Redaktionen
7 Nov, 2022

Eevia Health företrädesemission - Allt du behöver veta!

Uppdaterad:
14 Jun, 2024

Vi befinner oss mitt i pågående företrädesemission för Eevia Health. Sista dagen att ta del av teckningserbjudandet är 15 november 2022 och det finns ett flertal anledningar till varför man ska upp ska överväga att investera i bolaget. Till att börja med har fjolårets expansion av produktionskapaciteten skalat upp verksamheten avsevärt vilket innebär att bolaget står väl rustade för att kunna ta emot stororder från såväl befintliga som nya kunder, något vilket hittills förhindrat tillväxten från missade leveranser i miljonklassen. Sedan kommer även Eevia Health med en högaktuell produktportfölj av hälsoförbättrande ingredienser som, inte minst i ljuset av pandemin, talar till en åldrande befolkning och en ökad medvetenhet i vad vi konsumerar. Marknaden för Eevia Health plantextrakt växer kraftigt och om fjolårets framgångsrika börsnotering (övertecknades till 416%) ger någorlunda indikation om framtiden är utsikterna optimistiska. Emissionslikviden uppgår till ca 21,6 MSEK och används för att säkerställa ett tillräckligt rörelsekapital.

företrädesemission eevia health

I länkarna nedan har vi sammanställt utestående material om Eevia Health. Materialet inkluderar bland annat vår egen emissionsartikel om bolaget (läs Spännande tillväxtresa när Eevia Health skalar upp) samt bolagets investeringsprospekt

Eevia Health

Teckna här

Teaser

Ta del av emissionsprospektet

Eevia Healths hemsida 

TradeVenue

→ Emissionsartikel: “Spännande tillväxtresa när Eevia Health skalar upp

→ Nyhet: “Nyemission Eevia Health

Kort om Eevia Healths teckningserbjudande

✓ Erbjudandet: Företrädesemission av aktier om ca 21,6 MSEK.

✓ Villkor: För varje befintlig aktie erhålls (1) teckningsrätt. För varje tiotal (10) teckningsrätter ges rätten att teckna (9) nya aktier.

✓ Teckningsperiod: 1 - 15 november 2022 i Sverige och 1-17 november i Finland.

✓ Teckningskurs: 1,5 SEK per aktie.

✓ Antal aktier före emissionen: 15 973 265

✓ Utspädningseffekt: 47 procent

✓ Pre-money värdering: ca 30,7 MSEK

✓ Garanti- och teckningsåtaganden: 84%

 

Tre snabba om Eevia Health

Pusselbitarna börjar falla på plats. Efter att ha gått miste om mångmiljonorder på grund av låg produktionskapacitet har Eevia Health genomfört substantiella upprustningar och står nu betydligt mer redo för att möta den höga globala efterfrågan.

 

Världsmarknaden för hälsofrämjande tillskott växer så det knakar. Enligt PMMI Business Intelligence uppskattades marknaden för nutraceuticals vara värd 241 MdUSD år 2019 med en CAGR på 7,5 procent över perioden 2019-2025. Inom detta tillhör Eevia Health ett av de snabbast växande segmenten där motsvarande siffror för plantextrakt är en CAGR på hela 16,5 procent samt en marknadsstorlek på 24 MdUSD. 

 

Spännande ESG-case med stöd från megatrender. En åldrande världsbefolkning och en ökad medvetenhet bland konsumenter fortsätter att driva efterfrågan på hållbara och hälsostärkande tillskott till kost och livsstil. I detta kommer Eevia Health med ett unikt värdeerbjudande från den nordiska faunan.

 

analys eevia health oy företrädesemission

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.