Bolagsrapporter
22 Feb, 2024

RMD publicerar bokslutskommuniké för 2023

Uppdaterad:
22 Feb, 2024

Från forsknings- och utvecklingsfas - till försäljningsfas med fokus på uppskalad produktion. Dessutom har backkameror sålts till flertalet svenska järnvägsoperatörer. Under år 2023 tog Railway Metrics and Dynamics (RMD) viktiga steg i bolagets utveckling.

Efter många år med huvudsaklig fokus på forskning och utveckling har Railway Metrics and Dynamics under år 2023 tagit flertalet viktiga steg för att genomföra den uppsatta affärsplanen och bli ledande inom digitalisering av järnvägen. Bland annat har bolagets systemlösning för järnvägsövervakning breddats, försäljningsorganisationen har utökats och genom nyemissioner har kapital tillförts vilket används till att skala upp produktionen.

Detta beskrivs närmre i Railway Metrics and Dynamics bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023, som kan hittas på railwaymetrics.com (https://railwaymetrics.com/investor/financial-reports/).
 

Perioden 1 oktober - 31 december 2023

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 548 (92) Tkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1 844 (-2 344) Tkr.
 • EBITDA för perioden uppgick till -1 844 (-2 312) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var -0,10 (-0,14) kr.
 • Bolaget har aktiverat kostnader om 3 454 (1 850) Tkr under perioden.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolagets nya produkter presenterades 10-12 okt på Nordic Rail i Jönköping - en av Nordens största järnvägsmässor.
 • Avtal tecknat med Green Cargo AB om sensorer på fordon inom ramen för avtal i innovationsupphandling med Trafikverket.
 • Avtal tecknat med Norrtåg och Real Rail om sensorer på fordon inom ramen för avtal i innovationsupphandling med Trafikverket.
 • Samarbetsavtal tecknat med Strainlabs om att införliva smarta skruvar i RMD:s plattform.
 • Pågående proof of concept gällande GPS-funktionen i PMU:n i Sydafrika.
 • Avslutade godkända miljötålighetstester enligt EN-standard av PMU gällande temperatur samt stötar och vibrationer.
 • Avslutade godkända tester enligt EN-standard kring elektromagnetisk strålning.

Perioden 1 januari - 31 december 2023

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 6 170 (114) Tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1 332 (-5 922) Tkr
 • EBITDA för perioden uppgick till -1 298 (-5 847) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var -0,07 (-0,39) kr
 • Bolaget har aktiverat kostnader om 9 808 (5 740) Tkr under perioden.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • I januari 2023 påbörjades ett projekt där forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm undersöker om sensorer från Railway Metrics and Dynamics kan ge samma resultat som fast monterade sensorer till en bråkdel av kostnaden.
 • Avtalet för Innovationsupphandling med Trafikverket undertecknades i början av februari 2023.
 • En patentansökan gällande övervakning av vikten på tåg med hjälp av radar lämnades in i slutet av februari 2023.
 • Bolagets nya produkter har presenterats på två viktiga mässor under våren, Train & Rail i Stockholm 25-27 april och Transport Logistic i München 9-12 maj. På mässan i München samutställde RMD med Wascosa och Bolagets nya järnvägskamera presenterades som en säljande innovation till Wascosas nya ballastvagn.
 • Deltog på ERCI Innovation Awards, där RMD var nominerat till ett pris.
 • Trafikverket har beslutat om fortsatt samarbete och aktiverat Etapp 2 inom ramen för Innovationsupphandling.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjades till 92,65 procent.
 • Riktad nyemmision om 11,3 MSEK genomfördes.

Backkameror för tåg - ny volymprodukt

RMD:s nyutvecklade backkamera för järnvägsfordon sålts till flertalet svenska järnvägsoperatörer. Med backkameran slipper man nämligen att använda medarbetare som oskyddade signalgivare bak på tåget, ett arbetsförfarande som orsakat flertalet dödsolyckor och därför uppmärksammats av Arbetsmiljöverket. Med backkameran skapas en mycket säkrare arbetsmiljö, samtidigt som kostnaden minskar.

- Behoven av denna lösning är stor i branschen, och därmed är även marknadspotentialen stor. Därför räknar jag med att vår backkamera blir en volymprodukt under år 2024, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.
 

Framgång i Trafikverket-projekt

Under året har RMD inlett ett innovationsprojekt tillsammans med Trafikverket gällande automatiserad mätning av järnvägsanläggningen. Efter att bolaget tagit fram en demonstrationsfärdig systemlösning valde Trafikverket att aktivera den andra etappen i projektet.

- Erfarenheten vi får från projektet vi gör tillsammans med Trafikverket har vi nytta av även på andra marknader. Andra infrastrukturägare står nämligen inför samma utmaningar och behov som Trafikverket, och behöver får en överblick av hur järnvägsanläggningen mår. Det är något som vår systemlösning kan hjälpa dem med, säger Jan Lindqvist.

Inom ramen för avtalet med Trafikverket har RMD dessutom tecknat samverkansavtal med flertalet svenska järnvägsoperatörer om att på operatörernas järnvägsfordon installera sensorer som mäter status på både fordonen och järnvägen.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.