10 May, 2023

Innehav Industrivärden

Uppdaterad:
11 May, 2023
Industrivärden innehav

Vilka innehav äger industrivärden? 

  1. Vilka innehav äger Industrivärden?
  2. Vad gör Industrivärden?
  3. Vem äger Industrivärden?
  4. Är Industrivärden ett bra bolag?
  5. Vad är ett Investmentbolag?

Vi ska i detta inlägg försöka att ge en kortfattad förklaring till Industrivärden, deras verksamhet och de bolag de äger.

 

Vilka innahav äger industrivärden?

 

Volvo

Volvokoncernen har en ledande position inom transport- och infrastrukturlösningar med lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet.

Volvos affärsmodell bygger på företagets konkurrens­kraftiga produkter, starka varumärken, ledande service­- och finansieringslösningar samt framgångsrika utvecklingssamarbeten, med syftet att tillhandahålla pålitliga, säkra, effektiva och hållbara lösningar som skapar värde för kunderna. Bolaget bedriver ett målmedvetet innovationsarbete inom områden som elektrifiering, automation och uppkoppling och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport­- och infrastrukturlösningar.

Industrivärden äger Volvo sedan 2009.

 

Sandvik

Sandvik är en global högteknologisk industrikoncern som erbjuder innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

Sandviks affärsmodell syftar till att skapa värde för kunderna med fokus på att optimera deras processer. Bolagets styrkefaktorer utgörs av ledande marknadspositioner, nära kundsamarbeten, en god innovationsförmåga och teknologiskt ledarskap, samt digitala lösningar och en unik kompetens inom materialteknik och industriprocesser.

Bolaget levererar lösningar till verksamheter inom framför allt gruvor, verkstad, fordon, energi, infrastruktur och flyg. Viktiga produkter är bland annat verktyg och verktygssystem samt utrustning för gruv­- och infrastruktursindustrin.

Industrivärden äger Sandvik sedan 1997.


 

Essity

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer hållbara produkter och tjänster inom områdena Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene

Essitys affärsmodell bygger på en stark varumärkesportfölj med globalt ledande varumärken och en framstående innovationsförmåga. Innovationsprocessen baseras på omvärldstrender, kund-­ och konsumentinsikter, ny teknologi, digitalisering, nya affärsmodeller samt bolagets mål att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Produkt­erbjudandet utgörs bland annat av inkontinensprodukter, mensskydd, barnblöjor, toalett­ och hushållspapper, produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi samt hygienlösningar. Försäljningen sker under egna varumärken, där flera är globalt ledande, samt under detaljhandelns egna märkesvaror.

Industrivärden äger Essity sedan 2017.


 

Handelsbanken

Genom ett decentraliserat arbetssätt bygger Handelsbanken långsiktiga kundrelationer med privat- och företagskunder i Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna. Banken strävar efter att ge kunderna individuell rådgivning och erbjuda relevanta produkter och tjänster.

Handelsbankens affärsmodell utgår från en fokusering på de produkter, tjänster och marknader där man har hög kompetens, god intjäning och stark utvecklingspotential. Dessa områden finns inom finansiering och sparande.

Bankens kärnkunder återfinns bland privatkunder, fastighetsbolag samt rörelsedrivande företag. Kunderna erbjuds anpassad rådgivning såväl genom personliga möten som i digitala kanaler. Verksamheten drivs med långsiktigt stabila finanser, hållbart ansvarstagande, låg risktolerans, låga kostnader och med en strävan efter så god kapitaleffektivitet som möjligt.

Industrivärden äger Handelsbanken sedan 1980.

 

SCA

SCA är ett ledande skogs- och skogsindustriföretag som med bas i Europas största privata skogsinnehav bedriver en resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen.

SCAs affärsmodell syftar till att förse sina kunder med förnybara produkter baserade på råvara från ansvarsfullt skötta skogar och en integrerad samt resurseffektiv värdekedja. Med växande skogar och förnybara produkter bidrar SCA också till ett cirkulärt samhälle och till att binda koldioxid. Strategin är att fokusera på utvalda marknader och produktkategorier, att utveckla nya affärsmöjligheter genom innovation samt att löpande förbättra effektiviteten. SCA förvaltar skogsmark i Sverige, Estland, Lettland och Litauen, bedriver sågverks­- och träförädlingsverksamhet samt tillverkar pappersmassa och förpackningspapper.
Dessutom bedrivs en expanderande affär inom bioenergi och vindkraftsproduktion.

