15 Jul, 2023

Addlife

Uppdaterad:
15 Aug, 2023

Drygt ett år sedan det såldes aktier i Addlife och sattes i OEM istället. I retrospektiv helt rätt. Pengar har för-räntas bra mycket bättre i OEM under tiden.

Finns dock en liten slant kvar och därav kan väl det passa bra att göra någon notering om Addlife.

Läst Q2 2023-rapporten och fortfarande ingen ljusning i sikte. Marginaler och vinst har sakta tickat nedåt och med det även kursen. Senaste rapport skapade ett ”kursras” på ca 20 %. 

Rullande 12-månaders vinst nu på 3,20 kr/aktie vilket ger värderingsmultiplar om PE 30, PS 1,3.

Unde eufori-tiden så vet jag multipeln var uppe i ca 53 och då på mycket högre vinssiffror. Addlife var en av ”corona-vinnarna”. En notering från då var bl.a.

” Covid-19 har påverkat Addlife en hel del och tillhör de s.k. ”corona-vinnarna”. Addlife har t.ex. sålt stora volymer PCR-tester samt hjälpt till med forskning för virus-forskningen med t.ex. instrument m.m. Lyfter man ut specifikt Q”-rapporten så var tillväxten (p.g.a. förvärv) helt fantastisk. Justerar vi och tittar på den organiska tillväxten så var den på +36 %. Ytterligare justering för corona och man landar på +6 %.

Den genomsnittliga tillväxten allt sedan 2004 då verksamheten startade inom Addtech är just 6-7 %. Stabilt, men ej överraskande mycket. Det är just förvärven som gjort Addlife till en sådan snabbväxare.”

Frågan är om det är nu det bottnar med vinsttappet? Marginalen bör inte falla mer. Kan man tycka. Man är på pre-corona nivåer. Soliditeten är på 38 % och efter storförvärvet som var så verkar det inte ligga i pipen med några större förvärv framöver. Så tillväxten kommer f.n. från ganska låg organiskt samt lite dopad valuta. 

I Addlife gjorde jag en miss då det begav sig. En notering var bl.a.

” Som jag tidigare skrivit så var jag överoptimistisk kring vinsttillväxten och uthålligheten i det.”

Det har visat sig att det gick fort nedför sen.

Vad det gäller det sämre kassaflödet i kvartalet hänvisas till kapitalbindning i lager. 

Dessutom lite noteringar om höjd effektiv skattesats, man arbetar på att få ned skuldsättningen m.m.

Man blir inte jättesugen på att köpa, men den slatt jag har kvar få vara kvar. 

VD-ordet är mer positivt.

” Vår verksamhet påverkas positivt av fortsatt hög aktivitet inom planerad kirurgi, drivet av de stora vårdköer som alltjämt finns i hela Europa.”

” Hemvård blir en allt viktigare metod för samhället att hantera vård och omsorg för en åldrande befolkning och AddLifes verksamhet inom området har utvecklats väl under kvartalet.”

” Tillväxten är stark även inom biomedicin och forskning. Den osäkerhet gällandef orskningsfinansiering som finns i vissa länder kompenseras av forskningssatsningar i andra länder, samt en mycket stark efterfrågan inom utveckling av nya behandlingsformer i läkemedelsindustrin och inom biomedicin.”

” Adderad tillväxtpotential har skapats genom nya samarbeten som har etablerats mellan dotterbolag i olika delar av verksamheten, där man nyttjar bolagens samlade kompetenser och resurser.”

Men jag ger det inte godkänt för det. Orden realiseras inte riktigt i de siffror man vill se.

Då man, som sagt, redan nyttjat möjligheten till storförvärv så lär några större förvärv ej komma i närtid. Scenariot då är att man hamnar på pre-corona nivåer i tillväxt och marginaler igen. Men det bör komma ett upptick i vinst och kassaflöde snart. Det går inte bygga lager hur mycket som helst och med den försäljning man har och bransch man verkar i så bör en ”normaliserad” vinst ändock hålla sig runt, eller strax över, 4 kr/aktie. Vi får se.

För den som vill ger Addlife lite exponering mot en bransch som kanske annars är svår att ta sig an. Ibland undrar man dock om de kanske bara är enklare att hålla sig utanför. Ett bolag som också de facto håller på mycket med vård och omsorg är, tro det eller ej, Investor. Via t.ex. Patricia Industries finns både det ena och det andra. Å andra sidan får man mycket av allt i Investor.

Ger det lilla Addlife-innehavet något år till.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.