Rapportkommentar
23 May, 2024
zoomability analys

Analysuppdatering Zoomability: Utmaningar i närtid, men fortsatt stark tillväxtpotential/ Analyst Group

Uppdaterad:
23 May, 2024

Under de senaste åren har Zoomability investerat i verksamheten för att kunna exekvera på Bolagets tillväxtplaner, allt från ett förbättrad strukturkapital, lageruppbyggnad, breddat distributionsnätverk och ökad satsning på marknadsföring. Viktiga certifieringar har därtill erhållits, såsom EN12184, vilket öppnar upp fler marknader och medför en ökad försäljningspotential. Zoomability har dock inlett året med en låg redovisad omsättning, förklarat av utmaningar inom produktionen och ansträngd kassa. Dock har Zoomability byggt upp goda förutsättningar för att accelerera tillväxten under H2-24. För år 2024 estimeras nettoomsättningen uppgå till 7,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 17 %, vilket förutsätter att Bolaget säkrar nytt kapital. Med tillämpad målmultipel samt en diskonteringsränta om 16 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,5 kr (3,16) i ett Base scenario.

zoom rapportkommentar q1 2024

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys Zoomability. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa aktieanalysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.