Analys
16 May, 2021

Veckobrev v20

Efter tisdagens kraftiga nedgångar på de flesta aktiemarknader var nog många (inklusive undertecknad) inställda på att vi var i inledningen av den större sättning, som kunde förväntas när världens investerare börjar acklimatisera sig till en ny verklighet med inflationen som en realitet. Men om det var det mytomspunna Wall Street Protection Team, insikten om att inflation i sig inte är negativ för aktiemarknaderna eller en marknad som vant sig vid att ”köpa alla dippar” är naturligtvis omöjligt att svara på men nedgången i S&P 500 begränsade sig till 1,4%. Till följd av Nasdaq Composites kraftiga återhämtning i slutet av veckan slutade det tekniktunga indexet ”bara” på -2,4%. Nedgången i OMXS30 blev enbart 0,5% medan det bredare indexet OMXSPI sjönk 1,1%. Trots den avkortade veckan i Sverige var det en vecka fylld av nyheter såsom Industrivärdens försäljning av sina aktier i SSAB och insiderförsäljningarna i Evolution Gaming (på 6,6 MdSEK!!). Men det hände mycket spännande på de mindre listorna också.
 
Freja eID tillförs pengar. Ett av de bolag som trots det bistra klimatet lyckades hämta in pengar i veckan var Freja eID Group, ett bolag som tagit fram ett bankoberoende system för kvalificerad identitetshantering med digital inloggning och signering. Jag har skrivit om detta spännande bolag tidigare även om intäktsmodellen enligt min mening har en del att bevisa. Det tillförs nu 70 MSEK via en riktad nyemission för att fortsätta kommersialiseringen av Freja eID. Men allt sker till ett pris. I detta fall var det till en rabatt om nästan 13% i förhållande till stängningskurs och då är det ändå att betänka att aktien dessförinnan utan synbar anledning på kort tid tappat 25% från toppkursen i mars. Delårsrapporten var kanske i och för sig inte så mycket att skriva hem om och aktien hade under tidig vår en fantastisk kursutveckling i spåren efter mängder av nya avtal och spekulationer om att det skulle bli en godkänd plattform för digitala vaccinpass. Sedan finns kanske misstanken om någon eller några kände till att en större kapitalanskaffning var på väg.  Hur som helst med tanke på bolagets höga ambitioner om en utländsk expansion med Storbritannien som första mål lär pengarna vara välbehövliga. Ett antal välrenommerade institutioner som nyblivna aktieägare efter emissionen borde också underlätta expansionen. 
 
En av årets osannolika vinnare. En annan aktie jag skrivit om relativt nyligen är kuverttillverkaren Bong, som blev en av veckans vinnare (+15%) och har i år stigit 55%. Veckans rapport för Q1 visade på en valutajusterade omsättning som minskade med 7% till 460 MSEK. Men där företaget trots det lyckades öka rörelseresultatet till 22 MSEK (5) och även på sista raden visa ett positivt resultat samt kassaflöde. Rapporten är enligt min mening det säkraste tecknet hittills på att det finns en framtid för Bong. Detta till synes dödsdömda företag med en krympande kuvertmarknad (som om möjligt har accelererat via pandemin) och med en skuldtyngd balansräkning har länge kämpat för sin överlevnad.  Nu verkar alla rationaliseringar börja ge effekt och företagets brytpunkt för vinst inom kuvert ha sänkts. Men viktigast är att Bongs satsning inom det lönsamma området Lätta Förpackningar, som drivs bland annat av e-handeln nu börjar ge frukt. Under Q1 ökade omsättningen inom detta område med 17% och området står nu för nästan 30% av omsättningen. Den positiva utvecklingen är huvudsakligen relaterad till försäljning av bubbelpåsar och den nya produktportföljen e-Green. Med nya investeringar inom området är målet att huvuddelen av försäljningen ska komma från Lätta Förpackningar år 20. Det andra viktiga målet är att minska skuldbördan genom återköp av bolagets dyra obligationslån om ursprungligen 210 MSEK. Hittills har återköp om 35 MSEK skett och med bolagets hyfsade likviditet och nuvarande kassaflöde lär fler köp ske. Det nuvarande börsvärdet om drygt 200 MSEK har knappast intecknat detta.    
 
