5 Mar, 2023

Ratos Bokslutsrapport 2022

Uppdaterad:
13 Mar, 2023

Ratos är bolaget som inte riktigt ”landat än”.

Förhoppningar stod bl.a till Jonas wiström när han tillträdde som VD 2017. Som VD för AF hade han gjort underverk där. Försäljning av Bisnode, en stärkt balansräkning och framtiden eventuellt full av värdeskapande förvärv för Ratos.

Var är vi nu?

Vi tar en titt på bokslutsrapporten.

Numera så särredovisar man inte sina bolag. Istället har man sedan en tid tillbaka delat upp det i tre affärsgrenar.

Construction & Service – En omsättning på 16,9 miljarder kr. Ett rörelseresultat på 1,2 miljarder. Marginal 7,1 %.

I affärsområdet ingår bl.a. bolagen Aibel och HENT.

Aibel är extra intressant då det förvärvades för strax över 10 år sedan. På toppen av oljeboomen. Då förväntades det inför 2012 omsätta 10 miljarder norska kronor med goda marginaler. Man var beroende av oljebolagen. Ratos ägarandel är 32 %.

2021 bestod två tredjedelar av orderstocken av projekt till havsbaserad vindkraft och elektrifieringsprojekt. Elektrifiering av bl.a. oljeplattformar för att vara tydlig, men det sänker CO2 utsläppen ändå och ligger i tiden. Omsättningen 2021 var 13 miljarder nok.

Byggentreprenören HENT är annars den stora delen. Omsatte 2021 8 miljarder kr (9).

Ratos Bokslutsrapport 2022

Consumer – En omsättning på 7 miljarder. Rörelseresultat på 0,4 miljarder. Marginal 6 %.

I affärsområdet ingår bl.a. bolagen KVD och Plantasjen.

KVD omsatte 2021 1 miljard. Plantasjen 4,7 miljarder.

Affärsgrenen är inte längre i fokus på Ratos. Man har tydligt sagt att det är de två andra man ämnar satsa på att växa inom.

 

Industry – En omsättning på 6 miljarder. Rörelseresultat på 0,3 miljarder. Marginal på 5,1 %. 

Omstruktureringsprogram i Diab och nyligen förvärvat Knigthtec och Semcon. Nytillträdd affärsgrens-chef Anders Slettengren.  Anders även chef för Consumer. Kanske, som det ser ut, tar Anders över efter Jonas den dagen det beger sig. Vi får se. Hur som helst.

2021 omsatte Diab 1,8 miljarder. HL Display 1,7 miljarder, Semcon 1,7 miljarder.

Semcon lyckades hålla rörelsemarginalen strax över 10 % 2021 efter att ha jobbat upp dem. 

 

Nu stämmer inte rörelseresultatet riktigt på redovisad helhet eftersom mer kostnader och avskrivningar tillkommer, men mellan tummen och pekfingret på rörelsenivå.

På totalen presterade Ratos en rörelsevinst på ca 1,6 miljarder på ca 29,9 miljarders omsättning. En rörelsemarginal på 5,4 %

Resultat på sista raden per aktie 1,68 kr. (2,83 kvarvarande verksamhet).

En utdelning på 0,84 kr/aktie föreslås (1,20).

Balansräkningen då enligt lite klassiska nyckeltal? 

Soliditet på 37 % (47), Debt/eqity på 1,7 (1,13). Goodwill och immateriella tillgångar på 16,9 miljarder relativt det egna kapitalet på 13,8 miljarder. Finansnettot täcks 3,7 gånger av rörelseresultatet (4,7). 

Låt mig dra ett exempel på balansräkning för två andra bolag vi kan kalla X och Y. Ett bolag som också strukturerat om sig samt gillar förvärv och har en hel del ”hävstång”.

Soliditet på 32 % (34). Debt/equity 2,13 (1,98). Goodwill och immateriella tillgångar på 2,6 miljarder relativt det egna kapitalet på 2,1 miljarder. Finansnetto täcks 8,7 gånger av rörelseresultatet (10,4).

Det bolaget presterade dock 8 % i rörelsemarginal under 2022 vilket ger vid handen att avkastningen på det egna kapitalet blir mångdubbelt mycket större. 20 %. Ratos är 4 %.

Samt bolag Y som också gillar förvärv samt kör med ”hävstång”.

Soliditet på 44 % (47). Debt/equity 1,26 (1,14). Goodwill och immateriella tillgångar på 12 miljarder relativt det egna kapitalet på 12,7 miljarder. Finansnetto täcks 20,1 gånger av rörelseresultatet (28,3)

Med en rörelsemarginal på ca 13 % genererar bolaget med sin balansräkning en ROE på strax över 20 %. 

De två förstas balansräkningar indikerar ”risk” enligt mitt sätt att bedöma risk, men det ena får i alla fall betalt för den risken genom att en helt annan vinst genereras.

Det tredje bolaget är ett helt fantastiskt bolag. Sundare balansräkning men genererar ändå sådan avkastning. Man kan redan räkna ut att det bolagets aktier kostar antagligen därefter, men man vet också att passar man på att köpa aktier i det då marknaden surnar till så är det troligen en bra långsiktig affär.

Prislappen för Ratos då enligt några enkla nyckeltal?

P/B 0,77, PE 19, P/S 0,36

Det egna kapitalet är lurigt i en verksamhet som Ratos. Kan bli stora nedskrivningar. Det är egentligen bättre att behandla bolaget som en rörelsedrivande enhet och försöka uppskatta långsiktigt hållbara marginaler och tillväxt. Om man tror att 4 % ROE är det som är det som  långsiktigt gäller är dessutom P/B 0,8 ett överpris. Dock, ett bolag med sådant lågt ROE har knappt existensberättigande.

PE 20 är baserat på årets vinst, men ska man försöka ”normalisera” vinsten skulle jag säga att med en rörelsevinst på 1,6 miljarder och möjligtvis lite till torde den vara ca 2,50 kr/aktie. Sålunda ”normaliserad” forward PE 14. Resultatraden är som alltid svår. Därav att jag hellre räknar på rörelsevinst.

P/S-talet indikerar enligt klassisk maner att det är billigt. Utifrån antagandet att det är en sund verksamhet med minst 5 % marginaler som har potential att stiga med ett par procentenheter. Det är dock just det. Det är svårt att veta hur vinsten kommer utveckla sig. Man köper inte på PS-tal alena. Historiken ger ingen egentlig vägledning heller. Allt man vet är hur balansräkningen ser ut här och nu. Dessutom är Aibel, som ändock verkar ge en del pengar in i kassan här och nu, på väg ut. Hur ska de pengarna, den dagen, placeras`? Köper man det för dagen populäraste en gång till?

Sikten är fortfarande disig. Det är mer kring Ratos än gamla hederliga, enkla konjunktur-svängningar att ha i beräkning. 

Som jag ser det. För svårt att definiera ett ”värde”. Ett typ-exempel på att det blir för svårt att hantera i en aktiv portfölj. I en mekanisk/index portföljstrategi kan man naturligtvis se det annorlunda och se Ratos som en komponent, men det bygger på andra antaganden.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.