtaganden om ca. 5,6 MDKK och emissionsgarantier om ca. 8,3 MDKK, vilket motsvarar ungefär 75,2% av företrädesemissionen. 

Sammandrag av teckningserbjudande

  • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 10 oktober har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. En (1) aktie ger en (1) uniträtt där tretton (13) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit som består av (12) nya aktier. 
  • Teckningsperiod: 11 oktober - 24 oktober 2023
  • Handel med uniträtter: 11 - 20 oktober 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 18,4 MDKK 
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 15,8 MDKK
  • Antal aktier före emission: 15 338 389 
  • Antal aktier efter emission: 29 496 901
  • Utspädning: 48% vid 100% fulltecknande
  • Teckningskurs: 15,60 DKK per unit, vilket motsvarar 1,30 DKK per aktie
Vad är uniträtter?
Vem grundade Risk Intelligence?
Vart kan man läsa mer om Risk Intelligence?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.