Redaktionen
28 Dec, 2023
Dividend Sweden förvärv

Dividend Sweden förvärvar aktieportfölj från eBlitz Group AB

Uppdaterad:
29 Dec, 2023

Dividend Sweden har tecknat ett överlåtelseavtal om att förvärva en portfölj av aktier från eBlitz Group AB. Betalning sker genom en riktad emission om 47,5 miljoner aktier till kursen 0,50 kr/aktie.

Som tidigare kommunicerats har parterna den 7 december tecknat en avsiktsförklaring och nu har det tecknats ett överlåtelseavtal gällande att Dividend Sweden förvärvar eBlitz totala aktieportfölj exklusive bolagets innehav i Dividend Sweden. Portföljen består främst av onoterade innehav, där de största posterna är Evendo Ltd, Aftermath Interactive och Hello There Games. Både Aftermath Interactive och Hello There Games är verksamma inom gaming-sektorn, medan Evendo har utvecklat en unik och helt automatisk sökplattform för event.

Portföljen köps genom att ett skuldebrev upprättas som sedan kvittas mot 47,5 miljoner nyemitterade B-aktier i Dividend Sweden till en kurs om 0,5 kr/aktie. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner den riktade emissionen till säljarna. Fullständiga detaljer kommer att kommuniceras i den kallelse till extra bolagsstämma som planeras hållas i januari 2024 och som publiceras inom kort.

Du som är intresserad kan lära dig mer om eBlitzs portfölj genom att läsa deras senaste delårsrapport.

Bo Lindén
Bo Lindén
VD Dividend Sweden

”Dividend Sweden får genom ett förvärv av eBlitz portfölj en rad intressanta innehav med fokus på den potentiellt spännande gaming-sektorn, en betydande förstärkning av balansräkningen, samtidigt som nya och intresserade ägare ger utökade möjligheter till ytterligare affärer i framtiden."

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.