Redaktionen
7 Feb, 2023
Företagsbesök hos Redsense Medical

Företagsbesök hos Redsense Medical

Uppdaterad:
9 Feb, 2023

I veckan har vi haft den stora förmånen att genomföra ett företagsbesök hos Redsense Medical, en ledande aktör inom övervakningssystem vid dialysbehandlingar. Vi har fått möjligheten att ställa frågor till ledningen och få en inblick i deras vision och framtidsplaner. Nedan kommer några korta tankar kring besöket, föregående kvartal samt framtidsutsikterna.

Stark avslutning 2022 bäddar för stark start på 2023

Fredagen den 2 december 2022 meddelade bolaget att man säkrat en rekordstor order till ett värde om ca 15,2 MSEK genom en av sina amerikanska distributörer. Denna order motsvarar en stark avslutning på året och ger bolaget en god start på 2023. Då Redsense Medical även tog emot en annan stororder under det fjärde kvartalet har många spekulerat om ett eventuellt trendskifte när det gäller utvecklingen på den amerikanska marknaden. Om hypotesen visar sig stämma kan detta resultera i en betydande acceleration av försäljningen under 2023.
 

Vägen framåt

I augusti 2022 anlände en ny VD, Pontus Nobréus, som tog över efter Patrik Byhmer (grundare och största aktieägare) som nu kvarstår i bolaget som styrelseordförande. Framåt understryker Pontus tre viktiga områden. För det första vill bolaget öka sin närvaro på den mycket viktiga amerikanska marknaden där man redan gjort stora framsteg framförallt inom hemdialys. Fokus ligger på att öka försäljningen till klinikerna där man har större kontroll över användningen av sensorerna samt att säkerställa att Redsense Medical blir en naturlig del av Medicare. För det andra ska man fokusera på fördelaktiga europeiska marknader såsom Tyskland. Redsense befinner sig i långt gångna diskussioner med ett stort dialysbolag där man just nu genomför en produktvalidering. För det tredje förbereder bolaget sig inför en lansering av Redsense Clamp, vilket innefattar att även skicka in ansökan till FDA för den amerikanska marknaden. De initiala marknaderna avsedda för en lansering av Redsense Clamp är Kanada, Europa och Australien.

redsense medical intervju

Kalender & Rapporter

Vi ser fram emot att ta del av Redsense Medicals kommande Q4-rapport för att få en inblick i detaljerna. Från bolagets finansiella kalender framgår det att delårsrapporten kommer att offentliggöras den 27 februari 2023.

27 feb, 2023Årsrapport 2022
9 maj, 2023Bolagsstämma 2022
9 maj, 2023Delårsrapport 2023-Q1
redsense medical företagsbesök

Kort om Redsense Medical

Redsense Medical är ett medtech-bolag som är specialiserat inom utveckling av blodläckage-alarm för dialysbehandlingar. Deras produkt är en sensor baserad på fiberteknik som snabbt upptäcker och larmar vid fall av vennålsutdragningar. Utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget också träning och utbildning inom affärsområdet.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.