Industrivärden äger SCA sedan 1950.

 

Ericsson

Ericsson är en global aktör inom telekommunikation som erbjuder kommunikationsinfrastruktur samt tillhörande tjänster och mjukvara till telekombranschen och andra branscher. Bolaget har en teknikledande position inom den femte generationens mobilnät (5G).

Ericssons affärsmodell är att med bas i telekomrelaterade produkter och tjänster som ger ett mervärde för kunderna, kontinuerligt utveckla sitt erbjudande med fokus på kundernas prioriteringar inom nyckelområdena; nya intäkts­flöden, slutkundupplevelser samt klimat­- och effektivitetsförbättringar. Arbetet utgår från Ericssons styrkefaktorer; teknikledarskap, kostnadseffektivitet, datadriven verksamhet samt globala skalfördelar och global kompetens. Dessa faktorer har möjliggjort en stark position inom teknik och tjänster, drivet av investeringar i forskning och utveckling som givit en stark patentportfölj.

Industrivärden äger Ericsson sedan 1944.

 

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA.

Skanskas affärsmodell är att med bas i en ledande position inom innovation och hållbarhet, erbjuda konkurrenskraftiga lösningar i såväl enkla som ytterst krävande uppdrag.
Bolaget bedriver verksamhet inom byggnation, bostads­utveckling, kommersiell fastighetsutveckling och förvalt­ningsfastigheter. Byggverksamheten utgör Skanskas största verksamhetsgren och omfattar hus­, anläggnings­-, infrastruktur- och bostadsbyggande. Med denna som bas genereras ett kassaflöde som kan investeras i värdeskapande projektutveckling.

Industrivärden äger Skanska sedan 1987.

 

Alleima

Alleima är en globalt verksam utvecklare, tillverkare och leverantör av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning.

Alleimas affärsmodell baseras på nära och långvariga kundsamarbeten där bolaget utvecklar processer och användningsområden i de mest krävande branscher genom material som har lägre vikt, är slitstarka, korrosions­beständiga och kan motstå extremt höga temperaturer och tryck. Bolagets erbjudande och omfattande kunskaper inom materialteknik, metallurgi och industriprocesser hjälper kunderna att bli mer effektiva, lönsamma, säkra och hållbara. Alleima börsnoterades den 31 augusti 2022 till följd av att Sandviks aktieägare beslutat separera och dela ut Sandvik Materials Technologies verksamhet till aktieägarna.

Industrivärden äger Alleima sedan 2022.

 

Vad gör Industrivärden?

Industrivärden är ett svenskt investmentbolag som investerar i Svenska noterade aktier. Industrivärden är börsnoterat och kallar sig själva för ägarbolag. De investerar långsiktigt och har som plan att utveckla och skapa värde i sina portföljbolag. De har oftast lite större poster och utöver aktivt ägande. Starka kassaflöden, finansiell styrka och starka marknadspositioner är några kriterier de letar efter när de investerar. 

 

Vem äger Industrivärden? (röster)

  • 25 % LE Lundberg (Fredrik Lundberg)
  • 10% Wallander/Hedelius stiftelse 
  • 2,4 % Fredrik Lundberg
  • 1,8% Blackrock
  • 1,3 % Spiltan fonder        

 

Är Industrivärden ett bra bolag?

Industrivärden är ett i grunden stabilt svenskt bolag med stabila innehav. Det har stormat en del kring bolaget i samband med förra ordföranden Sverker Martin Löv och hans direktörsgäng som enligt vissa missbrukade portföljföretagens privatjet mm men nu drivs boalget på ett seriöst och stabilt vis.      

 

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett bolag vars verksamhet innebär att de äger andra aktiebolag. 

 

Läs mer om Industrivärden

Om Industrivärden

SCA

Investmentbolag

Investor

Investmentrabatt

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.