Bolagsrapporter
16 Aug, 2023

Railway Metrics and Dynamics Sweden: Railway Metrics and Dynamics AB publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2023

Uppdaterad:
16 Aug, 2023

Bolaget kör på mer än full fart tack vare Trafikverket och omsättningen för perioden uppgår till 4,7 miljoner SEK. Det är händelserika sex månader som har passerat och idag sammanfattas i Railway Metrics and Dynamics (RMD) delårsrapport. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument och på̊ bolagets hemsida, railwaymetrics.com.

Perioden 1 april-30 juni 2023
 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 2 929 (22) Tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 429 (-544) Tkr
 • EBITDA för perioden uppgick till 435 (-531) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var 0,02 (-0,04)
Väsentliga händelser under rapportperioden
 • Bolaget har aktiverat kostnader om 2 474 (1 633) Tkr under perioden.
 • I januari 2023 påbörjades ett projekt där forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm undersöker om sensorer från Railway Metrics and Dynamics kan ge samma resultat som fast monterade sensorer till en bråkdel av kostnaden.
 • Avtalet för Innovationsupphandling med Trafikverket undertecknades i början av februari 2023.
 • En patentansökan gällande övervakning av vikten på tåg med hjälp av radar lämnades in i slutet av februari 2023.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Den 26 juni 2023 sade Railway Metrics and Dynamics AB (publ) upp avtalet med Pareto Securities AB som likviditetsgarant för Bolagets aktie. 
Perioden 1 januari - 30 juni 2023
 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 4 689 (43) Tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1 286 (-2 381) Tkr
 • EBITDA för perioden uppgick till 1 316 (-2 356) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var 0,07 (-0,16) kr
Väsentliga händelser under rapportperioden
 • Bolaget har aktiverat kostnader om 4 051 (2 650) Tkr under perioden.
 • Bolagets nya produkter har presenterats på två viktiga mässor under våren, Train & Rail (https://www.trainrail.se/) i Stockholm 25-27 april och Transport Logistic (https://transportlogistic.de/en/) i München 9-12 maj. På mässan i München samutställde RMD med Wascosa (https://www.wascosa.ch/de) och Bolagets nya järnvägskamera presenterades som en säljande innovation till Wascosas nya ballastvagn.

Under första kvartalet 2023 aktiverades innovationsupphandlingen med Trafikverket (https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=90753&publisher=370), en affär som betyder mycket för RMD, eftersom Bolaget får arbeta med en helt ny kundkategori och affär som är skalbar i hela världen, det vill säga övervakning av fast infrastruktur. Innovationsupphandlingen aktiveras i etapper - och om alla krav uppfylls på vägen är ordervärdet cirka SEK 25 miljoner över en treårsperiod.

RMD har under första halvåret fått stor uppmärksamhet från olika delar av branschen. 

- Vi har på kort tid presenterat två viktiga pusselbitar i vår realtidsbaserade plattform, järnvägskameran och lastlåssensorn, berättar bolagets vd Jan Lindqvist.

Järnvägskameran streamar bilder i realtid och lastlåssensorn verifierar att alla trailervagnar är korrekt låsta i ett godståg.

- Vår produktportfölj expanderar starkt just nu och utvecklingen av produkterna tar stora resurser i anspråk. Långa leveranstider för komponenter och olika typer av certifieringar gör att faktureringen kommer att fluktuera kommande kvartal, säger Jan Lundqvist.

RMD:s plattform är väl utvecklad och samarbetet med Trafikverket förbättrar hela tiden plattformen. Bolaget har till exempel programmerat om mjukvaran och förberett plattformen för de nya sensormodellerna för pantografer. Det pågår också certifieringar av systemen och sensorerna så att de ska kunna användas skarpt i järnvägssystemet fullt ut med alla funktioner. Allt inom innovationsupphandlingen med Trafikverket.

- Det enda molnet på himlen för oss just nu är att vi, liksom alla andra teknikföretag, har svårt att få tag i komponenter, säger Jan Lindqvist.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.