Snabb expansion men ökade förluster i Soltech Energy. En rapport i veckan som enligt min mening inte övertygade var den från Soltech Energy. Omsättningen steg visserligen med 175% till 145 MSEK men hur mycket som var organiskt och som kom från de åtta bolag som förvärvades förra året och fyra som har adderats i år framgår inte. Även om delårsrapporten rapporterar om stora framsteg att integrera de nyinköpta företagen, vilka i huvudsak utgörs av olika entreprenadverksamheter inom solceller som ska göra det möjligt att marknadsföra SolTechs teknologi inom området, verkar det ännu inte ha lett till bidrag på sista raden. Tvärtom ökade förlusterna och koncernen rapporterade ett rörelseresultat om -28 MSEK (-15), som då i och för sig är belastat med vissa extraordinära icke kassaflödespåverkande kostnader om 12 MSEK. I koncernredovisningens intäkter ingår det majoritetsägda dotterbolaget i Kina - Advanced Soltech. Detta bolags verksamhet består i att äga och driva solanläggningar på kunders tak i landet. Denna investeringstunga verksamhet finansieras via ett 900 Mkr stort obligationslån med 9% ränta, vilket bidrar till ett kraftigt negativt finansnetto. Om man bortser från en positiv valutaeffekt i finansnettot uppgick detta till -32 MSEK och koncernens totala förlust därmed till ca 60 MSEK. En börsnotering och kapitalförstärkning av Advanced Soltech, har aviserats sedan länge (vilket skulle möjliggöra en betydande reducering av räntenivån) men sköts upp i samband med pandemins utbrott förra året. En nyhet i denna fråga skulle vara välkommen och skulle kanske vända den tråkiga kursutvecklingen de senaste tre månaderna. 
 
Ett ”vanligt” företag på väg till börsen. Det noteras som bekant mängder med nya bolag på börsen med ofta världsrevolutionerande produkter och affärsmodeller (i alla fall enligt prospekten) eller tillkomna genom en kedja av förvärv. Det tillkommer dock inte så många traditionella tillverkande bolag med lång historik i sin nuvarande struktur, där det är betydligt enklare att analysera och applicera vanliga värderingsmodeller på aktierna. Men med Arla Plast kommer småbolagslistan (teckningsperiod denna vecka) begåvas med ett familjeföretag med lång historia (grundat 1969) och konstaterad lönsamhet med marginaler uppemot 10%. Bolaget har med sin tillverkning inom extruderade skivor i plastmaterial (som används för allt från industriella maskinskydd till ishockeyrinkar) en ledande marknadsställning i Europa inom denna nisch. Marknaden framstår kanske inte som den absoluta höjden av hightech men enligt bolaget har den höga inträdesbarriärer och en långsiktig historisk tillväxt om någon eller några procent. Arla Plasts mål är en 5% tillväxt och en rörelsemarginal på över 10%. Erbjudandet omfattar 52% av aktierna (vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoption) där hela bolaget värderas till 920 MSEK (inga breda värderingsintervall här!!). Baserat på förra årets siffror säljs bolaget ut på ett P/E-tal om 11,5x och ett EV/EBIT om under 10x (bolaget har en obetydlig nettoskuld). Även om marknaden för Arla Plast förra året gynnades av pandemin (med stor efterfrågan på plastskivor för olika typer av skyddsbarriärer) verkar nu den ekonomiska återhämtningen i Europa i andra riktningen och i Q1 redovisas en 5% omsättningsökning och en 50% resultatförbättring. Hur bolaget klarar kraftigt stigande råvarukostnader och omställningen till att bli ett noterat företag är naturligtvis frågetecken. Men med dessa nyckeltal och 70% av erbjudandet garanterat av högkvalitativa investerare som Svolder lär erbjudandet bli kraftigt övertecknat.
 
Ekonomiska index från USA såsom Empire Manufacturing på måndag och Philiadelfia Fed på torsdag visar förhoppningsvis på en långsammare återhämtning för att stilla den värsta inflationsoron. Annars får man denna vecka lära sig nya kursintervall för stora aktier som Hexagon, Investor och Kinnevik när aktiesplittar sker och i det senare fallet inlösenrätten till Zalando avskiljs. Mängder med rapporter återstår inklusive två bolag bevakade av TradeVenue i form av SpectrumOne och Concejo. Sex veckor kvar till midsommar och det börjar bli bråttom om en notering ska ske före dess. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.