28 Jan, 2024

Öresund Bokslutsrapport 2023

Uppdaterad:
7 Feb, 2024

Öresund har inte riktigt hängt med substansvärde mässigt med index de senaste åren. Q4 2023 eller helåret 2023 var inget undantag. Innehaven har inte riktigt varit populära hos Mr Market. Vad karakteriserar Öresunds innehav? De är utdelande bolag med låg tillväxt. Det är inget som är populärt när alla sökte och betalade vad som helst för tillväxt och det har heller inte blivit populärt, än, så här efter frenesin. 

Det man köpt på sig under Q4 var Securitas. Det kännetecknas också av tämligen stabil verksamhet. Det händer inte mycket. 

 Öresund Bokslutsrapport 2023
Securitas omsättning/aktie, Källa: Börsdata

Nu har inte Securitas bokslut kommit än, men som det ser ut i skrivande stund ger man ca 3-4 % i direktavkastning.

Just utdelningarna är något som kännetecknar många av Öresunds innehav. De ger goda utdelningar och Öresund fungerar som en aggregator för dem för att sedan dela dem vidare. Det gör att avkastningen från Öresund inte främst kommer från substansvärdetillväxt utan från just utdelningarna.

För 2023 kommer bolaget dela ut 7 kr/aktie vilket i skrivande stund motsvarar ca 6,4 % direktavkastning.

Om man köpte på sig Securitas under Q4 så passade man på att sälja av en del SEB. Bank var annars något man köpt på sig tidigare. Både SEB som Handelsbanken. SEB är nu värderat till PB 1,5 så kanske ansåg man att det var dags att börja skala av där.

Portföljen för övrigt vid årsskiftet hade följande som de sex största innehaven:

Bilia (ca 29 %), Scandi Standard (ca 12 %), Stenhus Fastigheter (Ca 8 %), Bahnhof (ca 6 %), BioArtic (ca 5 %), Handelsbanken (ca 5 %).

Några värderingstal Bilia PE 11, direktavk 7 %, Scandi Standard PE 16, direktavk 1,8 %, Stenhus Fastigheter PB 0,7, BioArtic (biopharma…), Bahnhof PE 20, direktavk 4,7 %, Handelsbanken PB 1,1

I bokslutsrapporten summerar man läget 2023 tämligen bra:

”Börsåret 2023 fick en stark avslutning, vilket gjorde året som helhet till ett bra börsår. Samtidigt har året varit mycket oförlåtande mot bolag med svaga balansräkningar och dåliga kassaflöden som inte levt upp till förväntningarna. Uppgången har främst drivits av stora bolag och inte minst verkstadssektorn, som har gynnats av en svag krona och där marginalerna utvecklats bättre än befarat, medan mindre bolag har halkat efter.”

Framåtblickande likaså:

”Börsen avslutade 2023 starkt med förhoppning om lägre räntor och en ekonomisk mjuklandning, men vi är oroliga att marknaden inte kan få både och. Räntor biter med en fördröjning, vilket gör att ekonomin kan komma att utvecklas svagare under 2024 än marknaden tror och därmed resultera i fallande marginaler och vinster. En annan risk är att inflationen biter sig fast på grund av en stark arbetsmarknad i USA och nya störningar av varuleveranskedjorna, vilket gör att långräntorna åter skulle vända upp. Vi tror att 2024 blir ett år där bolag med måttliga värderingar och stabila kassaflöden borde kunna gå bättre än index”

Personligen är jag lätt optimistisk men också ganska försiktig med bolag som handlas till högre multiplar. Många bolag har haft orderböckerna fulla och betat av på dem under 2023 vilket lett till att man tuffat på bra. Som alltid tar Mr Market ut saker i förtid, gärna överdrivet också, men det tar inte bort det faktum att många bolag nu kommer antagligen få ”landa” i den nya ekonomiska realiteten. Säger inte att det ska bli dåligt, men som alltid är försiktighet alltid tillrådligt. 

Flera innehav som Öresund har är som sagt inte så tillväxtsorienterade utan tuffar på bra i låg som högkonjunktur. Ta t.ex. Bilia. Man kan tänka att det om något är konjunkturberoende, men är de det?

 Öresund Bokslutsrapport 2023
Bilia omsättning/aktie, Källa: Börsdata

Flera av Öresunds innehav är också rimligt värderade. Sedan är det så att prislappen på själva Öresund svänger lite runt just sin egen substans och naturligtvis vill man inte betala massa premium. Men vill man ha något som samlar ihop utdelningar åt en och slussar vidare till ens portfölj så är Öresund ett alternativ.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.