Nyhet
23 Mar, 2023

CAPSEK: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 54%

Uppdaterad:
2 Jun, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Northern Capsek Ventures företrädesemission tecknades till cirka 54 procent, varav drygt 30 procent med stöd av teckningsrätter.

Det kvittningsåtagande om cirka 1 miljon kronor som lämnats i förhållande till företrädesemissionen kommer att utnyttjas i sin helhet varför styrelsen kommer att dra tillbaka det förslag till beslut om riktad nyemission av stamaktier mot betalning genom kvittning som föreslagits årsstämman den 20 april 2023.

Capsek kommer genom emissionen att tillföras cirka 5,2 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, varav cirka 1 miljon alltså tillförs genom kvittning av befintligt lån.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.