Nyhet
4 Jan, 2023
Kontigo Care bevaka

TradeVenue påbörjar bevakningen av Kontigo Care

Uppdaterad:
1 Feb, 2023

TradeVenue tar upp bevakning på teknikbolaget Kontigo Care ("Kontigo"). Kontigo har sedan år 2013 utvecklat digitala lösningar och hjälpmedel för att komma till rätta med beroendeproblematik. Till skillnad från mer traditionell behandling av alkoholmissbruk eller digitala självhjälpsverktyg har Kontigo tagit digitaliseringsarbetet långt framåt. Inom området för mHälsa (mobil hälsa) har Kontigo utvecklat en plattform för att samla digitala biomarkörer och mätdata som därefter analyseras av bolagets avancerande algoritmer för beteendeanalys. Med dessa insikter kan Kontigo Care effektivisera beroendevården.

kontigo care bevakning

Beroendesjukdomar är mycket kostsamma för samhället och underbehandlade i stor utsträckning. För alkoholberoende uppskattas ca 3-4 procent av västvärldens befolkning vara drabbade. Hälsoeffekterna för alkoholberoende är betydande och man räknar med att ca 5 procent av alla dödsfall i världen är orsakad av alkoholproblematik. I Sverige bedöms alkoholens skadeverkningar årligen uppgå till ca 100 MdSEK varav 15 MdSEK är hänförligt till vård och omsorg. Majoriteten av drabbade får dock ingen vård och bland de som får tillgång till behandling är återfallsfrekvensen mycket hög.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.