SIBEK

SIBEK

SIBEK

Översikt

Sibek är ett teknikkonsultföretag som huvudsakligen levererar tjänster inom driftsättning, projektering samt projekt-. och byggledning. Företaget är verksamma inom infrastruktur där företaget har specialiserat sig på det svenska järnvägssignalsystemet. De två enskilt största kunderna är Trafikverket och Trafikförvaltningen inom Region Stockholm (SL). Därefter följer andra aktörer som verkar inom svensk järnväg såsom entreprenadföretag, signalsystemleverantörer och andra teknikkonsultbolag.

SIBEK aktie

Kalender & Rapporter

11 Jun, 2024Årsrapport 2024
19 Sep, 2024Delårsrapport 2025-Q1
24 Oct, 2024Bolagsstämma 2024
12 Dec, 2024Delårsrapport 2025-Q2
12 Mar, 2025Delårsrapport 2025-Q3
11 Jun, 2025Årsrapport 2025

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Aner Teknik & Konsult21.2 % 21.2 %
DalaInfrateknik21.2 % 21.2 %
Angarn Signal & Ekonomi21.2 % 21.2 %
ME Signalteknik21.2 % 21.2 %
David Berg1.9 % 1.9 %
Lista
First North Stockholm
Sektor
Konsult & installationstjänster
VD
David Berg
Ordförande
Björn Östlund
Noteringsdatum
6 November, 2023

Insiderhandel Sibek

0 - 0 av 0

Sibek analys

Om Sibek

Sibek grundades 2007 och är ett svenskt teknikkonsultföretag som har inriktat sig på svensk järnväg och framförallt signalsystemet. Tjänsterna som företaget erbjuder kan huvudsakligen delas upp i driftsättning, projektering samt projekt- och byggledning. Under räkenskapsåret 2022-2023 utgjorde ungefär 50% av omsättningen driftsättning, medan projektering och projekt- och byggledning stod för ungefär 25% vardera. Den enskilt största kunden som företaget har är Trafikverket, följt av Trafikförvaltningen inom Region Stockholm (SL). 

signalsystemet SIBEK

Företaget har en blandning av både korta och långa kontrakt där årsomsättningen normalt sett är fördelad över ett stort antal kontrakt. Många kundkontrakt som företaget har är dessutom indexjusterade och justeras upp en gång varje år.

Företaget är sedan november 2023 noterat på First North Growth Market.

Varför ska man investera i Sibek?

  • Personalen innehar bred och hög kompetens inom området
  • Bra historik 
  • Högt insiderägande
  • Flera faktorer tyder på att marknaden kommer växa bra under kommande år

Sibeks affärsmodell

Affärsmodellen hos Sibek är att leverera tjänster inom järnväg genom både privata kontrakt och offentliga upphandlingar. Bolagets kontrakt varierar i längd eftersom företaget har en blandning av både korta och långa kontrakt. 

Beroende på vilken tjänst som avses brukar kontrakten se lite olika ut. Inom tjänsten Projektering samarbetar företaget med andra konsultbolag men har även egna kontrakt. När det gäller tjänsten Driftsättning tar bolaget å andra sidan endast på sig egna kontrakt med heltidsåtagande. Inom tjänsten Projekt- och byggledning brukar företaget vanligtvis ingå långsiktiga avtal på löpande räkning som sysselsätter de berörda konsulterna under en längre tidsperiod. 

Sibek aktie

Sibeks intäktsmodell

En större del av de uppdrag som företaget har utförs på löpande räkning där företaget vanligtvis har en 30 dagars betalningstid. Fakturan skickas i slutet av varje kalendermånad. 

Det förekommer även uppdrag med fast pris. Vanligtvis är betalningen då kopplad till olika milstolpar (ofta delleveranser) i projektet. Företaget har alltid en strävan att erhålla åtminstone en delbetalning i början av ett projekt. 

Sibeks målsättningar

Företaget har följande mål:

  • Vara den största aktören på den svenska marknaden vad gäller antalet genomförda driftsättningar. 
  • Uppnå en genomsnittlig omsättningsökning om 10% över en konjunkturcykel.
  • Uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal överstigande 10% över en konjunkturcykel.
aktie svensk järnväg Sibek

Trender Sibek

På sistone har den svenska järnvägen genomgått flera stora investeringar men det finns flera faktorer som tyder på att detta kommer att fortsätta, däribland omställningen till ett mer hållbart samhälle samt bortbyggnaden av kapacitetsbegränsningar. Dessutom måste föråldrad teknik förnyas och bytas ut vilket leder till ytterligare satsningar. 

En annan faktor som förväntas få stor betydelse är beslutet att införa av ett nytt signalsystem för den svenska järnvägen. Det nya systemet kallas för European Rail Traffic Management System (ERTMS) och är ett nytt digitalt signalsystem som införs i Sverige under Trafikverkets ansvar. Införandet av systemet kommer att pågå under åtminstone två decennier där kostnaden förväntas uppgång till över 30 MdSek. 

Sibek bedömer att efterfrågan på den sortens tjänster som företaget tillhandahåller kommer att vara hög under denna period då implementeringen av systemet ställer höga krav på signalteknisk kompetens från både beställare (såsom Trafikverket) och leverantörer. 

Sibek aktie

Sibek noterades på First North Growth Market den 6 november 2023 till en introduktionskurs på 16 SEK per aktie. I samband med noteringen erhöll företaget ett kapitaltillskott om ca. 8,9 MSEK före emissionskostnader.

Företaget noterades eftersom en notering bland annat skapar möjligheter för framtida förvärv. Ett noterat bolag anses också vara en kvalitetsstämpel, vilket bedöms gynna kundrelationer, samarbeten och kommande rekryteringar.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Sibek nyheter

Se till att vara välinformerad om de senaste nyheterna om Sibek. På TradeVenue kan du hitta de senaste pressmeddelandena om Sibek, analytiska kommentarer och andra viktiga uppdateringar. 

Vanliga frågor om Sibek

Vad är företagets affärsidé?
På vilken börs är Sibek listad?
Vem är företagets VD?
Var kan man läsa mer om Sibek?

Forum om Sibek

Här har du möjligheten att öka din kunskap om Sibek genom att engagera dig med andra investerare och intressenter. Dela dina åsikter, ställ frågor och ta del av andras perspektiv för att fördjupa din förståelse av bolaget och dess potential.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.