Bolagsrapporter
22 Feb, 2024

SensoDetect AB: SensoDetect avger bokslutskommuniké för 2023

Uppdaterad:
22 Feb, 2024

VD har ordet

SensoDetect erbjuder idag ett världsunikt test innefattandes tre områden; SensoDetect Medication, SensoDetect Diagnostics och SensoDetect Health, vid samma tillfälle med samma teknik. Testet, som kan utföras på under 15 minuter, har gjort att vi under 2023 haft ett mycket större intresse globalt för våra tjänster. Kombinationen hörseltest (SensoDetect Health) och Autismtest (SensoDetect Diagnostics) öppnade vägen för en bred lansering i Mellanöstern, flexibiliteten inom alla våra områden möjliggjorde två separata diskussioner om joint venture i Kina och vår publicerade studie inom medicinering av ADHD (SensoDetect Medication) har gjort att läkemedelsindustrin har fått upp ögonen för SensoDetects tjänster inom forskning och utveckling. SensoDetect är nu redo att uppfylla sin stora potential. Vi har en solid forskningsbakgrund, en bred, flexibel och expanderbar teknisk plattform och en hög kostnadskontroll. Den kommersiella fasen är i full gång och vi fortsätter att ta positioner i marknaden. Snart är SensoDetect inte bara en naturlig del av den moderna psykiatrin och den starkt växande globala trenden hälsa utan även inom forskning och utveckling av läkemedel.

Kina

I vårt samarbete med vår kinesiska distributör Encheng har vi fortsatt arbetet med att få en godkänd produkt i Kina. En godkänd produkt i Kina är av stor vikt då det innebär att vi erhåller en garanterad månatlig intäkt redan år 1 på minst 400 000 sek. Det skulle överträffa vår nuvarande kostnadsbas och innebära starten av ett 15 års långt kontrakt med ett lägsta värde på 126 miljoner sek. Vårt uppskattade marknadsvärde i Kina på närmare 9 miljarder sek för SensoDetect Diagnostics och en bred och flexibel teknisk plattform med stora möjligheter för nya kundgrupper inom SensoDetect Medication och SensoDetect Health ledde även till 2 separata diskussioner om Joint Venture (JV) i Kina. Samtal som under 2024 kommer att leda till uppbackning av framstående läkare och nya investerare för en riktad marknadsföring av våra tjänster i Kina.

MENA

I MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) bar våra fördjupade dialoger med det mest betydelsefulla sjukhuset i Saudi Arabien frukt. Vår studie på Princess Noura University Hospital i Riyadh, Saudiarabien blev godkänd och vi har nu en gemensam plan med vår distributör med målet att etablera ett samarbete som bör leda till upp mot 2 miljoner mätningar per år redan 2025 - 2026 för MENA regionen. För nyckelmarknaden Saudiarabien är de sista pusselbitarna snart är på plats och försäljningen kommer att ta fart under våren med fokus på SensoDetect Health och Diagnostics. Om vi bortser från den enorma potential som kombinationen av hörsel- och autismtest kan ge i regionen och bara ser till SensoDetect Diagnostics, ser vi en marknadspotential på 2,2 miljarder sek.

Övriga marknader

Även om vi under året fokuserat på SensoDetect Diagnostics, SensoDetect Medication, SensoDetect Health i Kina och MENA fortsätter vårt samarbete med våra distributörer i Bolivia. Inom Europa finns ett fortsatt intresse men det är framför allt Nord Amerika som vi kommer att sikta mot under 2025-2026.

Malmö i februari 2024

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.